Phân phối chương trình giảm tải môn Công nghệ, cấp THCS

1. Mục đích

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành.

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.

 

doc 16 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 304Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình giảm tải môn Công nghệ, cấp THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI
MÔN CÔNG NGHỆ, CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích 
 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
2. Nguyên tắc 
Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.
(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 
(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.
(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.
3. Nội dung điều chỉnh
Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:
(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 
(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 
(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 
(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.
(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 
4. Thời gian thực hiện	
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 
5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung 
- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.
- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:
+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. 
+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.
- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6
Cả năm : 37 tuần = 70 tiết
HKI : 19 tuần =  36 tiết
HK II : 18 tuần = 34 tiết
TUẦN
TIẾT
BÀI
TÊN BÀI
NỘI DUNG GIẢM TẢI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1
1
 Mở đầu
CHƯƠNG I : MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH
2
1
Các loại vải thường dùng trong may mặc
I.1.a.. Nguồn gốc: Quy trình sản suất vải sợi thiên nhiên. 
I.2.a. nguồng gốc quy trình sản xuất vải sợi hoá học
không dạy
2
3
1
Các loại vải thường dùng trong may mặc
I.1.a.. Nguồn gốc: Quy trình sản suất vải sợi thiên nhiên. 
I.2.a. nguồng gốc quy trình sản xuất vải sợi hoá học
không dạy
4
2
Lựa chọn trang phục
3
5
2
Lựa chọn trang phục
6
3
TH : Lựa chọn trang phục
4
7
4
Sử dụng và bảo quản trang phục
2.1.c) Kí hiệu giặt là
Giới thiệu để HS biết
8
4
Sử dụng và bảo quản trang phục (tt) – 15 pht
5
9
5
TH : Ôn một số mũi khâu cơ bản
10
7
TH : Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật
6
11
7
TH : Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật
12
7
TH : Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật
7
13
7
TH : Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật
14
7
TH : Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật
8
15
7
TH : Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật
16
Ôn tập chương I
9
17
Ôn tập chương I
18
Kiểm tra thực h ành 1 tiết
10
CHƯƠNG II : TRANG TRÍ NHÀ Ở
19
8
Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
II.3. Một số vd về bố trí sắp xếp đồ đạc trong nhà ở việt nam
Chọn dạy nội dung phù hợp ở địa phương
20
8
Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
II.3. Một số vd về bố trí sắp xếp đồ đạc trong nhà ở việt nam
Chọn dạy nội dung phù hợp ở địa phương
11
21
9
Thực hành : Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
có thể thay bằng nội dung thực hành khác hợp với nhà ở địa phương
22
9
Thực hành : Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
có thể thay bằng nội dung thực hành khác hợp với nhà ở địa phương
12
23
10
Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
24
11
Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
13
25
11
Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
26
12
Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa – 15 pht
14
27
12
Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
28
13
Cắm hoa trang trí
15
29
13
Cắm hoa trang trí
30
14
Thực hành : Cắm hoa dạng thẳng đứng
16
31
14
Thực hành : Cắm hoa dạng thẳng đứng
32
14
Thực hành : Cắm hoa dạng thẳng đứng
17
33
14
Thực hành : Cắm hoa dạng thẳng đứng
34
Ôn tập chương II
18
35
Kiểm tra học kỳ I ( Lý thuyết và thực hành)
19
36
Kiểm tra học kỳ I ( Lý thuyết và thực hành)
20
CHƯƠNG III : NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH
37
15
Cơ sở của việc ăn uống hợp lí
38
15
Cơ sở của việc ăn uống hợp lí
21
39
15
Cơ sở của việc ăn uống hợp lí
40
16
 Vệ sinh an toàn thực phẩm
22
41
16
Vệ sinh an toàn thực phẩm (tt)
42
17
Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn
23
43
17
Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (tt)
44
24
Thực hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ ,quả
chọn nội dung phù hợp nguyên liệu ở địa phương
24
45
24
Thực hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ ,quả
chọn nội dung phù hợp nguyên liệu ở địa phương
46
18
Các phương pháp chế biến thực phẩm (tt)
I. pp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. 
 II. Pp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt
Dạy mục II.1. Trộn dầu dấm và mục II.2. trộn hỗn hợp. 
