Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 6

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.

Học 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực.

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng ngang, dồn hàng

Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực

Học 2 động tác: Chân, Bụng

Chạy vòng số 8

Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại

Ôn 5 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng

Học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp.

Một số kĩ năng đã học (do GV chọn)

Học Đi đều, đi đều vòng phải (trái).

Ôn 7 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp

Chơi trò chơi hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN THỂ DỤC LỚP 6
Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2008-2009
(Kèm theo công văn số 1265/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 10 năm 2008 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang)
Tiết
Học Kỳ I: 19 tuần (36 tiết thực học)
1
Lí thuyết
Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)
2
ĐHĐN
Bài TD
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.
Học 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực.
3
ĐHĐN 
Bài TD
Chạy bền 
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng ngang, dồn hàng
Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực
Học 2 động tác: Chân, Bụng
Chạy vòng số 8
4
ĐHĐN 
Bài TD
Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại
Ôn 5 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng
Học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp.
5
ĐHĐN
Bài TD 
Chạy bền
Một số kĩ năng đã học (do GV chọn)
Học Đi đều, đi đều vòng phải (trái).
Ôn 7 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp
Chơi trò chơi hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8.
6
ĐHĐN
Bài TD
Một số nội dung HS còn yếu (do GV chọn)
Ôn 7 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp
Học 2 động tác: Nhảy, Điều hòa
7
ĐHĐN
Bài TD 
Chạy bền
Một số nội dung HS còn yếu (do GV chọn)
Ôn 9 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp, Nhảy, Điều hòa
Chạy vòng số 8
8
ĐHĐN
Bài TD
Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp
Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
9
ĐHĐN
Bài TD 
Chạy bền
Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp
Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc
10
ĐHĐN
Bài TD
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung do GV chọn.
Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
11
ĐHĐN
Bài TD 
Chạy bền
Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.
Chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
12
ĐHĐN
Bài TD
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung do GV chọn
Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác, có thể kiểm tra thử
13
Bài TD
Kiểm tra
14
ĐHĐN
Chạy bền
Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
15
ĐHĐN
Chạy bền
Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên, học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
16
Lí thuyết
Lợi ích, tác dụng của TDTT (mục2)
17
ĐHĐN
Chạy bền
Một số nội dung HS còn yếu (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
18
ĐHĐN
Chạy bền
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung HS còn yếu (do GV chọn.)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
19
ĐHĐN
Chạy bền
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc kiểm tra thử (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
20
ĐHĐN
Kiểm tra
21-31
TTTC
Chạy bền
Thực hiện theo kế hoạch dạy của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
32
TTTC
Kiểm tra
33-36
Ôn tập, kiểm tra học kì I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
37-38
Tiết
Học Kỳ I: 18 tuần (34 tiết thực học)
39
Bật nhảy
Chạy nhanh
Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang; Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát
Trò chơi “Chạy tiếp sức”
40
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn động tác Đá lăng trước, Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Ôn động tác Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát; trò chơi (do GV Chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
41
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn động tác Đá lăng trước, Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang; Học: Đà một bước đá lăng
Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát
Trò chơi “Chạy tiếp sức chuyển vật”
42
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn tập và trò chơi (do GV chọn)
 Học Đà một bước giậm nhảy - đá lăng
Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do GV chọn)
Học: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông
Chạy trên địa hình tự nhiên
43
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; trò chơi “Bật xa tiếp sức”
Ôn tập và trò chơi (do GV chọn)
Học: Chạy nâng cao đùi
44
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn)
Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học Đứng tại chỗ đánh tay; đi chuyển sang chạy nhanh 20 – 30 m
Chạy trên địa hình tự nhiên 
45
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn) 
Học: Đà ba bước – giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm)
Ôn tập, trò chơi (do GV chọn)
Học xuất phát cao - chạy nhanh 20 – 30 m
46
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước – giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm)
Xuất phát cao–chạy nhanh 20–30m trò chơi (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
47
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước – giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm)
Xuất phát cao–chạy nhanh 20– 40m trò chơi (do GV chọn)
48
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn bật xa tiếp sức; Học: Chạy đà (tự do) – Nhảy xa
Một số trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
49
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn bật xa tiếp sức, Chạy đà (tự do) – Nhảy xa
Xuất phát cao–chạy nhanh 20–30m trò chơi (do GV chọn)
50
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn Chạy đà (tự do) – Nhảy xa
Trò chơi “Nhảy cừu” hoặc do GV chon
Một số trò chơi, bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
51
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn Chạy đà (tự do) – Nhảy xa
Trò chơi “Nhảy cừu” hoặc do GV chon
Xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 50m, trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn)
52
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Trò chơi “Nhảy cừu” hoặc do GV chọn
Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
53
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn động tác Đà một bước – đá lăng, trò chơi do GV chọn
Xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 50m,
Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn)
54
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn động tác Đà một bước – giậm nhảy đá lăng, trò chơi do GV chọn
Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
55
Bật nhảy
Chạy nhanh
Ôn động tác Đà ba – giậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc đệm), trò chơi hoặc nội dung do GV chọn
Xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 50m
Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn)
56
Bật nhảy
Chạy nhanh
Chạy bền
Bật xa hoặc trò chơi do GV chọn
Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
57
Bật nhảy
Chạy nhanh
Trò chơi nhảy ô tiếp sức
Xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 50m, Trò chơi rèn luyện phán ứng nhanh hoặc kiểm tra thử (do GV chọn)
58
Chạy ngắn
Kiểm tra
59
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Trò chơi nhảy ô tiếp sức hoặc do GV chọn
Học tâng cầu bằng đùi
Chạy trên địa hình tự nhiên 
60
Bật nhảy
Đá cầu
Bật xa, trò chơi nhảy ô tiếp sức
Ôn tâng cầu bằng đùi
61
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Bật xa, trò chơi Nhảy ô tiếp sức
Ôn tâng cầu bằng đùi, trò chơi bổ trợ do GV chọn
Chạy trên địa hình tự nhiên 
62
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi do GV chọn
Ôn tâng cầu bằng đùi
Học,Tâng cầu bằng má trong bàn chân
Chạy trên địa hình tự nhiên 
63
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Bật nhảy, có thể kiểm tra thử do GV chọn
Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân
Chạy trên địa hình tự nhiên 
64
Bật nhảy
Kiểm tra
65
Đá cầu
Chạy bền
Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân; 
Học: Chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người
Chạy trên địa hình tự nhiên 
66
Đá cầu
Chạy bền
Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người
Học chuyền cầu theo nhóm 3 người 
Chạy trên địa hình tự nhiên 
67
Đá cầu
Chạy bền
Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người
Học chuyền cầu theo nhóm 3 người, có thể kiểm tra thứ do GV chọn
Chạy trên địa hình tự nhiên 
68
Đá cầu
Kiểm tra
69-72
- Ôn tập, kiểm tra học kì II, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
- Kiểm tra chạy bền
73-74

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_the_duc_lop_6.doc