Phân phối chương trình môn: Thể dục lớp 9

Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1).

Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết), Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau, Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng, đội hình 0-2-4.

Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy.

Ôn nội dung tiết 1, đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, đi đều vòng phải, vòng trái, đội hình 0-3-6-9.

 

doc 8 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 2563Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn: Thể dục lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: THỂ DỤC LỚP 9
Cả năm 37 tuần; 70 tiết
Kỳ I: 19 tuần 36 tiết (17 tuần x 2 tiết, 2 tuần x 1 tiết)
Kỳ II: 18 tuần 34 tiết (16 tuần x 2 tiết, 2 tuần x 1 tiết)
Có 1 chuyên đề: Đá cầu (Từ tiết 59 đến tiết 66)
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Nội dung
Nội dung chi tiết
1
Tiết 1
Lí thuyết
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1).
Tiết 2
ĐHĐN
Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết), Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau, Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng, đội hình 0-2-4.
Chạy ngắn
Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy.
2
Tiết 3
ĐHĐN
Ôn nội dung tiết 1, đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, đi đều vòng phải, vòng trái, đội hình 0-3-6-9.
Chạy ngắn
Ôn trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẵn sàng xuất phát.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.
Tiết 4
ĐHĐN
Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu.
Chạy ngắn
Trò chơi “chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy – xuất phát, tư thế sẵn sàng – xuất phát.
3
Tiết 5
ĐHĐN
Tiếp tục ôn tập một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu.
Chạy ngắn
Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
Tiết 6
ĐHĐN
Kiểm tra thực hành lấy điểm 15 phút.
Chạy ngắn
Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh.
4
Tiết 7
Bài TD
Học từ nhịp 1 – 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng)
Chạy ngắn
Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh.
Chạy bền
Giới thiệu hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục.
Tiết 8
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 10 (nam), từ nhịp 1-10 (nữ); Học từ nhịp 11 – 18 (nữ).
Chạy ngắn
Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy – xuất phát, ngồi lưng hướng chạy – xuất phát.
5
Tiết 9
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 10 (nam), từ nhịp 1-18(nữ); Học từ nhịp 11 – 19 (nam).
Chạy ngắn
Ôn xuất phát cao – chạy nhanh (cự li 40-60m); Kĩ thuật xuất phát thấp – chạy lao (18-20m).
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 10
Bài TD
Ôn từ nhịp 1-19 (nam), từ nhịp 1-18 (nữ); Học từ nhịp 19-25 (nữ).
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập bổ trợ do GV chọn, trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, Kĩ thuật xuất phát thấp – chạy lao.
6
Tiết 11
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1-25 (nữ); Học từ nhịp 20 – 26 (nam).
Chạy ngắn
Ôn xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m).
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 12
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1-25 (nữ); Học từ nhịp 26 – 29 (nữ).
Chạy ngắn
Luyện tập chạy bước nhỏ,chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng ( 60m).
7
Tiết 13
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1-29 (nữ); Học từ nhịp 27 – 36 (nam).
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp - chay lao- chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn, giới thiệu một số điểm cơ bản của luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 14
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1-29 (nữ); Học từ nhịp 37 – 40 (nam), từ nhịp 37 – 40 (nữ).
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn..
8
Tiết 15
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 40 (nam), từ nhịp 1-34 (nữ); Học từ nhịp 37 – 40 (nữ)
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn, giới thiệu một số điểm cơ bản của luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 16
Lí thuyết
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 2).
9
Tiết 17
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 40 (nam), từ nhịp 1-40 (nữ); Học từ nhịp 40 – 45 (nam), từ nhịp 40 – 45 (nữ).
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn..
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 18
Bài TD
Ôn từ nhịp 1- 45 (nam), từ nhịp 1-45 (nữ); Có thể kiểm tra thử (do GV chọn).
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m).
10
Tiết 19
Bài TD
Kiểm tra.(KTĐK)
Tiết 20
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn), xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m).
Nhảy xa
Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy (vào ván giậm) – bật cao; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
11
Tiết 21
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn), xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m).
Nhảy xa
Ôn chạy 3-5 bước phối hợp giậm nhảy – trên không; một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – “bước bộ” trên không (do GV chọn).
Tiết 22
Chạy ngắn
Ôn xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m), Một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn).
Nhảy xa
Ôn phối hợp chạy đà 5 – 7 bước – giậm nhảy – “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng; một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không phối hợp chân và tay (do GV chọn).
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
12
Tiết 23
Chạy ngắn
Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m), có thể kiểm tra thử (do GV chọn).
Nhảy xa
Ôn chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất bằng hai chân, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GVchọn).
Tiết 24
Chạy ngắn
Kiểm tra.(KT 15p)
13
Tiết 25
Nhảy xa
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 26
