Phân phối chương trình học thêm môn Hóa học lớp 8

Tiết 1: Luyện tập về: Chất

Tiết 2: Luyện tập về: Nguyên tử

Tiết 3: Luyện tập về: Nguyên tố hóa học

Tiết 4: Luyện tập về: Đơn chất, Hợp chất, Phân tử

Tiết 5: Luyện tập về: Công thức hóa học

Tiết 6: Luyện tập về: Hóa trị

Tiết 7: Luyện tập về: Công thức hóa học, Hóa trị

Tiết 8: Luyện tập về: Phản ứng hóa học

Tiết 9: Luyện tập về: Định luật bảo toàn khối lượng,

Tiết 10: Luyện tập về: Phương trình hóa học

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 219Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình học thêm môn Hóa học lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Du Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tổ: Hoá Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÊM MÔN HÓA HỌC
 LỚP 8
HỌC KỲ I
Tiết 1: Luyện tập về: Chất
Tiết 2: Luyện tập về: Nguyên tử
Tiết 3: Luyện tập về: Nguyên tố hóa học
Tiết 4: Luyện tập về: Đơn chất, Hợp chất, Phân tử
Tiết 5: Luyện tập về: Công thức hóa học
Tiết 6: Luyện tập về: Hóa trị
Tiết 7: Luyện tập về: Công thức hóa học, Hóa trị
Tiết 8: Luyện tập về: Phản ứng hóa học
Tiết 9: Luyện tập về: Định luật bảo toàn khối lượng,
Tiết 10: Luyện tập về: Phương trình hóa học
Tiết 11: Luyện tập về: Mol
Tiết 12: Luyện tập về: Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol,
Tiết 13: Luyện tập về: Tỉ khối của chất khí.
Tiết 14: Luyện tập về: Tính theo công thức hóa  học.
Tiết 15: Luyện tập về: Tính theo phương trình hóa học.
Tiết 16: Ôn tập học kì I
HỌC KỲ II
Tiết 17: Luyện tập về: Tính chất của oxi
Tiết 18: Luyện tập về: Sự oxi hóa, Phản ứng hóa hợp của oxi
Tiết 19: Luyện tập về: Oxit, điều chế oxi, Phản ứng phân hủy
Tiết 20: Luyện tập về: Không khí, sự cháy
Tiết 21: Bài ôn tập chương
Tiết 22: Luyện tập về: Tính chất, ứng dụng của hiđro,
Tiết 23: Bài tập tổng hợp oxi -hidro
Tiết 24: Bài tập tổng hợp oxi –hidro (tt)
Tiết 25: Luyện tập về: Nước
Tiết 26: Luyện tập về: Axit, bazơ, muối  
Tiết 27: Luyện tập về: Axit, bazơ, muối (tt) 
Tiết 28: Ôn tập chương
Tiết 29: Luyện tập về: Độ tan của một chất trong nước
Tiết 30: Luyện tập về: Nồng độ dung dịch
Tiết 31: Luyện tập về: Pha chế dung dịch
Tiết 32: Ôn tập học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT HỌC THÊM HÓA HỌC.doc