Phân phối chương trình trung học phổ thông môn Hóa Học

1. Phân phối chương trình

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành phân phối chương trình môn Hóa học cấp Trung học phổ thông trên cơ sở Khung phân phối chương trình ban hành kèm theo công văn số 7299/BGDĐT - GDTrH ngày 12/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Một số điểm chú ý

a) Trong phân phối chương trình môn Hóa học lớp 10,11,12 (Ban Cơ bản thực hiện 70 tiết/ năm học/ 1 lớp, Ban nâng cao thực hiện 87 tiết với lớp 11, 88 tiết với lớp 10 và lớp 12), số tiết còn lại giành cho Nhà trường giao cho nhóm chuyên môn thực hiện các nội dung sau:

- Có thể bố trí cho học sinh tham quan cơ sở sản xuất hóa chất, sử dụng hóa chất; hoặc tổ chức cho học sinh tìm hiểu, thảo luận về vấn đề Hóa học với môi trường quanh ta.

- Có thể bố trí luyện tập những nội dung khó trong chương trình mà học sinh chưa nắm vững (tùy theo đối tượng).

b) Trong phân phối chương trình có một số bài được phân chia thành cụm tiết, các nhóm chuyên môn thống nhất chia thành các tiết cụ thể để thực hiện.

c) Trong phân phối chương trình có quy định cụ thể tiết thực hành, tuy nhiên tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của từng trường, nhóm chuyên môn sắp xếp lịch cụ thể của phòng thực hành thí nghiệm để giáo viên tiến hành đầy đủ các tiết thực hành theo quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài thực hành đã quy định.

d) Trong phân phối chương trình chưa có chương trình cho các chủ đề tự chọn. Để tổ chức dạy chủ đề tự chọn, các trường cần căn cứ tình hình thực tế của nhà trường (đội ngũ giáo viên, trình độ học sinh, cơ sở vật chất) lập kế hoạch dạy các chủ đề tự chọn (chủ đề bám sát hoặc chủ đề nâng cao).

 