 Không dạy các phương pháp còn lại
25
47
18
Các phương pháp chế biến thực phẩm (tt)
I. pp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. 
 II. Pp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt
Dạy mục II.1. Trộn dầu dấm và mục II.2. trộn hỗn hợp. 
 Không dạy các phương pháp còn lại
48
18
Các phương pháp chế biến thực phẩm (tt)
I. pp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. 
 II. Pp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt
Dạy mục II.1. Trộn dầu dấm và mục II.2. trộn hỗn hợp. 
 Không dạy các phương pháp còn lại
26
49
19
TH : Chế biến món ăn –Trộn hỗn hợp nộm rau muống
50
19
TH : Chế biến món ăn –Trộn hỗn hợp nộm rau muống
27
51
20
TH : Chế biến món ăn –Trộn hỗn hợp nộm rau muống
52
20
TH : Chế biến món ăn –Trộn hỗn hợp nộm rau muống
28
53
Kiểm tra thực hành 1 tiết
54
21
Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
29
55
21
Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình (tt)
56
22
Quy trình tổ chức bữa ăn
30
57
22
Quy trình tổ chức bữa ăn
58
22
Quy trình tổ chức bữa ăn
31
59
23
Thực hành : Xây dựng thực đơn
60
23
Thực hành : Xây dựng thực đơn
32
61
Ôn tập chương III
CHƯƠNG IV : THU CHI TRONG GIA ĐÌNH
62
25
Thu nhập gia đình – Kiểm tra 15 pht
33
63
25
Thu nhập gia đình (tt)
64
26
Chi tiêu trong gia đình
IV.1. chi tiêu hợp lý - Pần các ví dụ
thay đổi số liệu ở các vd cho phù hợp với thực tế
34
65
26
Chi tiêu trong gia đình (tt)
IV.1. chi tiêu hợp lý - Pần các ví dụ
thay đổi số liệu ở các vd cho phù hợp với thực tế
66
27
TH : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình
35
67
27
TH : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình
68
Ôn tập chương IV
36
69
Kiểm tra cuối năm học ( Lý thuyết và thực hành)
37
70
Kiểm tra cuối năm học ( Lý thuyết và thực hành)
Ghi chú : Các tiết TH tự chọn GV tùy tình hình thực tế của đơn vị mà thực hiện
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS 
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7
Cả năm : 37 tuần = 52 tiết
HK I : 8 tuần x 2 tiết + 11 tuần x 1 tiết =  27 tiết
HK II : 7 tuần x 2 tiết + 11 tuần x 1 tiết =  25 tiết
TUẦN
TIẾT
BÀI
TÊN BÀI
NỘI DUNG GIẢM TẢI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
PHẦN I : TRỒNG TRỌT 
CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT 
1
1
1
Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt
2
Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
2
3
Một số tính chất chính của đất trồng
2
3
6
Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
4
7
Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
3
5
8
Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
6
9
Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
4
7
10
Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng (15 ph)
III. 4. Phương pháp nuôi cấy mô.
Không dạy.
8
11
Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
I. 2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính.
Nêu thêm ví dụ: nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô.
5
9
12
Sâu, bệnh hại cây trồng
10
13
Phòng trừ sâu, bệnh hại
6
11
14
TH : nhận biết một số loại thu c và nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại
2. Quan sát một số dạng thuốc
Không bắt buộc (GV có thể dạy hoặc không dạy). 
12
14
TH : nhận biết một số loại thu c và nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại
2. Quan sát một số dạng thuốc
Không bắt buộc (GV có thể dạy hoặc không dạy). 
CHƯƠNG II : QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
7
13
15.16
Làm đất và bón phân lót
Gieo trồng cây nông nghiệp
14
17
Thực hành: Xử lý hạt giống bằng nước ấm. 
