Phân phối chương trình môn Tin học lớp 8

 HỌC KÌ I

Tiết Bài

1 Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

2 Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính(tt)

3 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

4 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt)

5 Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal

6 Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal (tt)

7 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu(tt)

9 Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

10 Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán (tt)

11 Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

12 Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình (tt)

13 Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

14 Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (tt)

15 Bài tập

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Tin học lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 8
Học kì I: 19 tuần 36 tiết
Học kì II: 18 tuần 34 tiết
 HỌC KÌ I
Tiết
Bài
1
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
2
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính(tt) 
3
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
4
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt)
5
Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal
6
Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal (tt)
7
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
8
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu(tt)
9
Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán
10
Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán (tt)
11
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
12
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình (tt)
13
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
14
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (tt)
15
Bài tập
16
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
17
Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
18
Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out (tt)
19
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
20
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt)
21
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt)
22
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt)
23
Bài tập
24
Bài tập (tt)
25
Bài 6: Câu lệnh điều kiện
26
Bài 6: Câu lệnh điều kiện (tt)
27
Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện If  then
28
Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện If  then (tt)
29
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
30
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
31
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (tt)
32
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (tt)
33
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (tt)
34,35
Ôn tập
36
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết
Bài
37
Bài 7. Câu lệnh lặp
38
Bài 7. Câu lệnh lặp (tt)
39
Bài tập
40
Bài tập (tt)
41
Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For  do
42
Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For  do (tt)
43-48
Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
49
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước
50
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước (tt)
51
Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While  do
52
Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While  do (tt)
53
Bài tập
54
Bài tập (tt)
55
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
56
Bài 9. Làm việc với dãy số
57
Bài 9. Làm việc với dãy số (tt)
58
Bài tập
59
Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình
60
Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình (tt)
61
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
62-67
Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
68,69
Ôn tập
70
Kiểm tra học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_phoi_chuong_trinh_Tin_hoc_8.doc