Phân phối chương trình môn Công nghệ 7 cả năm

Tiết 1 Bài 1,2 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về Đất trồng và thành phần của đất trồng

Tiết 2 Bài 3 Một số tính chất của đất trồng

Tiết 3 Bài 6 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

Tiết 4 Bài 7 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Tiết 5 Bài 8 TH: Nhận biết 1 số loại phân hóa học thông thương

Tiết 6 Bài 9 Cách SD & bảo quản các loại phân bón thông thường

Tiết 7 Bài 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng( III.4. P.pháp nuôi cấy mô không dạy )

Tiết 8 Bài 11 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng (I.2. SX giống cây trồng bằng nhân giống vô tính nêu thêm VD: nhân giống cây trồng bằng pp nuôi cấy mô)

Tiết 9 Bài 12 Sâu bệnh hại cây trồng

Tiết 10 Bài 13 Phòng trừ sâu, bệnh hại

Tiết 11 Kiểm tra

Tiết 12 15&16 Làm đất, bón phân lót-Gieo trồng cây công nghiệp

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Công nghệ 7 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN U MINH THƯỢNG Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
PHÒNG GDĐT U MINH THƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 7
 HỌC KỲ I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết và (1 tuần dự phòng)
Tuần
Phần một: TRỒNG TRỌT
Chương I. Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
1
Tiết 1
Bài 1,2
Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về Đất trồng và thành phần của đất trồng
2
Tiết 2
Bài 3
Một số tính chất của đất trồng
3
Tiết 3
Bài 6
Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
4
Tiết 4
Bài 7
Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
5
Tiết 5
Bài 8
TH: Nhận biết 1 số loại phân hóa học thông thương
6
Tiết 6
Bài 9
Cách SD & bảo quản các loại phân bón thông thường
7
Tiết 7
Bài 10
Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng( III.4. P.pháp nuôi cấy mô không dạy )
8
Tiết 8
Bài 11
Sản xuất và bảo quản giống cây trồng (I.2. SX giống cây trồng bằng nhân giống vô tính nêu thêm VD: nhân giống cây trồng bằng pp nuôi cấy mô)
9
Tiết 9 
Bài 12
Sâu bệnh hại cây trồng
10
Tiết 10
Bài 13
Phòng trừ sâu, bệnh hại
11
Tiết 11
Kiểm tra
12
Tiết 12
15&16
Làm đất, bón phân lót-Gieo trồng cây công nghiệp
Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ 
môi trường trong trồng trọt
13
Tiết 13
Bài17
Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm.
14
Tiết 14
Bài 19
Các biện pháp chăm sóc cây trồng
15
Tiết 15
Bài 20
Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
16
Tiết 16
Bài 21
Luân canh, xen canh, tăng vụ
17
Tiết 17
Ôn tập
18
Tiết 18
Kiểm tra học kì I
19
Tiết 19
Tuần dự phòng
 HỌC KỲ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết và (1 tuần dự phòng)
Phần hai: LÂM NGHIỆP Chương I. Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng
20
Tiết 20
Bài 22
Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
Tiết 21
Bài 23
Làm đất gieo ươm cây rừng(I.2 không dạy)
21
Tiết 22
Bài 24
Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
Tiết 23
Bài 26
Trồng cây rừng
22
Tiết 24
Bài,27
Chăm sóc rừng sau khi trồng
Chương II. Khai thác và bảo vệ rừng
Tiết 25
Bài 28
Khai thác rừng
23
Tiết 26
Bài 29
Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
Phần ba.CHĂN NUÔI Chương I. Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi
Tiết 27
B30, 31
Vtrò và nhiệm vụ pt chăn nuô, Giống vật nuôi
24
Tiết 28
Bài 32
Sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi
(Mục II. Đặc điểm sinh trưởng, không dạy)
Tiết 29
Bài 33
Một số pp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi
(Mục III. Quản lí giống vật nuôi không dạy)
25
Tiết 30
Bài 34
Nhân giống vật nuôi
Tiết 31
Bài 36
TH: Nhận biết và chọn một số giống lợn qua qs ngoại hình và đo kích thước các chiều
26
Tiết 32
Bài 37
Thức ăn vật nuôi
Tiết 33
Bài 38
Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
27
Tiết 34
Bài 39
Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
Tiết 35
Bài 40
Sản xuất thức ăn vật nuôi
28
Tiết 36
 42&42
TH:CB T.Ă họ đậu bằng nhiệt,Cbiến T.Ă giàu Gluxit bằng men
Tiết 37
Ôn tập
29
Tiết 38
Kiểm tra
Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
Tiết 39
Bài 44
Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
30
Tiết 40
Bài 45
Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
(II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống đọc thêm)
Tiết 41
Bài 46, 47
Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
31
Tiết 42
Bài 48
TH: Nhận biết 1 số loại vaxin
Phần bốn. THỦY SẢN Chương I. Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản
Tiết 43
Bài 49
Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản
32
Tiết 44
Bài 50
Môi trường nuôi thủy sản
(Mục II. chỉ giới thiệu các tính chất chính)
Tiết 45
Bài 51
TH: Xđịnh n.độ & độ pH của nước nuôi TS
33
Tiết 46
52,53
TĂ của ĐVTS -TH: Qsát để nhận biết các loại thức ăn của ĐVTS
Tiết 47
Kiểm tra 1tiết
Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản
34
Tiết 48
Bài 54
Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản(tôm, cá)(MụcII.giới thiệu cho HSbiết)
Tiết 49
55,56
Thu hoạch, bảo quản và chế biến sphẩm thủy sản -Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
35
Tiết 50
Ôn tập HKII
Tiết 51
Ôn tập HKII
36
Tiết 52
Kiểm tra HKII
Tiết 53
Sửa Bài Kiểm tra HK
37
T 54,55
Dự phòng

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_35_CN7_Tiet_52.doc