8
15
19
Các biện pháp chăm sóc cây trồng
16
20
Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
9
17
21
Luân canh, xen canh, tăng vụ
10
18
Ôn tập
11
19
Kiểm tra
PHẦN II: LÂM NGHIỆP  
CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG  
12
20
22
Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
13
21
23
Làm đất gieo ươm cây rừng
I. 2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm.
Không dạy.
24
Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
14
22
25
Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
1. Gieo hạt vào bầu đất.
2. Cấy cây con vào bầu đất.
Tùy theo điều kiện của từng trường, mỗi nhóm học sinh có thể thực hiện 1 hoặc 2 nội dung.
15
23
26
Trồng cây rừng
27
Chăm sóc rừng sau khi trồng
CHƯƠNG II : KHAI THÁC VÀ BẢOVỆ RỪNG  
16
24
28
Khai thác rừng
17
25
29
Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
18
26
Ôn tập : Phần II
19
27
Kiểm tra học kỳ I
PHẦN III: CHĂN NUÔI  
CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI 
20
28
30
Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi
29
31
Giống vật nuôi
I.3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi
Không bắt buộc
21
30
32
Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.
Không dạy. 
31
33
Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
III. Quản lí giống vật nuôi.
Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng. Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi.
22
32
34
Nhân giống vật nuôi
33
35
TH : Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái
Không bắt buộc.
23
34
36
Thực hành : Nhận biết một số giống lợn ( Heo )qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
 I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.
II. Bước 2: Đo một số chiều đo
Phần chuẩn bị vật nuôi thật: không bắt buộc.
Không bắt buộc.
35
37
Thức ăn vật nuôi
38
Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
24
36
39
Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
40
Sản xuất thức ăn vật nuôi
37
41
Thực hành : Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men.
42
Thực hành : Chế biến thức ăn họ đậu
25
38
Ôn tập Chương I
39
Kiểm tra
CHƯƠNG II : QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI 
26
40
44
Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi – Kiểm tra 15 pht
41
45
Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống
Đọc thêm.
27
42
46
Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi
47
Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
28
43
48
Thực hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu-cat-xơn phòng bệnh cho gà.
PHẦN IV : THỦY SẢN 
CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN  
29
44
49
Vai trò nhiệm vụ của nuôi thủy sản
50
Môi trường nuôi thủy sản
II. Tính chất của nước nuôi thủy sản
Giới thiệu các tính chất chính.
30
45
51
Thực hành; Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
31
46
52
Thức ăn của động vật nuôi thủy sản
32
47
53
Thực hành : Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá)
CHƯƠNG II : QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY SẢN 
33
48
54
Chăm sóc, quản lý và phòng bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá) – Kiểm tra 15’
II. Quản lí 
Giới thiệu cho học sinh biết.
34
49
55
Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
35
50
56
Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
36
51
Ôn Tập : Phần II, phần IV
37
52
Kiểm tra học kỳ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS 
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8
Cả năm  : 37 tuần, 56 tiết
Học kì I  : 19 tuần x 2 tiết/tuần = 38 tiết
Học kì II : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
TUẦN
TIẾT
BÀI
TÊN BÀI
 NỘI DUNG GIẢM TẢI
 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
PHẦN I : VẼ KĨ THUẬT 
CHƯƠNG I : BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
1
1
1
Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
Cả bài.
Cấu trúc bài 1 như sau:
I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật
II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất
III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống
IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật
2
2
2
Hình chiếu
3
3
4
Bản vẽ các khối đa diện
4
4
3
- Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể
5
- Bài tập thực hành : Đọc  bản vẽ  các khối đa diện
5
5
6
Bản vẽ các khối tròn
6
6
7
- Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
CHƯƠNG II : BẢN VẼ KĨ THUẬT
7
7
8
Khái niệm về  Bản vẽ kĩ thuật  – Hình cắt
I. Khái niệm bản vẽ kỹ thuật.
Chuyển nội dung I về bài 1;
Bài 8, dạy nội dung: Khái niệm về hình cắt.