doc 14 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 1089Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình trung học phổ thông môn Hóa Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở giáo dục và đào tạo hà nội
phân phối chương trình 
trung học phổ thông
môn hóa học
Năm học 2008 -2009
hướng dẫn thực hiện 
phân phối chương trình 
môn Hóa học
1. Phân phối chương trình
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành phân phối chương trình môn Hóa học cấp Trung học phổ thông trên cơ sở Khung phân phối chương trình ban hành kèm theo công văn số 7299/BGDĐT - GDTrH ngày 12/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Một số điểm chú ý
a) Trong phân phối chương trình môn Hóa học lớp 10,11,12 (Ban Cơ bản thực hiện 70 tiết/ năm học/ 1 lớp, Ban nâng cao thực hiện 87 tiết với lớp 11, 88 tiết với lớp 10 và lớp 12), số tiết còn lại giành cho Nhà trường giao cho nhóm chuyên môn thực hiện các nội dung sau: 
- Có thể bố trí cho học sinh tham quan cơ sở sản xuất hóa chất, sử dụng hóa chất; hoặc tổ chức cho học sinh tìm hiểu, thảo luận về vấn đề Hóa học với môi trường quanh ta. 
- Có thể bố trí luyện tập những nội dung khó trong chương trình mà học sinh chưa nắm vững (tùy theo đối tượng).
b) Trong phân phối chương trình có một số bài được phân chia thành cụm tiết, các nhóm chuyên môn thống nhất chia thành các tiết cụ thể để thực hiện.
c) Trong phân phối chương trình có quy định cụ thể tiết thực hành, tuy nhiên tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của từng trường, nhóm chuyên môn sắp xếp lịch cụ thể của phòng thực hành thí nghiệm để giáo viên tiến hành đầy đủ các tiết thực hành theo quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài thực hành đã quy định.
d) Trong phân phối chương trình chưa có chương trình cho các chủ đề tự chọn. Để tổ chức dạy chủ đề tự chọn, các trường cần căn cứ tình hình thực tế của nhà trường (đội ngũ giáo viên, trình độ học sinh, cơ sở vật chất) lập kế hoạch dạy các chủ đề tự chọn (chủ đề bám sát hoặc chủ đề nâng cao). 
e) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xét thấy cần thiết để phù hợp với đơn vị mình, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông có thể đề xuất một phương án phân phối chương trình khác với quy định này, trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thì có thể tổ chức thực hiện phân phối chương trình đã được phê duyệt. 
phân phối chương trình
môn hóa học
lớp 10 ( Ban cơ bản)
Cả năm: 37 tuần (Thực hiện 70 tiết) 
Học kỳ I: 19 tuần (Thực hiện 36 tiết)
 Học kỳ II: 18 tuần (Thực hiện 34 tiết)
Học kỳ I
Tiết 1, 2
Ôn tập kiến thức hóa học lớp 8,9 
Chương I: Nguyên tử 
Tiết 3
Thành phần nguyên tử
Tiết 4, 5
Hạt nhân nguyên tử- Nguyên tố hoá học- Đồng vị
Tiết 6
Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Tiết 7, 8
Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
Tiết 9
Cấu hình electron của nguyên tử
Tiết 10, 11
Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron và cấu hình electron của nguyên tử
Tiết 12
Kiểm tra viết
Chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học- 
Định luật tuần hoàn 
Tiết 13, 14
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Tiết 15
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học
Tiết 16, 17
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
Tiết 18
ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Tiết 19, 20
Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học
Tiết 21
Kiểm tra viết
chương III: Liên kết hoá học 
Tiết 22
Liên kết ion- Tinh thể ion
Tiết 23, 24
Liên kết cộng hoá trị
Tiết 25
Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Tiết 26
Hoá trị và số oxi hoá
Tiết 27, 28
Luyện tập: Liên kết hoá học
chương IV: Phản ứng oxi hoá- khử 
Tiết 29, 30
Phản ứng oxi hoá - khử
Tiết 31
Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
Tiết 32, 33
Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử
Tiết 34
Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hoá - khử
Tiết 35
Ôn tập học kỳ I
Tiết 36
Kiểm tra học kỳ I
học kỳ II
chương V: Nhóm Halogen 
Tiết 37
Khái quát về nhóm halogen
Tiết 38
Clo
Tiết 39, 40
Hiđro clorua. Axit clohiđric và muối clorua. Luyện tập
Tiết 41
Bài thực hành số 2: Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo
Tiết 42
Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Tiết 43, 44
Flo- Brom - Iot
Tiết 45, 46
Luyện tập: Nhóm halogen
Tiết 47
Bài thực hành số 3: Tính chất hoá học của brom và iot
Tiết 48
Kiểm tra viết
chương VI: oxi - lưu huỳnh 
Tiết 49, 50
Oxi- Ozon. Luyện tập
Tiết 51
Lưu huỳnh
Tiết 52
Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Tiết 53, 54
Hiđro sunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit
Tiết 55, 56
Axit sunfuric. Muối sunfat
Tiết 57, 58
Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
Tiết 59
Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
Tiết 60
Kiểm tra viết
chương VII: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 
Tiết 61, 62
Tốc độ phản ứng hoá học
Tiết 63
Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hoá học
Tiết 64, 65
Cân bằng hoá học
Tiết 66, 67
Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
Tiết 68, 69
Ôn tập học kỳ II
Tiết 70
Kiểm tra học kỳ II
phân phối chương trình
Môn hóa học
lớp 10 ( Ban nâng cao)
Cả năm: 37 tuần ( Thực hiện 88 tiết) 
Học kỳ I: 19 tuần (Thực hiện 54 tiết)
 Học kỳ II: 18 tuần (Thực hiện 34 tiết)
Học kỳ I
Tiết 1, 2
Ôn tập kiến thức hóa học lớp 8,9 
Chương I: Nguyên tử 
Tiết 3
Thành phần nguyên tử
Tiết 4
Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học
Tiết 5
Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
Tiết 6
Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
Tiết 7, 8
Luyện tập: Thành phần cấu tạo nguyên tử- khối lượng nguyên tử- obitan nguyên tử
Tiết 9
Lớp và phân lớp electron
Tiết 10, 11
Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử
Tiết 12, 13
Luyện tập chương I
Tiết 14
Kiểm tra viết
Chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Tiết 15, 16
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Tiết 17
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học
Tiết 18
Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học
Tiết 19, 20
Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Tiết 21
ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Tiết 22, 23
Luyện tập chương II
Tiết 24
Bài thực hành 1: Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kỳ và nhóm.
Chương III: Liên kết hóa học
Tiết 25, 26
Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
Tiết 27, 28
Liên kết cộng hóa trị
Tiết 29
Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
Tiết 30, 31
Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
Tiết 32, 33
Luyện tập: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử
Tiết 34
Kiểm tra viết
Tiết 35
Mạng tinh thể nguyên tử. mạng tinh thể phân tử
Tiết 36 
Liên kết kim loại
Tiết 37
Hóa trị và số oxi hóa
Tiết 38, 39
Luyện tập chương III
Chương IV: Phản ứng hóa học
Tiết 40, 41
Phản ứng oxi hóa – khử
Tiết 42, 43
Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Tiết 44, 45
Luyện tập chượng IV
Tiết 46: 
Bài thực hành 2: Phản ứng oxi hóa – khử
Chương V: Nhóm Halogen
Tiết 47
Khái quát về nhóm halogen
Tiết 48, 49
Clo. Luyện tập
Tiết 50
Hiđro clorua. Axit clohiđric
Tiết 51
Hợp chất có oxi của clo
Tiết 52
Luyện tập về clo và hợp chất của clo
Tiết 53
Ôn tập học kỳ I
Tiết 54
Kiểm tra học kỳ I
Học kỳ II
Tiết 55
Flo
Tiết 56
Brom
Tiết 57
Iot
Tiết 58, 59
Luyện tập chương V
Tiết 60
Bài thực hành 3: Tính chất của các halogen
Tiết 61
Bài thực hành 4: Tính chất các hợp chất của halogen
Chương VI: Nhóm oxi
Tiết 62
Khái quát về nhóm oxi
Tiết 63
Oxi
Tiết 64
Ozon và hiđro peoxit
Tiết 65
Luyện tập
Tiết 66
Kiểm tra viết
Tiết 67
Lưu huỳnh
Tiết 68
Bài thực hành 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Tiết 69
Hiđro sunfua
Tiết 70, 71
Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit.Luyện tập
Tiết 72, 73
Axit sunfuric. Muối sunfat. Luyện tập
Tiết 74, 75
Luyện tập chương 6
Tiết 76
Bài thực hành 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
Tiết 77
Kiểm tra viết
Chương VII: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Tiết 78, 79
Tốc độ phản ứng hóa học
Tiết80,81, 82
Cân bằng hóa học
Tiết 83, 84
Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Tiết 85
Bài thực hành 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Tiết 86, 87
Ôn tập học kỳ II
Tiết 88
Kiểm tra học kỳ II
phân phối chương trình
Môn hóa học
lớp 11 ( Ban cơ bản)
Cả năm: 37 tuần (Thực hiện 70 tiết) 
