Phân phối chương trình môn Tin học 6 áp dụng từ năm học 2014 - 2015

Chương I. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

01 Bài 1: Thông tin và tin học (Mục 1, 2)

02 Bài 1: Thông tin và tin học (Mục 3)

03 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Mục 1, 2)

04 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Mục 3)

05 Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

06 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (Mục 1, 2)

07 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (Mục 3, 4)

08 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính

Chương II. PHẦN MỀM HỌC TẬP

09 Bài 5: Luyện tập chuột (Mục 1, 2)

10 Bài 5: Luyện tập chuột (Mục 3)

11 Bài 6: Học gõ mười ngón (Mục 1, 2, 3)

12 Bài 6: Học gõ mười ngón (Mục 4)

13 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Mục 1, 2 ab)

14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Mục 2 cdeg)

15 Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời (Mục 1)

16 Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời (Mục 2)

17 Bài tập

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 366Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Tin học 6 áp dụng từ năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 6
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2014 - 2015
(Sử dụng SGK xuất bản năm 2014)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
HỌC KÌ I
Tiết
Tên bài
Chương I. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
01
Bài 1: Thông tin và tin học (Mục 1, 2)
02
Bài 1: Thông tin và tin học (Mục 3) 
03
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Mục 1, 2)
04
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Mục 3) 
05
Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính? 
06
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (Mục 1, 2)
07
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (Mục 3, 4)
08
Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính
Chương II. PHẦN MỀM HỌC TẬP 
09
Bài 5: Luyện tập chuột (Mục 1, 2)
10
Bài 5: Luyện tập chuột (Mục 3) 
11
Bài 6: Học gõ mười ngón (Mục 1, 2, 3) 
12
Bài 6: Học gõ mười ngón (Mục 4) 
13
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Mục 1, 2 ab)
14
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Mục 2 cdeg)
15
Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời (Mục 1)
16
Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời (Mục 2) 
17
Bài tập 
18
Kiểm tra (1 tiết)
Chương III. HỆ ĐIỀU HÀNH
19
Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành? (Mục 1)
20
Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành? (Mục 2) 
21
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? (Mục 1)
22
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? (Mục 2) 
23
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (Mục 1, 2)
24
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (Mục 3, 4)
25
Bài 12: Hệ điều hành Windows
26
Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Mục 1, 2 a,b)
27
Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Mục 2 c,d,e,g)
28
Bài tập
29
Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (Mục 1, 2 a,b,c,d)
30
Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (Mục 2 e,g,h)
31
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Mục 1, 2 a,b,c,d)
32
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Mục 2e, g)
33 
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34
ÔN TẬP
35, 36
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết
Tên bài
Chương 4. SOẠN THẢO VĂN BẢN
37
 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
38
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (Mục 1, 2)
39
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (Mục 3, 4)
40
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em (Mục 1, 2 a, b)
41
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em (Mục c)
42
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Mục 1, 2)
43
 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Mục 3, 4)
44
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản (Mục 1 2 a, b, c)
45
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản (Mục 2 d)
46
Bài 16: Định dạng văn bản
47
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (Mục 1, 2)
48
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (Mục 3)
49
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản (Mục 1, 2 a)
50
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản (Mục 2 b)
51
Bài tập
52
Kiểm tra (1 tiết)
53
Bài 18: Trình bày trang văn bản và in (Mục 1, 2)
54
Bài 18: Trình bày trang văn bản và in (Mục 3)
55
Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
56
Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa (Mục 1) 
57
 Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa (Mục 2) 
58
Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường (Mục 1, 2a) 
59
Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường (Mục 2b) 
60
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (Mục 1, 2) 
61
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (Mục 3, 4) 
62
Bài tập
63
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em (Mục 1, 2a) 
64
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em (Mục 2b) 
65, 66
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền
67
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
68
ÔN TẬP
69, 70
Kiểm tra học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_May_tinh_va_chuong_trinh_may_tinh.doc