Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 7

ĐHĐN

Chạy nhanh

Chạy bền Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay trái, quay đằng sau

Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông

Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “Thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư dãn, thả lỏng

ĐHĐN

Chạy nhanh Như nội dung tiết 2, Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1 – 2, 1- 2 đến hết ; Học biến đổi đội hình 0 – 2 - 4

Trò chơi “Chạy tiếp sức” “Chạy tiếp sức chuyển vật” một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn)

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 847Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN THỂ DỤC LỚP 7
Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2008-2009
(Kèm theo công văn số 1265/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 10 năm 2008 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang)
Tiết
Học Kỳ I: 19 tuần (36 tiết thực học)
1
Lí thuyết
Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)
2
ĐHĐN
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay trái, quay đằng sau
Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông
Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “Thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư dãn, thả lỏng
3
ĐHĐN
Chạy nhanh
Như nội dung tiết 2, Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1 – 2, 1- 2 đến hết ; Học biến đổi đội hình 0 – 2 - 4
Trò chơi “Chạy tiếp sức” “Chạy tiếp sức chuyển vật” một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn)
4
ĐHĐN
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay trái, quay đằng sau, biến đổi đội hình 0-2-4
Ôn luyện Tại chỗ đánh tay, Đứng mặt hướng chạy xuất phát, Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi
Học Phân phối sức khi chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên.
5
Lí thuyết
Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2)
6
ĐHĐN
Chạy nhanh
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy
Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông, Đứng vai hướng chạy – xuất phát.
7
ĐHĐN
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn đi đều – đứng lại, Đi đều vòng trái, Đi đều vòng phải
Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông, Đứng vai hướng chạy – xuất phát.
Chạy trên địa hình tự nhiên; Giới thiệu hiện tượng “sóc” và cách khắc phục
8
ĐHĐN
Chạy nhanh
Đi đều – đứng lại, Đi đều vòng trái, Đi đều vòng phải; Đổi chân khi khi đi đều sai nhịp
Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông Học: Ngồi xổm – xuất phát
9
ĐHĐN
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn Đi đều – đứng lại, Đi đều vòng trái, Đi đều vòng phải; Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4
Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông, Ngồi xổm – xuất phát 
Học cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe; Chạy trên địa hình tự nhiên. 
10
ĐHĐN
Chạy nhanh
Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn)
Học: Biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9
Ôn Đứng vai hướng chạy – xuất phát, Ngồi – xuất phát
Học: Tư thế sẵn sàng - xuất phát.
11
ĐHĐN
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) 
Học: Biến đổi đội hình 0-3-6-9; Biến đổi đội hình 0-2-4
Ôn Đứng vai hướng chạy – xuất phát, Ngồi – xuất phát, Tư thế sẵn sàng - xuất phát.
Chạy trên địa hình tự nhiên
12
ĐHĐN
Chạy nhanh
Biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4
Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Tư thể sẵn sàng – xuất phát; Học: Chạy đạp sau
13
ĐHĐN
Chạy nhanh
Chạy bền
Ôn Đi đều – đứng lại, Đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kĩ năng HS còn yếu (do GV chọn)
Ôn tư thể sẵn sàng – xuất phát; Chạy đạp sau 
Học: Xuất phát cao – chạy nhanh 40m
Chạy trên địa hình tự nhiên
14
ĐHĐN
Chạy nhanh
Luyện tập nâng cao kĩ năng đã học hoặc kiểm tra thử (do GV chọn)
Ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Tư thể sẵn sàng - xuất phát, Xuất phát cao chạy nhanh 30m
15
ĐHĐN
Kiểm tra
16
Chạy nhanh
TTTC
Luyện tập nâng cao kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30m
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
17
Chạy nhanh
TTTC
Chạy bền
Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn)
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
18
Chạy nhanh
TTTC
Luyện tập nâng cao kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 40m
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
19
Chạy nhanh
TTTC
Chạy bền
Luyện tập nâng cao kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 40m
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
20
Chạy nhanh
TTTC
Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 40m
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
21
Chạy nhanh
TTTC
Chạy bền
Luyện tập nâng cao kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau
Trò chơi “Ai nhanh hơn” hoặc do GV chọn
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
22
Chạy nhanh
TTTC
Luyện tập nâng cao kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30-50m
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
23
Chạy nhanh
TTTC
Luyện tập nâng cao kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 60m hoặc có thể cho kiểm tra thử (do GV chọn)
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
24
Chạy nhanh
Kiểm tra
25-31
TTTC
Chạy bền
Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
32
TTTC
Kiểm tra
33-36
Ôn tập, kiểm tra học kì I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
37-38
Tiết