Nhảy xa
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
14
Tiết 27
Nhảy xa
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 28
Nhảy xa
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
15
Tiết 29
Nhảy xa
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 30
Nhảy xa
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
16
Tiết 31
Nhảy xa
Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 32
Nhảy xa
Kiểm tra.(KTĐK)
17
Tiết 33
Ôn tập
Học kỳ I. (GV chọn 1 trong những nội dung đã học).
Tiết 34
Ôn tập
Học kỳ I. (GV chọn 1 trong những nội dung đã học).
18
Tiết 35
Kiểm tra
Học kỳ I
19
Tiết 36
Kiểm tra
Tiêu chuẩn RLTT.
HỌC KÌ II
Tuần
Tiết
Nội dung
Nội dung chi tiết
20
Tiết 37
Nhảy cao
Ôn động tác đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy- đá lăng, trò chơi: “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn.
TTTC
Ném bóng( 1 số bài tập phát triển sức tay)
Tiết 38
Nhảy cao
Ôn Đá lăng trước – sau. Đá lăng ngang.Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà.
TTTC
Ném bóng( 1 số bài tập phát triển sức tay)
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
21
Tiết 39
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao (do GV chọn), giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).
TTTC
Ném bóng (1 số bài tập làm quen với bóng)
Tiết 40
Nhảy cao
Ôn giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy), giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy.
TTTC
Ném bóng( 1 số bài tập phát triển sức tay)
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
22
Tiết 41
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” (do GV chọn), chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà.
TTTC
Ném bóng (động tác ra sức cuối cùng)
Tiết 42
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy (do GV chọn), giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu “bước qua”)
TTTC
Ném bóng(4 bước cuối-ra sức cuối cùng)
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
23
Tiết 43
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy – trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
TTTC
Ném bóng(4 bước cuối-ra sức cuối cùng)
Tiết 44
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy – trên không và tiếp đất) của kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”, giới thiệu một số điểm cơ bản của luật điền kinh (phần nhảy cao).
TTTC
Ném bóng(4 bước cuối-ra sức cuối cùng)
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
24
Tiết 45
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
TTTC
Ném bóng(4 bước cuối-ra sức cuối cùng)
Tiết 46
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GVchọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
TTTC
Chạy đà, 4 bước cuối,ra sức cuối cùng
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
25
Tiết 47
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GVchọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
TTTC
Ném bóng(4 bước cuối-ra sức cuối cùng)
Tiết 48
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GVchọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích
TTTC
Thăng bằng sau khi ném
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
26
Tiết 49
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
TTTC
Thăng bằng sau khi ném
Tiết 50
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
TTTC
Hoàn thiện kỷ thuật ném bóng đi xa
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
27
Tiết 51
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích
TTTC
Hoàn thiện kỷ thuật ném bóng đi xa
Tiết 52
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
TTTC
Hoàn thiện kỷ thuật ném bóng đi xa
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
28
Tiết 53
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
TTTC
Hoàn thiện kỷ thuật ném bóng đi xa
Tiết 54
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
TTTC
Hoàn thiện kỷ thuật ném bóng đi xa
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
29
Tiết 55
Nhảy cao
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh. chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
TTTC
Luyện tập ném bóng đi xa
Tiết 56
Nhảy cao
Như nội dung tiết 57, có thể kiểm tra thử (do GV chọn).
TTTC
Thực hiện theo kế hoạch của GV.
Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên.
30
Tiết 57
Nhảy cao
Kiểm tra.(KT 15p)
Tiết 58
TTTC
Kiểm tra.(KTĐK)
31
Tiết 59
Chuyên đề đá cầu
Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyển cầu bằng mu chân hoặc do GV chọn.
Tiết 60
Chuyên đề đá cầu 
Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái, tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực, đá cầu chính diện bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái.
32
Tiết 61
Chuyên đề đá cầu
Ôn đá cầu chính diện bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học đá cầu cao chân chính nghiêng mình bằng mu bàn chan, di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái).
Tiết 62
Chuyên đề đá cầu
Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái); Học phát cầu cao chân nghiêng mình, luật đá cầu (Điều 22, 23), đấu tập.
33
Tiết 63
Chuyên đề đá cầu
Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái); Học một số chiến thuật đá cầu, luật đá cầu (Điều 22, 23), đấu tập.
Tiết 64
Chuyên đề đá cầu
Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; phát cầu cao chân nghiêng mình hoặc do GV chọn, Một số bài tập phối hợp, đấu tập.
34
Tiết 65
Chuyên đề đá cầu
Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; phát cầu cao chân nghiêng mình, Học một số bài tập phối hợp, đấu tập hoặc kiểm tra thử do GV chọn.
Tiết 66
Chuyên đề đá cầu
Kiểm tra.(KT15p)
35
Tiết 67
Chạy bền
Kiểm tra.(KTĐK)
Tiết 68
Ôn tập
Học kỳ II. (GV chọn 1 trong những nội dung đã học).
36
Tiết 69
Kiểm tra.
Học kỳ II.
37
Tiết 70
Kiểm tra.
Tiêu chuẩn RLTT.
Duyệt của BGH
Duyệt của tổ chuyên môn
Tiên Kiên, ngày 14/10/2015
Người biên soạn
Nguyễn Quyết Chiến

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_kiem_tra_hoc_ki_I_va_II_kiem_tra_danh_gia_xep_loai_the_luc.doc