Phân phối chương trình môn Ngữ văn 8 năm học: 2015 - 2016

1;2 Tôi đi học

3 Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

4 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

5 TCV Văn tự sự

6,7 Trong lòng mẹ

8 Trường từ vựng

9 Bố cục của văn bản

10 TCV Đặc điểm của văn bản tự sự

11 Tức nước vỡ bờ

12 Xây dựng đoạn văn trong văn bản

13;14 Viết bài Tập làm văn số 1

15 TCV Cách xác định sự việc tạo tình huống

16,17 Lão Hạc

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 1222Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Ngữ văn 8 năm học: 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN NGỮ VĂN 8
Năm học : 2015 -2016
	Cả năm 35 tuần ( 175 tiết )
Học kỳ I: 18 tuần (72 tiết + 18 tiết TC )
Tuần
Bài
Tiết
Nội dung
HỌC KỲ I
1
1
1;2
Tôi đi học
3 
Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
4 
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
5 TCV
Văn tự sự
2
2
6,7
Trong lòng mẹ
8 
Trường từ vựng
9 
Bố cục của văn bản
10 TCV
Đặc điểm của văn bản tự sự
3
3
11 
Tức nước vỡ bờ
12 
Xây dựng đoạn văn trong văn bản
13;14
Viết bài Tập làm văn số 1
15 TCV
Cách xác định sự việc tạo tình huống
4
4
16,17
Lão Hạc
18 
Từ tượng hình, từ tượng thanh 
19 
Liên kết các đoạn văn trong văn bản
20 TCV
Cách xây dựng nhân vật
5
5
21
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 
22
Tóm tắt văn bản tự sự 
23
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 
24
Trả bài tập làm văn số 1
25 TCV
Ôn tập truyện ký Việt Nam
6
6
26,27
Cô bé bán diêm
28 
Trợ từ, thán từ ( Kiểm tra 15 phút)
29 
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
30 TCV
Luyện tập về trường TV,TT,TH,TĐP,BNXH (kt15p)
7
7
31,32
Đánh nhau với cối xay gió
33 
Tình thái từ
34 
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
35 TCV
Ôn tập về từ loại: trợ từ,thán từ,tình thái từ.
8
8
36;37
Chiếc lá cuối cùng
38 
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Từ ngữ địa phương xứ Nghệ 
39 
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
40 TCV
Luyện viết đoạn văn 
9
9
41;42
Văn Hai cây phong
43;44
Viết bài tập làm văn số 2
45 TCV
Cũng cố kiến thức về văn học nước ngoài 
10
9,
10
46
Nói quá
47
Ôn tập truyện ký Việt Nam
48
Thông tin về ngày trái đất năm 2000
49
Nói giảm, nói tránh
50 TCV
Cách tìm hiểu văn bản nhật dụng
11
10,
11
51
Kiểm tra văn
52
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
53
Câu ghép
54
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
55 TCV
Luyện tập về các biện pháp tu từ.
12
11,
12
56
Ôn dịch thuốc lá
57
Câu ghép (tiếp)
58
Phương pháp thuyết minh
59
Trả bài kiểm tra Văn, bài TLV số 2
60 TCV
Bổ trợ thêm về câu ghép.(Kiểm tra 15 p)
13
13,
14
61
Bài toán dân số
62
Dấu ngoặc đơn và dấu 2 chấm
63
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
64
Chương trình địa phương (phần Tập LàmVăn): Thuyết minh về một địa danh, một di tích lịch sửở địa phương em.
65 TCV
Luyện viết văn thuyết minh
14
14
66
Dấu ngoặc kép ( Kiểm tra 15 phút)
67
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng
68;69
Viết bài tập làm văn số 3
70 TCV
Ôn tập vè các văn bản nhật dụng
15
15
71
Hướng dẫn đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
72
Đập đá ở Côn Lôn
73
Ôn luyện về dấu câu
74
Kiểm tra Tiếng Việt
75 TCV
Ôn lại đặc điểm,hình thức của một số thể loại văn học.
16
15,
16
76
Thuyết minh một thể loại văn học
77
Hướng dẫn học thêm: Muốn làm thằng Cuội
78
Ôn luyện Tiếng Việt 
79 
Trả bài Tập làm văn số 3
80 TCV
Ôn tập các bài thơ yêu nước đầu thế kỷ 20
17
16,
17,
18
81;82
Ông Đồ. Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà
83,84 
. Kiểm tra tổng hợp học kỳ I
