Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 8

Bài TD

Chạy ngắn Học từ nhịp 1-8 (nam và nữ).

Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh hoặc do GV chọn

Học: khái niệm về chạy cự li ngắn.

Bài TD

Chạy ngắn

Chạy bền Ôn từ nhịp 1-8.

Một số động tác bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Trò chơi (do GV chọn)

Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Bài TD

Chạy ngắn Ôn từ nhịp 1-8; Học từ nhịp 9-17

Một số động tác bổ trợ kĩ thuật

Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn)

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN THỂ DỤC LỚP 8
Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2008-2009
(Kèm theo công văn số 1265/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 10 năm 2008 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang)
Tiết
Học Kỳ I: 19 tuần (36 tiết thực học)
1
Lí thuyết
Một số phương pháp luyện tập phát triển sức nhanh (mục 1)
2
Bài TD
Chạy ngắn
Học từ nhịp 1-8 (nam và nữ).
Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh hoặc do GV chọn
Học: khái niệm về chạy cự li ngắn.
3
Bài TD
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-8.
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Trò chơi (do GV chọn)
Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
4
Bài TD
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1-8; Học từ nhịp 9-17
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật
Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn)
5
Bài TD
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-17.
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn)
Trò chơi “Chạy duổi”, Xuất pht cao chạy nhanh 30-60m
Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; Cách kiểm tra mạch trứơc, sau khi chay và theo dõi sức khỏe.
6
Bài TD
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1-17; Học từ nhịp 18-25
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy tốc độ cao” Xuất phát cao - chạy nhanh 30-60m
7
Bài TD
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-25
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy tốc độ cao”; Xuất phát cao - chạy nhanh 30-60m
Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn)
8
Bài TD
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1-25; Học từ nhịp 26-35
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GVchọn), trò chơi”Lò cò tiếp sức”, Học: Cách đo và đống bàn đạp, Xuất phát thấp - Chạy lao.
9
Bài TD
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-35
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GVchọn), Trò chơi “Chạy đuổi”, Xuất phát thấp – Chạy lao
Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức
10
Bài TD
Chạy ngắn
Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1-35)
Một số động tác bổ trợ kỉ thuật, trò chơi “Chạy thoi tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao
Học: Chạy giữa quãng (60m).
11
Bài TD
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1-35)
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy đuổi” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m)
Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức
12
Bài TD
Chạy ngắn
Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1-35)
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m); Học chạy về đích và đánh đích
13
Bài TD
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1-35), có thể kiểm tra thử
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật
Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn 
Tập luyện hoàn chỉnh: Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng – Chạy về đích và đánh đích (cự li 60m).
 Chạy trên địa hình tự nhiên
14
Bài TD
Kiểm tra
15
Lí thuyết
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2)
16
Chạy ngắn
ĐHĐN
Chạy bền
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
Ôn Đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc do GV chọn 
Chạy trên địa hình tự nhiên
17
Chạy ngắn
ĐHĐN
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn
Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0-2-4; Học: Chạy đều – đứng lại
18
Chạy ngắn
ĐHĐN
Chạy bền
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàng chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn
Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
Đội hình 0 – 2 – 4, Chạy đều – đứng lại
Chạy trên địa hình tự nhiên
19
Chạy ngắn
ĐHĐN
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn
Ôn một số kĩ năng HS tập luyện còn yếu (do GV chọn)
Đội hình 0 – 3 – 6 – 9, Chạy đều – đứng lại
Đội hình 0 – 2 – 4, Chạy đều – đứng lại hoặc do GV chọn 
20
Chạy ngắn
ĐHĐN
Chạy bền
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn
Ôn và nâng cao một số kĩ năng ĐHĐN
Đi đều, chạy đều – đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp
Chạy trên địa hình tự nhiên 
21
Chạy ngắn
ĐHĐN
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn
Ôn đội hình 0-3-6-9, cách điều khiển, Đi đều, chạy đều – đứng lại. Một số kĩ năng HS còn yếu (do GV chọn)
22
Chạy ngắn
ĐHĐN
Chạy bền
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn
Ôn đội hình 0-3-6-9, cách điều khiển, Đi đều, chạy đều – đứng lại. Một số kĩ năng HS còn yếu ,có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
23
ĐHĐN
Kiểm tra
24
Chạy ngắn
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
25
Chạy ngắn
Kiểm tra
26
Đá cầu
Chạy bền
Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển; Học; Đỡ cầu bằng ngực
Chạy trên địa hình tự nhiên
27
Đá cầu
Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực
Học: Học Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật Đá cầu (phát cầu)
28
Đá cầu
Chạy bền
Ôn Tâng cầu (do GV chọn), Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu chân bàn chân 
Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật Đá cầu: Đấu tập
Chạy trên địa hình tự nhiên
29
Đá cầu
Ôn tâng cầu (do GV chọn), Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu chân bàn chân; Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
Học một số chiến thuật thi đấu đơn; Đấu tập
30
Đá cầu
Chạy bền
Ôn tâng cầu (do GV chọn), Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu chân bàn chân; Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
Một số chiến thuật thi đấu đơn; Đấu tập
Chạy trên địa hình tự nhiên
31
Đá cầu
Ôn Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập, Kiểm tra thử (do GV chọn)
32
Đá cầu
Kiểm tra Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực (GV chọn 2 nội dung kiểm tra hoặc cho HS bốc thăm)
33-36
Ôn tập và kiểm tra học kì I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
37-38
Tiết
Học Kỳ II: 18 tuần (34 tiết thực học)
39
Nhảy xa
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
40
Nhảy xa
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 – 5 bước vào ván giậm nhảy)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên 
41
Nhảy xa
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3 – 5 – 7 bước giậm nhảy)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
42
Nhảy xa
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy 5–7 bước giậm nhảy bước bộ trên không
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
43
Nhảy xa
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà 5–7 bước giậm nhảy bước bộ trên không;Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (hố cát hoặc đệm)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
44
Nhảy xa
TTTC
Chạy bền
Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
45
Nhảy xa
TTTC
Như nội dung tiết 42 (trọng tâm là giai đoạn chạy đà – giậm nhảy)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
46
Nhảy xa
TTTC
Chạy bền
Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
47
Nhảy xa
TTTC
Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà – giậm nhảy vượt chướng ngại vật
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
48
Nhảy xa
TTTC
Chạy bền
Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà – giậm nhảy vượt chướng ngại vật
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
49
Nhảy xa
TTTC
Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
50
Nhảy xa
TTTC
Chạy bền
Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn)
Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
51
Nhảy xa
Chạy bền
Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn)
Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Chạy trên địa hình tự nhiên
52
Nhảy xa
TTTC
Chạy bền
Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn)
Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
53
Nhảy xa
Chạy bền
Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn)
Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
54
Nhảy xa
Kiểm tra
55
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
56
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
57
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn); Học kĩ thuật chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
58
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn), kĩ thuật Chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
59
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn; Học kĩ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy), Đà 1 – 3 bước giạm nhảy dá lăng
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
60
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn, Chạy đà – đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng; Học giai đoanh giậm nhảy qua xà và tiếp đất (Nhảy cao kiểu “bước qua”)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
61
Nhảy cao
TTTC
Ôn Đà 3 – 5 bước giậm nhảy đá lăng – qua xà và tiếp đất
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
62
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
63
TTTC
Kiểm tra
64-67
Nhảy cao
Chạy bền
Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
67
Nhảy cao
Kiểm tra
69-72
Ôn tập và kiểm tra học kì II, Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
Kiểm tra Chạy bền.
73-74

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_the_duc_lop_8.doc