Phân phối chương trình môn Thể dục lớp 8

Tiết 2 - Bài TD: Học từ nhịp 1 - 8 ( Nam và Nữ).

- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Trò chơi phát triển sức mạnh hoặc do GV chọn. Học: khái niện về cự ly ngắn.

- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.

Tiết 3 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8

- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau. Trò chơi do GV chọn.

Tiết 4 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8; Học từ nhịp 9 - 17

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.

Tiết 5 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy đuổi”, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m

Tiết 6 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17 ; Học từ nhịp 18 - 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m

- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.

Tiết 7 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 1526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Thể dục lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân phối chương trình môn thể dục
Lớp 8
Cả năm: 37 tuần = 74 tiết
Học kỳ I: 19 tuần = 38 tiết
Học kỳ II: 18 tuần = 36 tiết
Học kỳ I
Tuần 1
Tiết 1
Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1)
Tiết 2
- Bài TD: Học từ nhịp 1 - 8 ( Nam và Nữ).
- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Trò chơi phát triển sức mạnh hoặc do GV chọn. Học: khái niện về cự ly ngắn.
- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.
Tuần 2
Tiết 3
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8 
- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau. Trò chơi do GV chọn. 
Tiết 4
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8; Học từ nhịp 9 - 17 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn).
- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.
Tuần 3
Tiết 5
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy đuổi”, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m
Tiết 6
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17 ; Học từ nhịp 18 - 25 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.
Tuần 4
Tiết 7
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 25 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m
Tiết 8
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 25; học từ nhịp 26 - 35.
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật(do GV chọn); trò chơi “Lò cò tiếp sức”; Học: Cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp - chạy lao
- Chạy bền: Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn).
Tuần 5
Tiết 9
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 35.
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật(do GV chọn); trò chơi “Chạy đuổi”; Xuất phát thấp - chạy lao
Tiết 10
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35)
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy thoi tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao; Học: chạy giữa quãng (60m).
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
Tuần 6
Tiết 11
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35)
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy đuổi” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao; Học : chạy giữa quãng (60m).
Tiết 12
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35)
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao giữa quãng (60m); Học chạy về đích và đánh đích
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức
Tuần 7
Tiết 13
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35), có thể kiểm tra thử
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - chạy lao giữa quãng; chạy về đích và đánh đích (cự li 60m)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 14
- Kiểm tra: Bài TD 
Tuần 8
Tiết 15
Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2)
Tiết 16
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0 - 2 - 4; Học: chạy đều - đứng lại.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 9
Tiết 17
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đội hình 0 - 2 - 4, chạy đều - đứng lại.
Tiết 18
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) Đội hình 0 - 3 - 6 - 9. Chạy đều - đứng lại, đội hình 0 -2 - 4, chạy đều - đứng lại hoặc do GV chọn
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 10
Tiết 19
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn và nâng cao một số kĩ năng ĐHĐN, đi đều, chạy đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp
Tiết 20
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn đội hình 0 - 3 - 6 - 9, cách điều khiển, đi đều, chạy đều - đứng lại. Một số kĩ năng HS còn yếu (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 11
Tiết 21
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn đội hình 0 - 3 - 6 - 9, cách điều khiển, đi đều, chạy đều - đứng lại. Một số kĩ năng HS còn yếu, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Tiết 22
ĐHĐN: Kiểm tra
Tuần 12
Tiết 23
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 24
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 13
Tiết 25
- Kiểm tra: Chạy ngắn.
Tiết 26
- Đá cầu:. Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực; Một số điểm trong Luật đá cầu (phát cầu)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 14
Tiết 27
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi (do GV chọn). Đỡ cầu bằng ngực, Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật đá cầu; Đấu tập.
Tiết 28
- Đá cầu: Ôn tâng cầu (do GV chọn). Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn; Đấu tập.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 15
Tiết 29
- Đá cầu: Ôn tâng cầu (do GV chọn). Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn; giới thiệu về đấu tập và đấu tập. Làm quen với một số chiến thuật thi đấu đơn.
Tiết 30
- Đá cầu: Ôn Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. giới thiệu về đấu tập và đấu tập. Làm quen với một số chiến thuật thi đấu đơn
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 16
Tiết 31
- Đá cầu: Ôn Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. giới thiệu về đấu tập và đấu tập. Làm quen với một số chiến thuật thi đấu đơn
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 32
- Đá cầu: Ôn hoàn thiện các kĩ thuật đã học , kiểm tra thử (do GV chọn)
Tuần 17
Tiết 
33
- Kiểm tra: Đá cầu:; Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực (GV chọn 2 nội dung kiểm tra hoặc cho HS bốc thăm)
Tiết 
34
- Ôn tập kỳ I
Tuần 18
Tiết 
35
- Ôn tập kỳ I
Tiết 
36
- Kiểm tra kỳ I
Tuần 19
Tiết 
37
- Dự phũng
Tiết 
38
- Dự phũng
HỌC Kè II
Tuần 20
Tiết 39
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 40
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 - 5 bước vào ván giậm nhảy)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 21
Tiết 41
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy(đi hoặc chạy đà 3 - 5 - 7 bước giậm nhảy)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 42
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; chạy đà 3 - 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 22
Tiết 43
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn. Chạy đà 5 - 7 bước bước bộ trên không; Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (Hố cát hoặc đệm)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 44
- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 23
Tiết 45
- Nhảy xa: Như nội dung tiết 42 (trọng tâm là giai đoạn chạy đà - giậm nhảy)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 46
- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 24
Tiết 47
- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà - giậm nhảy vượt chướng ngại vật 
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 48
- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà - giậm nhảy vượt chướng ngại vật 
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 25
Tiết 49
- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi” 
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 50
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn). Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 26
Tiết 51
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn). Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 52
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn). Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 27
Tiết 53
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn). Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 54
- Kiểm tra: Nhảy xa
Tuần 28
Tiết 55
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 56
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 29
Tiết 57
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn); Học kĩ thuật chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 58
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn), kĩ thuật Chạy đà (xác định điểm giậm nhảy hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tuần 30
Tiết 59
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn; Học kĩ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy), Đà 1 - 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 60
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn; Chạy đà - đặt chân vào điểm giậm nhảy - giậm nhảy đá lăng. Học giai đoạn qua xà và tiếp đất (Nhảy cao kiểu “bước qua”)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 31
Tiết 61
- Nhảy cao: Ôn đà 3 - 5 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 62
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 32
Tiết 63
- Kiểm tra: TTTC 
Tiết 
64 
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 33
Tiết 
65
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 
66
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tuần 34
Tiết 
67
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 68
- Kiểm tra: Nhảy cao
Tuần 35
Tiết 
69
- Ôn tập kỳ II
Tiết 
70
- Ôn tập kỳ II
Tuần 36
Tiết 
71
- Kiểm tra: Chạy bền
Tiết 
72
- Kiểm tra kỳ II
Tuần 37
Tiết 
73
- Dự phũng
Tiết 
74
- Dự phũng

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_lop_8.doc