Học kỳ I: 19 tuần (Thực hiện 36 tiết)
 Học kỳ II: 18 tuần (Thực hiện 34 tiết)
học kỳ I
Tiết 1, 2
Ôn tập đầu năm
chương I: Sự điện li 
Tiết 3
Sự điện li
Tiết 4
Axit, bazơ và muối
Tiết 5
Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Tiết 6, 7
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết 8
Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết 9
Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết 10
Kiểm tra viết
chương II: Nitơ- Phot pho 
Tiết 11
Nitơ
Tiết 12, 13
Amoniac và muối amoni
Tiết 14, 15
Axit nitric và muối nitrat
Tiết 16
Photpho
Tiết 17
Axit photphoric và muối photphat
Tiết 18
Phân bón hoá học
Tiết 19, 20
Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và hợp chất của chúng
Tiết 21
Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
Tiết 22
Kiểm tra viết
chương III: Cacbon – Silic 
Tiết 23
Cacbon
Tiết 24
Hợp chất của cacbon
Tiết 25
Silic và hợp chất của silic
Tiết 26
Công nghiệp silicat
Tiết 27
Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
Chương IV: Đại cương về hoá học hữu cơ 
Tiết 28
Mở đầu về hoá học hữu cơ
Tiết 29, 30
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 31
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 32
Phản ứng hữu cơ
Tiết 33
Luyện tâp: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo
Tiết 34, 35
Ôn tập học kỳ I
Tiết 36
Kiểm tra học kỳ I
Học kỳ II
Chương V: Hiđrocacbon no 
Tiết 37, 38
Ankan
Tiết 39
Xicloankan
Tiết 40
Luyện tập: Ankan và xicloankan
Tiết 41
Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
Chương VI: Hiđrocacbon không no 
Tiết 42, 43
Anken
Tiết 44
Ankađien
Tiết 45
Luyện tập: Anken và ankađien
Tiết 46
Ankin
Tiết 47
Luyện tập: Ankin
Tiết 48
Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của anken, axetilen
Tiết 49
Kiểm tra viết
Chương VII: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. 
Hệ thống hoá về hiđrocacbon 
Tiết 50, 51
Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Tiết 52
Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Tiết 53
Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Tiết 54
Hệ thống hoá về hiđrocacbon 
Chương VIII: Dẫn xuất halogen- Ancol - Phenol 
Tiết 55
Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon 
Tiết 56, 57
Ancol
Tiết 58
Phenol
Tiết 59
Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
Tiết 60
Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
Tiết 61
Kiểm tra viết
chương IX: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic 
Tiết 62, 63
Anđehit – Xeton
Tiết 64, 65
Axit cacboxylic
Tiết 66, 67
Luyện tập: Anđehit- Xeton – Axit cacboxylic
Tiết 68
Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
Tiết 69
Ôn tập học kỳ II
Tiết 70
Kiểm tra học kỳ II
phân phối chương trình
Môn hóa học
lớp 11 ( Ban nâng cao)
Cả năm: 37 tuần (Thực hiện 87 tiết) 
Học kỳ I: 19 tuần (Thực hiện 36 tiết)
 Học kỳ II: 18 tuần (Thực hiện 51 tiết)
học kỳ I
Tiết 1
Ôn tập đầu năm
chương I: Sự điện li 
Tiết 2
Sự điện li
Tiết 3
Phân loại các chất điện li
Tiết 4, 5, 6
Axit – bazơ - muối
Tiết 7
Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ
Tiết 8
Luyện tập: Axit – bazơ - muối
Tiết 9, 10
Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li
Tiết 11
Luyện tập: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li
Tiết 12
Thực hành: Tính axit – bazơ. Phản ứng trong dung dịch các chất điện li
Tiết 13: 
Kiểm tra viết
Chương II: Nhóm nitơ
Tiết 14
Khái quát về nhóm nitơ
Tiết 15
Nitơ
Tiết 16, 17
Amoniac và muối amoni
Tiết 18,19
Axit nitric và muối nitrat
Tiết 20
Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Tiết 21
Photpho
Tiết 22, 23
Axit photphoric và muối photphat
Tiết 24
Phân bón hóa học
Tiết 25
Luyện tập: Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
Tiết 26
Thực hành: Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho
Tiết 27
Kiểm tra viết
Chương III: Nhóm cacbon
Tiết 28
Khái quát về nhóm cacbon
Tiết 29
Cacbon
Tiết 30
Hợp chất của cacbon
Tiết 31
Silic và hợp chất của silic
Tiết 32
Công nghiệp silicat
Tiết 33
Luyện tập : Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng 
Tiết 34, 35
Ôn tập học kỳ I
Tiết 36
Kiểm tra học kỳ I
Học kỳ II
Chương IV: Đại cương về hóa học hữu cơ
Tiết 37
Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Tiết 38
Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