8
8
9
Bản vẽ chi tiết
9
9
11
Biểu diễn ren
10
10
10
- Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
 12
- Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
11
11
13
Bản vẽ lắp
12
14
- Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ lắp  đơn giản
12
13
15
Bản vẽ nhà
14
Ôn tập phần vẽ kĩ thuật
13
15
Ôn tập phần vẽ kĩ thuật
16
Kiểm tra chương I, II
14
Phần II : CƠ KHÍ
CHƯƠNG III : GIA CÔNG CƠ KHÍ
17
18
Vật liệu cơ khí
 mục 1, 2 giáo viên lấy ví dụ về các loại vật liệu kim loại, vật liệu phi kim minh họa.
18
20
Dụng cụ cơ khí
15
19
21+22
Cưa và đục kim loại Dũa và khoan kim loại
 II. Đục kim loại
II. Khoan kim loại
 Không dạy phần II bài 21 và phần II bài 22
Ghép nội dung I - bài 21 và nội dung I - bài 22, dạy trong 1 tiết.
20
23
- Bài tập thực hành: Đo và vạch dấu
16
21
Ôn tập chương III
CHƯƠNG IV : CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
22
24
Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
Hình 24.3
Không dạy. Giáo viên có thể chọn thay bằng hình khác.
17
23
25
Mối ghép cố định –    Mối ghép không tháo được
24
26
Mối ghép tháo được
18
25
27
Mối ghép động
26
28
Thực hành : Ghép nối chi tiết  - Kiểm tra 15 phút
19
27
Ôn tập phần vẽ kỹ thuật và cơ khí
28
Kiểm tra học kỳ I ( Phần vẽ kỹ thuật và cơ khí)
20
CHƯƠNG V : TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
29
29
Truyền chuyển động
21
30
30
Biến đổi chuyển dộng
22
31
31
Thực hành : Truyền và biến đổi chuyển động
3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của mô hình động cơ 4 kì
Không bắt buộc.
23
32
Ôn tập phần Cơ khí
24
33
Kiểm tra thực hành
25
PHẦN III : KĨ THUẬT ĐIỆN
34
32
Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
26
CHƯƠNG VI : AN TOÀN ĐIỆN
35
33
An toàn điện
27
36
34
TH : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
35
TH : Cứu người bị tai nạn điện
28
CHƯƠNG VII : ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
37
36
Vật liệu kĩ thuật điện
29
38
38
Đồ dùng điện – quang. Đèn sợi đốt
39
Đèn huỳnh quang
30
39
40
Thực hành : Đèn ống huỳnh quang
40
41
Đồ dùng điện – nhiệt. Bàn là điện
31
41
44
Đồ dùng điện loại điện  –  cơ. Quạt điện,máy bơm nước
III. Máy bơm nước
Không dạy.
42
46
Máy biến áp một pha
2. Nguyên lí làm việc
Không dạy.