Học Kỳ II: 18 tuần (34 tiết thực học)
39
Bài TD
Bật nhảy
Chạy bền
Học 2 động tác: Vươn thở, Tay
Ôn các động tác Đá lăng trước – sau; Trò chơi “Nhảy cừu”
Chạy trên địa hình tự nhiên
40
Bài TD
Bật nhảy
Ôn 2 động tác: Vươn thở, Tay; Học 2 động tác Chân, Lườn
Ôn các động tác Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang
Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
41
Bài TD
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn
Ôn các động tác Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang 
Trò chơi “Bật xa tiếp sức”
Chạy trên địa hình tự nhiên
42
Bài TD
Bật nhảy
Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn (chú ý biên độ, nhịp điệu)
Ôn các động tác Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang; Đà một bước giậm nhảy vào hố cát
43
Bài TD
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn
Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát
Chạy trên địa hình tự nhiên
44
Bài TD
Bật nhảy
Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn
Học 2 động tác Bụng, Phối hợp
Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Trò chơi (do GV chọn)
45
Bài TD
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn 6 động tác đã học
Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát
Trò chơi “Khéo vướng chân”`
Chạy trên địa hình tự nhiên
46
Bài TD
Bật nhảy
Ôn 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp; Học 2 động tác: Thăng bằng, Nhảy.
Ôn động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát
Trò chơi “Khéo vướng chân”
47
Bài TD
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn 8 động tác đã học; Học động tác Điều hòa
Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa
Học động tác: Nhảy “bước bộ” trên không
Chạy trên địa hình tự nhiên
48
Bài TD
Bật nhảy
Luyện tập nâng cao chất lượng bài Thể dục 9 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa
Ôn chạy đà (tự do) Nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không
Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
49
Bài TD
Bật nhảy
Chạy bền
Luyện tập nâng cao chất lượng bài Thể dục (9 động tác) GV có thể cho kiểm tra thử (do GV chọn)
Ôn chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”
Chạy trên địa hình tự nhiên
50
Bài TD
Kiểm tra
51
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà
Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm)
Chạy trên địa hình tự nhiên
52
Bật nhảy
Đá cầu
Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà
Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn
Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: Tư thể chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch)
53
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Ôn Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà
Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học tâng cầu bằng mu bàn chân
Chạy trên địa hình tự nhiên
54
Bật nhảy
Đá cầu
Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà
Học: Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao
Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”
Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân
55
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Ôn động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; 
hoặc do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 
Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), Tâng cầu bằng mu bàn chân; Học Chuyền cầu bằng mu bàn chân
Chạy trên địa hình tự nhiên
56
Bật nhảy
Đá cầu
Ôn động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà
Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Học Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật Đá cầu (sân, lưới, nội dung thi đấu)
57
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Ôn động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà
Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn; Học: Một số điểm trong Luật Đá cầu (thời gian cho cuộc thi)
Chạy trên địa hình tự nhiên
58
Bật nhảy
Đá cầu
Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà
Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn; Đấu tập
59
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
Ôn bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao 
Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn
Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn; Đấu tập
Chạy trên địa hình tự nhiên
60
Bật nhảy
Đá cầu
Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao
Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn
Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn; Đấu tập
61
Bật nhảy
Đá cầu
Chạy bền
 Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao hoặc do GV chọn
Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn; Đấu tập
Chạy trên địa hình tự nhiên
62
Bật nhảy
Đá cầu
Ôn chạy đà (tự do) Nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn
Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kiểm tra thử hoặc do GV chọn; Đấu tập
63
Đá cầu
Kiểm tra
64
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”
Chạy trên địa hình tự nhiên
65
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Lò cò chọi gà” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”
Chạy trên địa hình tự nhiên
66
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”
Chạy trên địa hình tự nhiên
67
Bật nhảy
Chạy bền
Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
68
Bật nhảy
Kiểm tra
69-72
- Ôn tập, kiểm tra học kì II, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
- Kiểm tra: Chạy bền
73-74

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_the_duc_lop_7.doc