Phân phối chương trình dạy bồi dưỡng - Phụ đạo môn Hoá 9

Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của oxit

Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của CaO

Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của SO2

Luyện tập: Tính chất hoá học của axit

Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của axit

Luyện tập: tính chất hoá học của axit H2SO4

Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của oxit và axit

Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của oxit và axit (tiếp)

Ôn tập kiểm tra

Luyện tập: Tính chất hoá học của bazơ

Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của Bazơ

Luyện tập: Tính chất hoá học của Muối

Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của Muối

Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của Muối

Luyện tập: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài tập : Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Ôn tập kiểm tra

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình dạy bồi dưỡng - Phụ đạo môn Hoá 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Du Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tổ: Hoá Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY
BỒI DƯỠNG - PHỤ ĐẠO MÔN HOÁ 9
Học kỳ I
Tuần
STT (tiết)
Tên bài dạy
Số tiết
1
1
Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của oxit
1 tiết
2
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của CaO
1 tiết
2
3
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của SO2
1 tiết
4
Luyện tập: Tính chất hoá học của axit
1 tiết
3
5
Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của axit
1 tiết
6
Luyện tập: tính chất hoá học của axit H2SO4
1 tiết
4
7
Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của oxit và axit
1 tiết
8
Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của oxit và axit (tiếp)
1 tiết
5
9
Ôn tập kiểm tra 
1 tiết
10
Luyện tập: Tính chất hoá học của bazơ 
1 tiết
6
11
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của Bazơ 
1 tiết
12
Luyện tập: Tính chất hoá học của Muối 
1 tiết
7
13
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của Muối 
1 tiết
14
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học của Muối 
1 tiết
8
14
Luyện tập: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 
1 tiết
16
Bài tập : Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 
1 tiết
9
17
Ôn tập kiểm tra 
1 tiết
18
Bài tập: Nhận biết các loại hợp chất vô cơ 
1 tiết
10
19
Bài tập: Áp dụng Tính chất hoá học của kim loại 
1 tiết
20
Bài tập: Dãy hoạt động hoá học của kim loại 
1 tiết
11
21
Bài tập: áp dụng tính chất hoá học của Nhôm (Al)
1 tiết
22
Bài tập: áp dụng tính chất hoá học của Sắt (Fe)
1 tiết
12
23
Bài tập: Hợp kim sắt: Gang - Thép 
1 tiết
24
Luyện tập chương II: Kim loại (tiết 1)
1 tiết
13
25
Luyện tập chương II: Kim loại (tiết 2)
1 tiết
26
Luyện tập: Tính chất hoá học của phi kim 
1 tiết
14
27
Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của Clo (tiết 1) 
1 tiết
28
Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của Clo (tiết 2) 
1 tiết
15
29
Bài tập: Áp dụng tính chất hoá học của Cacbon 
1 tiết
30
Bài tập: Âp dụng tính chất hóa học Các oxit của cácbon 
1 tiết
16
31
Ôn tập học kỳ I (tiết 1)
1 tiết
32
Ôn tập học kỳ I (tiết 2)
1 tiết
Học kỳ II
Tuần
STT (tiết)
Tên bài dạy
Số tiết
1
1
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Axit cacbonic và muối cacbonat
1 tiết
2
Luyện tập: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 
1 tiết
2
3
Bài tập: Tính chất hóa học của Phi kim
1 tiết
4
Ôn tập: Chương III ( tiết 1)
1 tiết
3
5
Ôn tập: Chương III ( tiết 2)
1 tiết
6
Luyện tập: Khái niêm – Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
1 tiết
4
7
Bài tập: Xác định CTPT hợp chất hữu cơ
1 tiết
8
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Metan
1 tiết
5
9
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Etilen
1 tiết
10
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Axetilen
1 tiết
6
11
Ôn tập kiểm tra 
1 tiết
12
Bài tập: Xác định % thể tích và khối lượng hỗn hợp HCHC 
1 tiết
7
13
Bài tập: Khối lượng HCHC tham gia và tạo thành trong phản ứng 
1 tiết
14
Luyện tập chương IV: Hiđrocacbon – Nhiên liệu (tiết 1)
1 tiết
8
15
Luyện tập chương IV: Hiđrocacbon – Nhiên liệu (tiết 2)
1 tiết
16
Bài tập: Lập CTPT hợp chất hữu cơ có chứa C, H, O (tiết 1 )
1 tiết
9
17
Bài tập: Lập CTPT hợp chất hữu cơ có chứaC, H,O (tiết 2 )
1 tiết
18
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Rượu etylic 
1 tiết
10
19
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Axit axetic 
1 tiết
20
Mối liên hệ giữa: Etilen – Rượu etylic – Axit axetic ( tiết 1 )
1 tiết
11
21
Ôn tập kiểm tra
1 tiết
22
Luyện tập: Rượu etylic – Axit axetic – Chất béo ( tiết 1 )
1 tiết
12
23
Luyện tập: Rượu etylic – Axit axetic – Chất béo ( tiết 2 )
1 tiết
24
Bài tập: Độ rượu 
1 tiết
13
25
Bài tập: Hỗn hợp rượu và axit 
1 tiết
26
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Glucozơ
1 tiết
14
27
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Saccarơ 
1 tiết
28
Bài tập: Áp dụng tính chất hóa học Tinh bột và xenlulozơ 
1 tiết
15
29
Bài tập: Nhận biết các hợp chất hữu cơ ( tiết 1) 
1 tiết
30
Bài tập: Nhận biết các hợp chất hữu cơ ( tiết 2)
1 tiết
16
31
Ôn tập cuối năm ( tiết 1)
1 tiết
32
Ôn tập cuối năm ( tiết 2)
1 tiết
Duyệt của BGH Duyệt tổ CM

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT HOÁ 9.doc