Phân phối chương trình môn Tin học lớp 6

Chương 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

1 Bài 1. Thông tin và tin học

2 Bài 1. Thông tin và tin học (tt)

3 Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

4 Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính

5 Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính (tt)

6 Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

7 Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (tt)

8 Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 184Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Tin học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 6
Học kì I: 19 tuần 36 tiết
Học kì II: 18 tuần 34 tiết
 HỌC KÌ I
Tiết
Bài
Chương 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
1
Bài 1. Thông tin và tin học 
2
Bài 1. Thông tin và tin học (tt)
3
Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin 
4
Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính 
5
Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính (tt)
6
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính 
7
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (tt)
8
Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính 
Chương 2. PHẦN MỀM HỌC TẬP
9
Bài 5. Luyện tập chuột 
10
Bài 5. Luyện tập chuột (tt)
11
Bài 6. Học gõ mười ngón 
12
Bài 6. Học gõ mười ngón (tt)
13
Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím 
14
Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (tt)
15
Bài tập
16
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
17
Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời 
18
Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời
Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH
19
Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành ? 
20
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì ?
21
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì ? (tt)
22
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính 
23
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính (tt)
24
Bài 12. Hệ điều hành Windows 
25
Bài 12. Hệ điều hành Windows (tt)
26
Bài tập
27
Bài thực hành 2. Làm quen với Windows 
28
Bài thực hành 2. Làm quen với Windows (tt)
29
Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục 
30
Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục (tt)
31
Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin 
32
Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin (tt)
33
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34
Ôn tập
35,36
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết
Bài
Chương 4. SOẠN THẢO VĂN BẢN
37
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản
38
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản (tt)
39
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản 
40
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản (tt)
41
Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em 
42
Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em (tt)
43
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản 
44
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản (tt)
45
Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản 
46
Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản (tt)
47
Bài 16. Định dạng văn bản 
48
Bài 17. Định dạng đoạn văn 
49
Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản 
50
Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản (tt)
51
Bài tập
52
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
53
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in 
54
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in (tt)
55
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế 
56
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa 
57
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa (tt)
58
Bài tập
59
Bài thực hành 8. Em "viết" báo tường 
60
Bài thực hành 8. Em "viết" báo tường (tt)
61
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng 
62
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (tt)
63
Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em 
64
Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em (tt)
65
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
66
Ôn tập
67
Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền 
68
Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền (tt)
69,70
Kiểm tra học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_phoi_chuong_trinh_Tin_hoc_6.doc