Tiết 39
Phân tích nguyên tố
Tiết 40
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 41
Chất hữu cơ. Công thức phân tử
Tiết 42, 43
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 44
Phản ứng hữu cơ
Tiết 45
Luyện tập: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Chương V: Hiđrocacbon no
Tiết 46
Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Tiết 47
Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Tiết 48
Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Tiết 49
Xicloankan
Tiết 50
Luyện tập: Ankan và xicloankan
Tiết 51
Thực hành: Phân tích định tính. Điều chế và tính chất của metan
Tiết 52
Kiểm tra viết
Chương VI: Hiđrocacbon không no
Tiết 53
Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Tiết 54,55
Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng 
Tiết 56
Ankađien
Tiết 57
Khái niệm về tecpen
Tiết 58
Ankin
Tiết 59
Luyện tập: Hiđrocacbon không no
Tiết 60
Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon không no
Chương VII: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Tiết 61,62
Benzen và ankylbenzen
Tiết 63
Stiren và naphtalen
Tiết 64
Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Tiết 65, 66
Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
Tiết 67
Thực hành: Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
Tiết 68
Kiểm tra viết
Chương VIII: Dẫn xuất halogen- Ancol - phenol
Tiết 69,70
Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon 
Tiết 71
Luyện tập: Dẫn xuất halogen
Tiết 72
Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí 
Tiết 73
Ancol: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Tiết 75
Phenol
Tiết 76
Luyện tập: Ancol, phenol
Tiết 77
Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Chương XI: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic
Tiết 78,79
Andehit và xeton
Tiết 80
Luyện tập: Andehit và xeton
Tiết 81
Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp, tính chất vật lí
Tiết 82, 83
Axit cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Tiết 84
Luyện tập: Axit cacboxylic
Tiết 85
Thực hành: Tính chất của andehit và axit cacboxylic
Tiết 86
Ôn tập học kỳ II
Tiết 87
Kiểm tra học kỳ II
phân phối chương trình
Môn hóa học
lớp 12 ( Ban cơ bản)
Cả năm: 37 tuần (Thực hiện 70 tiết) 
Học kỳ I: 19 tuần (Thực hiện 36 tiết)
 Học kỳ II: 18 tuần (Thực hiện 34 tiết)
học kỳ I
Tiết 1
Ôn tập đầu năm
chương I: este- Lipit 
Tiết 2
Este
Tiết 3
Lipit
Tiết 4
Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Tiết 5
Luyện tập: Este và chất béo
Chương II: Cacbohiđrat
Tiết 6, 7
Glucozơ
Tiết 8, 9
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Tiết 10
Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
Tiết 11
Thực hành : Điều chế, tính chất hóa học của este và gluxit
Tiết 12
Kiểm tra viết
Chương III : Amin. Amino axit và protein
Tiết 13, 14
Amin
Tiết 15
Amino axit
Tiết 16, 17
Peptit và protein
Tiết 18 
Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
Chương IV : Polime và vật liệu polime
Tiết 19, 20
Đại cương về polime
Tiết 21, 22
Vật liệu polime
Tiết 23
Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Tiết 24
Thực hành: Một số tính chất của polime và vật liệu polime 
Tiết 25
Kiểm tra viết
Chương V : Đại cương về kim loại
Tiết 26
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Tiết27,28,29
Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
Tiết 30
Luyện tập: Tính chất của kim loại
Tiết 31,32
Điều chế kim loại
Tiết 33
Luyện tập: Điều chế kim loại
Tiết 34, 35
Ôn tập học kỳ I
Tiết 36
Kiểm tra học kỳ I
Học kỳ II
Tiết 37
Hợp kim
Tiết 38
Sự ăn mòn kim loại
Tiết 39
Luyện tập: Sự ăn mòn kim loại
Tiết 40
Thực hành: Tính chất, điều chế và sự ăn mòn kim loại
Chương VI: Kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. nhôm
Tiết 41, 42
Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Tiết 43, 44
Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Tiết 45
Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và một số hợp chất của chúng
Tiết46,47,48
Nhôm và hợp chất của nhôm
Tiết 49
Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Tiết 50
Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
Tiết 51
Kiểm tra viết
Chương VII: Sắt và một số kim loại quan trọng
Tiết 52
Sắt
Tiết 53
Hợp chất của sắt
Tiết 54
Hợp kim của sắt
