Phân phối chương trình môn Sinh học 8

Bài 1 Bài mở đầu

Bài 2 Cấu tạo cơ thể người (Không dạy phần II.Sụ phối hợp hoạt động của các cơ quan)

Bài 3 Tế bào (III.Thành phần hóa học của tế bào: Không dạy chi tiết, chỉ cần liệt kê tên các thành phần. Câu hỏi 4: Không yêu cầu HS trả lời)

Bài 4 Mô

Bài 5 TH: Quan sát tế bào và mô

Bài 6 Phản xạ

Bài 7 Bộ xương (Phần II.Phân biệt các loại xương: không dạy)

Bài 8 Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 9 Cấu tạo và tính chất của cơ

Bài 10 Hoạt động của cơ

Bài 11 Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Bài 12 TH: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 324Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Sinh học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN U MINH THƯỢNG Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
PHÒNG GDĐT U MINH THƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC 8
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết và (1 tuần dự phòng)
 Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết và (1 tuần dự phòng)
 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết và (2 tuần dự phòng)
Tuần
Tiết
Bài
Tên bài- Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện 
1
1
Bài 1
Bài mở đầu
2
Bài 2
Cấu tạo cơ thể người (Không dạy phần II.Sụ phối hợp hoạt động của các cơ quan)
2
3
Bài 3
Tế bào (III.Thành phần hóa học của tế bào: Không dạy chi tiết, chỉ cần liệt kê tên các thành phần. Câu hỏi 4: Không yêu cầu HS trả lời)
4
Bài 4
Mô
3
5
Bài 5
TH: Quan sát tế bào và mô
6
Bài 6
Phản xạ
4
7
Bài 7
Bộ xương (Phần II.Phân biệt các loại xương: không dạy)
8
Bài 8
Cấu tạo và tính chất của xương
5
9
Bài 9
Cấu tạo và tính chất của cơ
10
Bài 10
Hoạt động của cơ
6
11
Bài 11
Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
12
Bài 12
TH: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
7
13
Bài 13
Máu và môi trường trong cơ thể
14
Bài 14
Bạch cầu - Miễn dịch
8
15
Bài 15
Đông máu và nguyên tắc truyền máu
16
Bài 16
Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
9
17
Bài 17
Tim và mạch máu
18
Bài 18
Vận chuyển máu qua hệ mạch - Vệ sinh hệ tuần hoàn
10
19
Kiểm tra một tiết
20
Bài 19
TH: Sơ cứu cầm máu
11
21
Bài 20
Hô hấp và các cơ quan hô hấp (Bảng 20, lệnh ▼ trang 66: Không dạy- Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 trang 67)
22
Bài 21
Hoạt động hô hấp
12
23
Bài 22
Vệ sinh hô hấp
24
Bài 23
Thực hành: Hô hấp nhân tạo
13
25
Bài 24
Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
26
Bài 25
Tiêu hóa ở khoang miệng
14
27
Bài 27
Tiêu hóa ở dạ dày
28
Bài 28
Tiêu hóa ở ruột non
15
29
Bài 29
Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân (Hình 29.2 và nội dung liên quan: không dạy)
30
Bài 30
Vệ sinh tiêu hóa
16
31
Bài 26
TH: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
32
Bài 31
Trao đổi chất
17
33
Bài 32
Chuyển hóa
34
Bài 33
Thân nhiệt
18
35
Bài 35
Ôn tập học kì I
36
Kiểm tra học kì I
19
37
Tuần dự phòng
38
20
39
Bài 34
Vitamin và muối khoáng
40
Bài 36
Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
21
41
Bài 37
TH: Phân tích 1 khẩu phần cho trước
42
Bài 38
Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
22
43
Bài 39
Bài tiết nước tiểu
44
Bài 40
Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
23
45
Bài 41
Cấu tạo và chức năng của da
46
Bài 42
Vệ sinh da
24
47
Bài 43
Giới thiệu chung hệ thần kinh
48
Bài 44
TH: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống
25
49
Bài 45
Dây thần kinh tủy
50
Bài 46 
Trụ não, tiểu não, não trung gian (Không dạy lệnh ▼ so sánh cấu tạo và chức năng của trụ não và tủy sống ... và bảng 46 trang 145)
26
51
Bài 47
Đại não (lệnh ▼ trang 149:Không dạy)
52
Bài 48
Hệ thần kinh sinh dưỡng (Hình 48.2 và nội dung liên quan trong lệnh ▼ trang 151-Không dạy: Bảng 48.2 và nội dung liên quan: Không dạy- Câu hỏi 2 trang 154: Không yêu cầu HS trả lời)
27
53
Bài 49
Cơ quan phân tích thị giác (Không dạy: Hình 49.1 và nội dung liên quan ở lệnh ▼ trang 155-Không dạy: Hình 49.4 và lệnh ▼ trang 157)
54
Bài 50
Vệ sinh mắt
28
55
Bài 51
Cơ quan phân tích thính giác (Hình 51.2 và nội dung liên quan trang 163: không dạy-câu hỏi 1 trang 165: Không yêu cầu HS trả lời)
56
Bài 52
Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
29
57
Bài 53
Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
58
Bài 54
Vệ sinh hệ thần kinh
30
59
Kiểm tra 1 tiết
60
Bài 55
Giới thiệu chung hệ nội tiết
31
61
Bài 56
Tuyến yên, tuyến giáp
62
Bài 57
Tuyến tụy và tuyến trên thận
32
63
Bài 58
Tuyến sinh dục
64
Bài 59
Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
33
65
Bài 60
Cơ quan sinh dục nam
66
Bài 61
Cơ quan sinh dục nữ
34
67
Bài 62
Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
68
Bài 63
Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
35
69
Bài 64
Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)
70
Bài 65
Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người
36
71
Ôn tập
72
Kiểm tra học kì II
37
73
Tuần dự phòng
74

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_Sinh_Hoc_8_2015_2016.doc