48
Sử dụng hợp lí  điện năng
32
43
45
Thực hành  : Quạt điện
49
Thực hành : Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
44
45
Thực hành  : Quạt điện
49
Thực hành : Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
33
45
Ôn tập chương VI, VII
46
Kiểm tra thực hành
34
CHƯƠNG VIII : MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
47
50
Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
51
Thiết bị đóng –  cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
48
52
Thực hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điện
35
49
53
Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
55
Sơ đồ điện
50
56
Thực hành : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện
37
51
Ôn tập học kì II
52
Kiểm tra cuối năm học
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS 
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9
MÔĐUN : TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
Cả năm  :  37 tuần, 37 tiết
HKI  : 19 tuần x 1 Tiết/tuần =  19 tiết
HK II : 18 tuần x 1 Tiết/tuần = 18 tiết
TUẦN
TIẾT
BÀI
TÊN BÀI
 NỘI DUNG GIẢM TẢI
 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1
1
1
Nghề trồng cây ăn quả
2
2
2
Một số vấn đề chung về cây ăn quả
3
3
2
Một số vấn đề chung về cây ăn quả
4
4
3
Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
5
5
3
Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
6
6
4
Thực hành : Giâm cây – Kiểm tra 15 phút
7
7
4
Thực hành : Giâm cây
8
8
5
Thực hành : Chiết cành
9
9
5
Thực hành : Chiết cành
10
10
6
Thực hành :  Ghép cành
11
11
6
Thực hành :  Ghép cành
12
12
6
Thực hành :  Ghép cành
13
13
Kiểm tra thực hành
14
14
7
Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
15
15
8
Kĩ thuật trồng nhãn
16
16
8
Kĩ thuật trồng nhãn
17
17
Ôn tập HKI
18
18
Kiểm tra HKI (Lí thuyết và thực hành)
19
19
10
Kĩ thuật trồng xoài
20
20
10
Kĩ thuật trồng xoài
21
21
12
Thực hành : Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
22
22
12
Thực hành : Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
23
23
12
Thực hành : Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
24
24
13
Thực hành : Trồng cây ăn quả – Kiểm tra 15 phút
 Chọn cây đã học lí thuyết để thực hành
25
25
13
Thực hành : Trồng cây ăn quả
26
26
13
Thực hành : Trồng cây ăn quả
27
27
14
Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả
28
28
14
Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả
29
29
14
Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả
30
30
15
Thực hành : Làm Sirô quả
31
31
15
Thực hành : Làm Sirô quả
32
32
Kiểm tra thực hành
33
33
Ôn tập lý thuyết và thực hành
34
34
Ôn tập lý thuyết và thực hành
35
35
Kiểm tra cuối năm học (Lí thuyết và thực hành)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS 
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 
MÔĐUN : LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Cả năm 37 tuần, 37 tiết
Học kì I  : 19 tuần x 1 tiết/tuần = 19 tiết
Học kì II : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
TUẦN
TIẾT
BÀI
TÊN BÀI
 NỘI DUNG GIẢM TẢI
 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1
1
1
Giới thiệu nghề điện dân dụng
2
2
2
Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
3
3
3
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
4
4
4
Thực hành : Sử dụng đồng hồ điện
5
5
4
Thực hành : Sử dụng đồng hồ điện
6
6
4
Thực hành : Sử dụng đồng hồ điện – Kiểm tra 15 phút
7
7
5
Thực hành : Nối dây dẫn điện
8
8
5
Thực hành : Nối dây dẫn điện
9
9
5
Thực hành : Nối dây dẫn điện
10
10
6
Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện
11
11
6
Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện
12
12
6
Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện
13
13
6
Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện
14
14
7
Thực hành : Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
15
15
7
Thực hành : Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
16
16
Ôn tập HKI
17
17
Kiểm tra HKI (Lí thuyết)
18
18
Kiểm tra HKI (Thực hành)
19
19
8
Thực hành : Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
20
20
8
Thực hành : Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
21
21
8
Thực hành : Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
22
22
9
Thực hành : Lắp mạch điện hai công tăc ba cực điều khiển một đèn
23
23
9
Thực hành : Lắp mạch điện hai công tăc ba cực điều khiển một đèn
24
24
9
Thực hành : Lắp mạch điện hai công tăc ba cực điều khiển một đèn
25
25
10
Thực hành : Lắp mạch điện một công tăc ba cực điều khiển hai đèn
26
26
10
Thực hành : Lắp mạch điện một công tăc ba cực điều khiển hai đèn
27
27
10
Thực hành : Lắp mạch điện một công tăc ba cực điều khiển hai đèn
28
28
11
Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
3. Quy trình lắp đặt mạch điện.
Không dạy.
29
29
11
Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
3. Quy trình lắp đặt mạch điện.
Không dạy.
30
30
12
Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 
31
31
Kiểm tra thực hành
32
32
Ôn tập lý thuyết và thực hành – Kiểm tra 15 phút
33
33
34
34
Kiểm tra cuối năm học (Lý thuyết và thực hành)
35
35

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT GIAM TAI MON CONG NGHE[1].doc
  • docHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012.doc