Tiết 55
Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt
Tiết 56
Crom và hợp chất của crom
Tiết 57
Đồng và hợp chất của đồng
Tiết 58
Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Tiết 59
Kiểm tra viết
Tiết 60
Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Tiết 61
Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, crom và hợp chất của sắt, crom
Chương VIII: Phân biệt một số chất vô cơ
Tiết 62
Nhận biết một số ion trong dung dịch
Tiết 63
Nhận biết một số chất khí
Tiết 64
Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Chương IX : Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế- xã hội và môi trường
Tiết 65
Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Tiết 66
Hóa học và vấn đề xã hội
Tiết 67
Hóa học và vấn đề môi trường
Tiết 68,69
Ôn tập học kỳ II
Tiết 70
Kiểm tra cuối năm
phân phối chương trình
Môn hóa học
lớp 12 ( Ban nâng cao)
Cả năm: 37 tuần (Thực hiện 88 tiết) 
Học kỳ I: 19 tuần (Thực hiện 54 tiết)
 Học kỳ II: 18 tuần (Thực hiện 34 tiết)
học kỳ I
Tiết 1
Ôn tập đầu năm
chương I: este- Lipit 
Tiết 2
Este
Tiết 3
Lipit
Tiết 4
Chất giặt rửa
Tiết 5, 6
Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon
Chương II: Cacbohiđrat
Tiết 7, 8
Glucozơ
Tiết 9, 10
Saccarozơ
Tiết 11
Tinh bột
Tiết 12
Xenlulozơ
Tiết 13, 14
Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
Tiết 15
Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat
Tiết 16
Kiểm tra viết
Chương III: Amin. Amino axit. protein
Tiết 17, 18
Amin
Tiết 19, 20
Amino axit
Tiết 21, 22
Peptit và protein
Tiết 23, 24
Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
Tiết 25
Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein
Chương IV: Polime và vật liệu polime
Tiết 26, 27
Đại cương về polime
Tiết 28, 29
Các vật liệu polime
Tiết 30
Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Tiết 31
Kiểm tra viết
Chương V: Đại cương về kim loại
Tiết 32, 33
Kim loại và hợp kim
Tiết34,35,36
Dãy điện hóa của kim loại
Tiết 37
Luyện tập: Tính chất của kim loại
Tiết 38, 39
Sự điện phân
Tiết 40
Sự ăn mòn kim loại
Tiết 41
Điều chế kim loại
Tiết 42
Luyện tập: Sự điện phân. Sự ăn mòn kim loại. Điều chế kim loại
Tiết 43
Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại
Tiết 44
Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại
Chương VI: Kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. Nhôm
Tiết 45, 46
Kim loại kiềm. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Tiết 47, 48
Kim loại kiềm thổ. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ. 
Tiết 49, 50
Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ 
Tiết 51
Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Tiết 52, 53
Ôn tập học kỳ I
Tiết 54
Kiểm tra học kỳ I
Học kỳ II
Tiết55,56,57 
Nhôm. Một số hợp chất quan trọng của nhôm
Tiết 58
Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Tiết 59
Bài thực hành 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Chương VII: Crom- Sắt - Đồng
Tiết 60,61,62
Crom. Một số hợp chất của crom. Luyện tập
Tiết 63
Kiểm tra viết về nhôm và crom
Tiết 64,65
Sắt. Một số hợp chất của sắt
Tiết 66
Hợp kim của sắt
Tiết 67
Luyện tập: Sắt và những hợp chất của chúng
Tiết 68, 69
Đồng và một số hợp chất của đồng
Tiết 70, 71 
Sơ lược về một số kim loại khác
Tiết 72
Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
Tiết 73
Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng
Tiết 74
Kiểm tra viết về sắt, đồng và một số kim loại khác
Chương VIII: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch
Tiết 75
Nhận biết một số cation trong dung dịch
Tiết 76
Nhận biết một số anion trong dung dịch
Tiết 77
Nhận biết một số chất khí
Tiết 78
Chuẩn độ axit – bazơ
Tiết 79
Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat
Tiết 80
Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Tiết 81
Bài thực hành 8: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Tiết 82
Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch
Chương IX : Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường
Tiết 83
Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Tiết 84
Hóa học và vấn đề xã hội
Tiết 85
Hóa học và vấn đề môi trường
Tiết 86, 87
Ôn tập học kỳ II
Tiết 88
Kiểm tra cuối năm

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_hoa_hoc_THPT.doc