Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 9

Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục1)

Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy

Ôn Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, Tư thế sẵn sàng xuất phát

Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục

Trò chơi “Chạy đuổi” Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát, Tư thế sẵn sàng - xuất phát

Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Tại chổ đánh tay

Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục

Học từ nhịp 1-10 Bài TD phát triển chung(nam và nữ riêng)

Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao – Chạy nhanh

Ôn từ nhịp 1-10 ( nam); 1-10 (nữ); Học từ nhịp 11-18 (nữ)

Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh

Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 640Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình THCS môn Thể dục lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN THỂ DỤC LỚP 9
Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2008-2009
(Kèm theo công văn số 1265/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 10 năm 2008 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang)
“THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI CỦA BỘ GD&ĐT”
Tiết
Học Kỳ I: 19 tuần (36 tiết thực học)
1
Lí thuyết
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục1)
2
Chạy ngắn
Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy
3
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, Tư thế sẵn sàng xuất phát
Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục 
4
Chạy ngắn
Trò chơi “Chạy đuổi” Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát, Tư thế sẵn sàng - xuất phát
5
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Tại chổ đánh tay
Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục 
6
Thể Dục
Chạy ngắn
Học từ nhịp 1-10 Bài TD phát triển chung(nam và nữ riêng)
Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao – Chạy nhanh
7
Thể Dục
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-10 ( nam); 1-10 (nữ); Học từ nhịp 11-18 (nữ)
Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh
Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục 
8
Thể Dục
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1-10 (nam); từ nhịp 1-18 (nữ); Học từ nhịp 11-19 (nam)
Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao, chạy nhanh, Ngồi vai hướng chạy, xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát
9
Thể Dục
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-19 (nam); từ nhịp 1-18 (nữ); Học từ nhịp 19-25 (nữ)
Ôn Xuất phát cao - chạy nhanh (cự li 40-60m); Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao (18-20m)
Chạy trên địa hình tự nhiên 
10
Thể Dục
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1-19 (nam); từ nhịp 1-25 (nữ);Học từ nhịp 20-26 (nam)
Ôn một số bài tập bổ trợ do GV chọn, trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, Kĩ thuật xuất phát thấp – chạy lao 
11
Thể Dục
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-26(nam); từ nhịp 1-25(nữ); Học từ nhịp 26-29
(nữ)
Ôn Xuất phát thấp–chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m)
Chạy trên địa hình tự nhiên
12
Thể Dục
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1-26 (nam); từ 1 - 29 (nữ); Học từ nhịp 27 - 36 (nam)
Luyện tập Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (60m)
13
Thể Dục
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1-36 (nam); từ nhịp 1-29 (nữ); Học từ nhịp 30 -34 (nữ); từ nhịp 37 – 40 (nam)
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn, giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
14
Thể Dục
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1-40 (nam); từ nhịp 1-34 (nữ); Học từ nhịp 35-40 (nữ)
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – Chạy giữa quảng (50m) hoặc do GV chọn
15
Thể Dục
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1–40 (nam); từ nhịp 1 – 40 (nữ); Học từ nhịp 40 – 45 (nữ); từ nhịp 40 – 45 (nam).
Ôn một số bài tập phát triển nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng (50m), giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
16
Lí thuyết
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 2).
17
Thể Dục
Chạy ngắn
Chạy bền
Ôn từ nhịp 1 – 45 (nam); từ nhịp 1 – 45 ( nữ)
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn
Chạy trên địa hình tự nhiên
18
Thể Dục
Chạy ngắn
Ôn từ nhịp 1 – 45 (nam); từ nhịp 1 – 45 ( nữ); Có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng - Về đích (60m)
19
Bài Thể Dục
Kiểm tra
20
Chạy ngắn
Nhảy xa
Chạy bền
Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn, Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng - Về đích (60m)
Ôn phối hợp Chạy đà 3 – 5 bước – giậm nhảy (vào ván giậm) – bật cao; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
Chạy trên địa hình tự nhiên
21
Chạy ngắn
Nhảy xa
Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn, Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng - Về đích (60m)
Ôn chạy 3 - 5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không; một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - “bước bộ” trên không (do GV chọn).
22
Chạy ngắn
Nhảy xa
Chạy bền
Ôn xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng - Về đích (60m) một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn)
Ôn phối hợp Chạy đà 5 – 7 bước – giậm nhảy – “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng; một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không phối hợp chân và tay (do GV chọn)
Chạy trên địa hình tự nhiên
23
Chạy ngắn
Nhảy xa
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng - Về đích (60m) có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Ôn Chạy đà – giậm nhảy trên không và tiếp đất bằng hai chân; một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn)
24
Chạy ngắn
Kiểm tra
25-31
Nhảy xa
Chạy bền
Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
Chạy trên địa hình tự nhiên
32
Nhảy xa
Kiểm tra
33-36
Kiểm tra học kỳ I và kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
37-38
Tiết
Học Kỳ II: 18 tuần (34 tiết thực học)
39
Nhảy cao
TTTC
Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - đá lăng
Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
40
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
41
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao (do GV chọn), Giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
42
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy) giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
43
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
44
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy (do GV chọn), giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu “bước qua”)
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
45
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
46
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất) của kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”, giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần nhảy cao).
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
Chạy trên địa hình tự nhiên
47
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
48
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
49
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn) luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
50
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
51
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
52
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
53
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
54
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
55
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
56
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
57
Nhảy cao
TTTC
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
58
Nhảy cao
TTTC
Chạy bền
Như nội dung tiết 57, có thể kiểm tra thử (do GV chọn).
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Chạy trên địa hình tự nhiên
59
Nhảy cao
Kiểm tra
60
TTTC
Đá cầu
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Ôn Di chuyển bước đơn ra bước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyển cầu bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn
61
TTTC
Đá cầu
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Ôn Di chuyển bước đơn ra bước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn
Học di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái
62
TTTC
Đá cầu
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Ôn Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái)
63
TTTC
Đá cầu
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Ôn Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái); Luật Đá cầu (Điểu 22, 23)
64
TTTC
Kiểm tra
65
Đá cầu
Chạy bền
Ôn Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái); Học một số chiến thuật đá cầu, Luật Đá cầu (Điểu 22, 23)
Chạy trên địa hình tự nhiên
66
Đá cầu
Chạy bền
Ôn Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn; một số bài tập phối hợp, đấu tập.
Chạy trên địa hình tự nhiên
67
Đá cầu
Chạy bền
Một số bài tập phối hợp; Đấu tập hoặc kiểm tra thử do GV chọn
Chạy trên địa hình tự nhiên
68
Đá cầu
Chạy bền
Kiểm tra (đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, do GV chọn hoặc cho HS bốc thăm)
Chạy trên địa hình tự nhiên
69-72
Kiểm tra học kì II và kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
Kiểm tra: Chạy bền
73-74

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_the_duc_9.doc