85 TCV
Luyện tập về dấu câu
18
86 
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
87
Trả bài kiểm tra tổng hợp
88;89
Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ 7 chữ
90 TCV 
Ôn tập chung 
HỌC KÌ II 17 tuần( 68 tiết + 17tiết tự chọn)
19
18
91;92
Nhớ rừng
93 
Câu nghi vấn
 94
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
 TCV 95
Ôn tập văn bản thuyết minh 
20
18,19
 96,97
 Quê hương
98
 Khi con Tu hú
 99
 Câu nghi vấn (tiếp)
TCV 100
Tìm hiểu về phong trào thơ mới qua văn bản :Ông đồ ,Nhớ rừng ,Quê hương
21
19,20
101
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
102
Tức cảnh Pác Bó
103
Câu cầu khiến 
104
Thuyết minh một danh làm thắng cảnh
TCV 105
Thơ văn cách mạng :Thơ Tố Hữu và chùm thơ Hồ Chí minh
106
Ôn tập về văn bản thuyết minh
22
21
107
 Ngắm trăng, Đi đường
108,109
Viết bài tập làm văn số 5
TCV 110
Ôn tập văn thuyết minh
23
22
111
Câu cảm thán
112
Câu trần thuật
113
Chiếu dời đô
114
Câu phủ định 
115 TCV
Đặc săc trong thơ Hồ Chí Minh (Kt 15phut ) 
24
22
116
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn): Vấn đề môi trường ở địa phương em.
117
Hành động nói (Kiểm tra 15 phút) 
118,119
Hịch tướng sĩ
120 TCV 
Cách tìm hiểu văn bản nghị luận trung đại
25
23
121 
Trả bài Tập làm văn số 5
122
Nước Đại Việt ta
123
Ôn tập luận điểm
124
Hành động nói (tiếp
125TCV 
) Ôn tập các kiểu câu
26
24
126
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
127
Bàn luận về phép học
128
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
129
Thuế máu(t1)
130 TCV 
Các cách trình bày luận điểm 
27
26
131.132
Viết bài tập làm văn số 6 
133
Thuế máu (t2)
134
Hội thoại (Kiểm tra 15 phút)
135 TCV
 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (Kiểm tra 15 phút)
28
27
136
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 
137, 138
Đi bộ ngao du
139
Hội thoại (tiếp) 
140 TCV
Ôn tập văn bản nghị luận trung đại 
29
141
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận 
142
Kiểm tra văn
143
Lựa chọn trật tự từ trong câu
144 
Trả bài tập làm văn số 6 
145 TCV
Lập luận và dẫn chứng trong VB: Đi bộ...;Thuế máu.
30
28
146
Tìm hiểu về các yếu tốt tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
147 ,148 
Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục
149 
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)
150
TCV
Yếu tố biểu cảm ,miêu tả ,tự sự trong các văn bản nghị luận đã học 
31
30
151
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
152
Chương trình địa phương (phần văn): Tìm hiểu bài thơ : Tiếng Nghệ của tg Nguyễn Bùi vợi.
153,154
Viết bài tập làm văn số 7 )
155 TCV
Cách tìm hiểu 1 văn bản kịch
32
31
156
 Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgíc)
157
Tổng kết phần Văn
158
Ôn tập phần Tiếng Việt HK II
159
Văn bản tường trình
160 TCV
Luyện tập chữa lỗi diễn đạt 
33
32; 33
161
Luyện tập văn bản tường trình
162
Trả bài kiểm tra Văn
163
Kiểm tra Tiếng Việt 
164
Trả bài TLV số 7
165 TCV
Ôn tập tổng hợp
34
33; 34
166,
Tổng kết phần Văn (Tiếp)
167
Ôn tập phần TLV
168;169
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
170 TCV
Ôn tập tổng hợp
35
32, 33, 34
171
Văn bản thông báo
 172
 Luyện tập văn bản thông báo
173
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.: Từ ngữ xưng hô địa phương xứ Nghệ.
174
Tổng kết phần Văn (Tiếp)
175 TCV
Ôn tập tổng hợp
Người thực hiện
Trương Thị Tiểu Phong
Phê duyệt của hiệu trưởng
 Bùi Quốc Đạt
Phê duyệt của tổ trưởng chuyên môn
Nguyễn Thị Huệ
 Phê duyệt của chuyên môn nhà trường
 Nguyễn Thị Hiếu

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_phoi_chuong_trinh_Ngu_Van_8_moi_nhat_20152016.doc