Phân phối chương trình môn Công nghệ 7

HỌC KÌ I

Phần một. TRỒNG TRỌT

Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

Một số tính chất của đất trồng

Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay )

Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Cách sửdụng và bảo quản các laọi phân bón thông thường

Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

 

doc 4 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 659Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ
LỚP 7
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần 
Học kỳ II: 18 tuần 
Tiết
Bài
Tên Chương / Bài
TS
LT
TH
ÔT
KT
Giảm tải
HỌC KÌ I
Phần một. TRỒNG TRỌT
Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
13
9
2
1
1
1
1,2
Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
1
1
2
3
Một số tính chất của đất trồng
1
1
3
4,5
Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay )
Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
1
1
4
6
Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
1
1
5
7
Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
1
1
6
9
Cách sửdụng và bảo quản các laọi phân bón thông thường
1
1
7
10
Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
1
1
III-4. Phương pháp nuôi cấy mô (không dạy)
8
11
Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
1
1
I-2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính: nêu thêm ví dụ nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô
9
12
Sâu, bệnh hại cây trồng
1
1
10
13
Phòng trừ sâu, bệnh hại
1
1
11
8,14
Thực hành: Nhận biết một số loại phân hoá học thông thường
Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại
1
1
Bài 14-phần 2. quan sát một số dạng thuốc (không bắt buộc)
12
Ôn tập
1
1
13
Kiểm tra 1 tiết
1
1
Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
7
4
1
1
1
14
15,16
Làm đất và bón phân lót. Gieo trồng cây nông nghiệp
1
1
15
17,18
Thực hành: Xử lý hạt giống bằng nước ấm
1
1
Bài 18 Thực hành xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống ( không bắt buộc dạy)
16
19
Các biện pháp chăm sóc cây trồng
1
1
17
Ôn tập
1
1
18
Kiểm tra học kỳ I
1
1
HỌC KỲ II
19
20
Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
1
1
20
21
Luân canh, xen canh, tăng vụ
1
1
Phần hai. GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
TRỒNG, CHĂM SÓC HOA VÀ CÂY CẢNH
12
10
2
0
0
21
1
Hoa và cây cảnh. Phân loại hoa và cây cảnh
1
1
22
2
Phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh bằng hạt
1
1
23
3
Phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh bằng phương pháp vô tính
1
1
24
4
Thực hành: Chiết cành hoa hồng
1
1
25
5
Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh
1
1
26
6
Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh (tt)
1
1
27
7
Thực hành: Trộn đất dinh dưỡng cho hoa và cây cảnh
1
1
28
8
Kỹ thuật tưới nước cho hoa và cây cảnh
1
1
29
9
Kỹ thuật bón phân cho hoa và cây cảnh
1
1
30
10
Kỹ thuật tỉa cành và tạo dáng cho hoa và cây cảnh
1
1
31
11
Phòng trừ sâu bệnh hại hoa và cây cảnh
1
1
32
12
Phòng trừ sâu bệnh hại hoa và cây cảnh(tt)
1
1
Phần ba. CHĂN NUÔI
Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
10
8
2
0
0
33
30,31
Vai tròvà nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.Giống vật nuôi
1
1
Bài 31:I-3.Điều kiện để được công nhận là 1giống vật nuôi(không bắt buộc)
34
32
Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
1
1
II.Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi(không dạy)
35
33
Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
1
1
III. Quản lý giống vật nuôi (không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng. Chỉ giới thiệu cho HS nội dung và mục đích quản lý giống vật nuôi)
36
34
Nhân giống vật nuôi
1
1
37
35,36
Thực hành:Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo các chiều.
Thực hành: Nhận biết một số giống lơn qua quan sát và đo các chiều
1
1
Bài 35 II Bước2 Đo một số chiều đo để chọn gà mái( không bắt buộc)
Bài 36 I .Vật liệu và dụng cụ cần thiết không bắt buộc chuẩn bị vật nuôi thật; II Bước 2 Đo một số chiều đo (không bắt buộc)
38
37
Thức ăn vật nuôi
1
1
39
38
Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
1
1
40
39
Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
1
1
41
40
Sản xuất thức ăn vật nuôi
1
1
42
42,43
Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
Thực hành: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật
1
1
Bài 43: không bắt buộc dạy
Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI
5
3
0
1
1
43
44
Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
1
1
44
45
Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
1
1
II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống(đọc thêm)
45
46,47
Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi.
Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi
1
1
46
Ôn tập
1
1
47
Kiểm tra 1 tiết
1
1
Phần bốn. LÂM NGHIỆP
Chương I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
2
2
0
0
0
48
23,24
Làm đất gieo ươm cây rừng.
Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
1
1
Vào bài GV giới thiệu nội dung chính bài22.
Bài 23.Phần I-2.Phân chia đất trong vườn gieo ươm: không dạy
49
26,27
Trồng cây rừng.
Chăm sóc rừng sau khi trồng.
1
1
Chương II. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG
1
1
0
1
1
50
28,29
Khai thác rừng.
Bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
1
1
51
Ôn tập
1
1
52
Kiểm tra học kì II
1
1
TỔNG CỘNG
52
37
7
4
4
Phù mỹ , ngày 10 tháng 8 năm 2014

Tài liệu đính kèm:

  • docPhân phối chương trình CN7 năm học 2014 2015.doc