Phân phối chương trình môn Thể dục 9

Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1)

-Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn). Xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

- Chạy ngắn: Ôn trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”, Tư thế sẵn sàng xuất phát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

-Chạy ngắn: Trò chơi “chạy đuổi”, Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát, Tư thế sẵn sàng xuất phát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “Chuột rút” và cách khắc phục.

-Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng)

-Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh.

- Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 (Nam); từ nhịp 1 - 10 (Nữ); Học từ nhịp 11 - 18 (Nữ).

- Chạy Ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 506Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Thể dục 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân phối chương trình môn thể dục
Lớp 9
Cả năm: 37 tuần = 74 tiết
Học kỳ I: 19 tuần = 38 tiết
Học kỳ II: 18 tuần = 36 tiết
Học kỳ I
Tuần 1
Tiết 1
Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1)
Tiết 2
-Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn). Xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 2
Tiết 3
- Chạy ngắn: Ôn trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”, Tư thế sẵn sàng xuất phát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 4
-Chạy ngắn: Trò chơi “chạy đuổi”, Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát, Tư thế sẵn sàng xuất phát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 3
Tiết 5
- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “Chuột rút” và cách khắc phục.
Tiết 6
-Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng)
-Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh.
- Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.
Tuần 4
Tiết 7
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 (Nam); từ nhịp 1 - 10 (Nữ); Học từ nhịp 11 - 18 (Nữ).
- Chạy Ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh.
Tiết 8
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 (Nam) từ nhịp 1 - 18 (Nữ); học từ nhịp 11 - 19 (Nam).
- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh, Ngồi vai hướng chạy - xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát.
- Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.
Tuần 5
Tiết 9
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 19 (Nam); từ nhịp 1 - 18 (Nữ); học: từ nhịp 19 - 25 (Nữ)
- Chạy ngắn: Ôn xuất phát cao - chạy nhanh (cự li 40 - 60m); Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao (18 - 20 m).
Tiết 10
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 19 (Nam) từ nhịp 1 - 25(Nữ); học từ nhịp 20 - 26 (Nam).
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập bổ trợ do GV chọn, trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”. Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 6
Tiết 11
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 26 (Nam) từ nhịp 1 - 25 (Nữ); học từ nhịp 26 - 29 (Nữ)
- Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m)
Tiết 12
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 26(Nam) từ nhịp 1 - 29 (Nữ), học từ nhịp 27 - 34 (nam).
- Chạy ngắn: Luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - Chạy giữa quãng (60m)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 7
Tiết 13
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 36(nam); từ nhịp 1 - 29 (nữ); Học từ nhịp 30 - 34 (nữ); từ nhịp 37 - 40 (nam)
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn, giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn);
Tiết 14
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 40 (nam); từ nhịp 1 - 34 (nữ); Học từ nhịp 35 - 40 (nữ)
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 8
Tiết 15
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 40 (nam); từ nhịp 1 - 40 (nữ); Học từ nhịp 40 - 45(nữ), từ nhịp 40 - 45 (nam).
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng(50m), giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh(phần chạy cự li ngắn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 16
Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 2).
Tuần 9
Tiết 17
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 45 (nam); từ nhịp 1 - 45 (nữ); Có thể kiểm tra thử (do GV chọn),
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn
Tiết 18
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 45 (nam); từ nhịp 1 - 45 (nữ); Có thể kiểm tra thử (do GV chọn),
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 10
Tiết 19
Bài TD: Kiểm tra
Tiết 20
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn, xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng- về đích (60m).
- Nhảy xa: Ôn phối hợp Chạy đà 3 - 5 bước - giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao ; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 11
Tiết 21
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng- về đích (60m).
- Nhảy xa: Ôn chạy 3 - 5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không; một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - “ bước bộ” trên không (do GV chọn)
Tiết 22
- Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m); một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn)
- Nhảy xa: Ôn phối hợp Chạy đà 5 - 7 bước - giậm nhảy - “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không phối hợp chân và tay(do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 12
Tiết 23
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh; Xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng- về đích (60m), có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- Nhảy xa: Ôn chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng hai chân, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân(do GV chọn)
Tiết 24
- Kiểm tra: Chạy ngắn.
Tuần 13
Tiết 
25
- Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 26
- Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 14
Tiết 27
- Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 28
- Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 15
Tiết 29
- Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 30
- Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 16
Tiết 31
- Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 32
- Kiểm tra: Nhảy xa.
Tuần 17
Tiết 33
- Ôn tập kỳ I
Tiết 34
- Ôn tập kỳ I
Tuần 18
Tiết 35
- Kiểm tra tiờu chuẩn RLTT
Tiết 36
- Kiểm tra kỳ I
Tuần 19
Tiết 37
- Dự phũng
Tiết 38
- Dự phũng
HỌC KỲ II
Tuần 20
Tiết 39
- Nhảy cao: Ôn động tác Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Trò chơi: “ Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 40
- Nhảy cao: Ôn Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - Đá lăng, Chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà.
- TTTC: Thực hiện kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 21
Tiết 41
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy cao (do GV chọn), giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
Tiết 42
- Nhảy cao: Ôn giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy, giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà- giậm nhảy.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 22
Tiết 43
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” (do GV chọn), chạy đà chính diện- giậm nhảy co chân qua xà.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 44
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ, chạy đà- giậm nhảy (do GV chọn), giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu “bước qua”).
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
Tuần 23
Tiết 45
- Nhảy cao: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà- giậm nhảy- trên không và tiếp đất), kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 46
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà- giậm nhảy- trên không và tiếp đất), kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”, giới thiệu một số điểm cơ bản trong luật điền kinh (phần nhảy cao).
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 24
Tiết 47
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 48
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 25
Tiết 49
- Nhảy cao: Ôn một số kĩ thuật phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 50
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 26
Tiết 51
 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 52
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 27
Tiết 53
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 54
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 28
Tiết 55
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 56
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 29
Tiết 57
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 58
- Nhảy cao: Như nội dung tiết 55, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 30
Tiết 59
- Kiểm tra: Nhảy cao. 
Tiết 60
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyển cầu bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 31
Tiết 61
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái.
Tiết 62
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Đá cầu: Ôn đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, phát cầu cao chính diện bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 32
Tiết 63
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Đá cầu: Ôn phát cầu cao chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân di chuyển đơn bước ra sau(chếch phải, chếch trái), Luật đá cầu (Điều 22,23); Đấu tập.
Tiết 64
- Kiểm tra : TTTC
Tuần 33
Tiết 65
- Đá cầu: Ôn phát cầu cao chính diện bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bớc ra sau(chếch phải, chếch trái); Học một số chiến thuật đá cầu, Luật đá cầu (Điều 22,23); Đấu tập.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 66
-Đá cầu: Ôn phát cầu cao chính diện bằng mu bàn chân, Một số bài tập phối hợp, Đấu tập.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 34
Tiết 67
- Đá cầu: Ôn phát cầu cao chính diện bằng mu bàn chân; Học một số động tác phối hợp, Đấu tập hoặc kiểm tra thử do GV chọn
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 68
- Kiểm tra: Đỏ cầu (phát cầu cao chính diện bằng mu bàn chân, do GV chọn hoặc HS bốc thăm)
Tuần 35
Tiết 69
- Ôn tập kỳ II
Tiết 70
- Ôn tập kỳ II
Tuần 36
Tiết 71
- Kiểm tra: Chạy bền
Tiết 72
- Kiểm tra: Kỳ II
Tuần 37
Tiết 73
- Dự phũng
Tiết 74
- Dự phũng

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_Lop_9.doc