Phần thứ nhất: Kế hoạch giảng dạy cụ thể môn: Thể dục - Lớp 9

1. Kiến thức

- Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), xuất phát ở các tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy xuất phát.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.

2. Kĩ năng :

- Thực hiện tương đối đúng các tư thế xuất phát và trò chơi của chạy ngắn.

- Biết được hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.

- Biết vận dụng luyện tập và rèn luyện hàng ngày.

3. Thái độ :

- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học.

 

doc 62 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 283Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Phần thứ nhất: Kế hoạch giảng dạy cụ thể môn: Thể dục - Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuyền và chạy bền
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng, lưới
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy bền
30
Bóng chuyền
59
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: Ôn bài tập bổ trợ, luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật. Đấu tập.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật động tác biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng, lưới
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy bền
Bóng chuyền
60
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: Ôn bài tập bổ trợ, luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật. Đấu tập.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật động tác trong bóng chuyền và chạy bền
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng, lưới
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy bền
31
Bóng chuyền
61
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: Ôn bài tập bổ trợ, luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật. Đấu tập.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật động tác trong bóng chuyền và chạy bền
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng, lưới
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy bền
Bóng chuyền
62
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: Ôn bài tập bổ trợ, luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật. Đấu tập.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật động tác trong bóng chuyền và chạy bền
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng, lưới
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy bền
32
Bóng chuyền
63
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: Ôn bài tập bổ trợ, luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật. Đấu tập.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật động tác trong bóng chuyền .
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng, lưới
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
32
Chạy bền
64
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: Ôn bài tập bổ trợ, luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật. Đấu tập.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật động tác trong bóng chuyền .
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng, lưới
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
33
KIỂM TRA
BÓNG CHUYỀN
65
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc khi thi cử.
- GV: Còi, Sổ điểm, bóng.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
45’
KIỂM TRA
CHẠY BỀN
66
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Ôn tập kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích 
- Bài thể dục: Ôn luyện bài thể dục.
- Chạy ngắn: Ôn tập kỹ thuật chạy ngắn và nâng cao thành tích 
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc khi thi cử.
- GV: Còi, Sổ điểm.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
45’
34
Ôn tập học kỳ II
67
1. Kiến thức : 
- Nhảy xa: Ôn tập kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và nâng cao thành tích 
- Bóng chuyền: Ôn luyện 
- Đá cầu: Ôn tập kỹ thuật 
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, xà, đệm, bóng, cầu
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
Ôn tập học kỳ II
68
35
KIỂM TRA
HỌC KỲ II
69
1. Kiến thức : 
- Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh với 1 nội dung đã học trong học kỳ II
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật 
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, sổ điểm.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
36
Kiểm tra TCRLTT
70
1. Kiến thức : 
- Kiểm tra việc rèn luyện thân thể của học sinh trong năm học.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật đã học.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, sổ điểm.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
37
TUẦN DỰ PHÒNG
MÔN: THỂ DỤC - LỚP 6
(Áp dụng từ năm học 2015 - 2016)
Cả năm: 37 tuần x 2 tiết = 70 tiết
Học k ỳ I: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết ( 01 tuần dự phòng)
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết ( 01 tuần dự phòng)
Tuần
TÊN CHƯƠNG (Bài)
(2)
Số tiết
(3)
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI
(Tư tưởng, kiến thức, kỹ năng, tư duy)
(4)
Chuẩn bị của thầy và trò
(5)
Thực hành ngoại khóa
(6)
Kiểm tra
(7)
Ghi chú
(8)
Bài
PPCT
01
Lý thuyết
01
1. Kiến thức: 
- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.
2. Kỹ năng: 
- Học sinh phải biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hô hấp, và quá trình trao đổi chất
3. Thái độ.
- Nghiêm túc trong học tập
Trong lớp
Lý thuyết
02
1. Kiến thức: 
- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.
2. Kỹ năng: 
- Học sinh phải biết được lợi ích, tác dụng của TDTT .
3. Thái độ.
- Nghiêm túc trong học tập
Trong lớp
02
ĐHĐN
03
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ( Từ 1 đến hết và theo chu kỳ 1 – 2). Đứng nghiêm nghỉ, quay phải, trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào.
- Bài Thể dục: Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực.
- Chạy bền: Học chò chơi “ hai lần hít vào, hai lần thở ra
2. Kỹ năng.
- Đội hình đội ngũ: Nhằm trang bị cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. Yêu cầu: Học sinh nắm được bài, luyện tập nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương.
- Bài thể dục phát triển chung: Nhằm rèn luyện các nhóm cơ, khớp chính của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản. Yêu cầu: Học sinh nắm được bài, tập hết biên độ động tác.
- Chạy bền: Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng và có ý thức thói quen tự rèn luyện phát triển sức bền. Yêu cầu: Học sinh biết cách thực hiện trò chơi.
3.Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
02
ĐHĐN
04
1. Kiến thức: 
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học; Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số dàn hàng, dồn hàng. Đứng nghiêm nghỉ, quay phải, trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào.
- Bài TD: Ôn 3 động tác đã học; Học 2 động tác chân, bụng
- Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định.
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
03
ĐHĐN
05
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học; Học: Giậm chân tại chỗ, đi đều thẳng hướng và vòng phải.
- Bài Thể dục: Ôn 5 động tác đã học; Học 2 động tác vặn mình và phối họp.
- Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định.
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
03
ĐHĐN
06
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học; Học: đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài TD: Ôn 7 động tác đã học; Học động tác nhảy và động tác vặn mình.
- Chạy bền: Trò chơi.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
04
ĐHĐN
07
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Ôn một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu.
- Bài TD: Ôn bài thể dục.
- Chạy bền: Trò chơi.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
ĐHĐN
08
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Ôn một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu.
- Bài TD: Ôn bài thể dục.
- Chạy bền: Trò chơi.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định.
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
05
ĐHĐN
09
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Bước đầu hoàn thiện những kỹ năng đã học
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện bài thể dục
- Chạy bền: Trò chơi.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
03
ĐHĐN
10
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Bước đầu hoàn thiện những kỹ năng đã học.
- Bài TD: Tiếp tục ôn, hoàn thiện bài thể dục.
- Chạy bền: Trò chơi.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định.
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
15’
Bài TD
Chạy bền
06
ĐHĐN
11
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học.
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện bài thể dục
- Chạy bền: Trò chơi.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định.
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Bài TD
Chạy bền
ĐHĐN
12
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học.
- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện bài thể dục, chuẩn bị kiểm tra
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của ĐHĐN, Bài TD và chạy bền. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. Đảm bảo trang phục và giầy đúng quy định.
- GV: Còi, bàn đạp,
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
07
KIỂM TRA
Bài TD
13
1. Kiến thức :
- Kiểm tra đánh giá quá trình học và luyện tập của học sinh ở trường cũng như ở nhà. Nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể, để phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác cả bài, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc.
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
45’
07
ĐHĐN
14
1. Kiến thức :
- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng đã học
- Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. Trò chơi: Chạy tiếp sức
- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng trên đường tự nhiên và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc.
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy nhanh
Chạy bền
08
ĐHĐN
15
1. Kiến thức :
- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng đã học
- Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát. 
- Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy nhanh
Chạy bền
08
ĐHĐN
16
1. Kiến thức :
- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng đã học
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ, Học: Trò chơi “ Chạy tiếp sức chuyền vật”
- Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy nhanh
Chạy bền
09
ĐHĐN
17
1. Kiến thức :
- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng đã học
- Chạy nhanh: Trò chơi. Một số động tác bổ trợ đã học
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
Chạy nhanh
09
KIỂN TRA
18
1. Kiến thức :
- Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh vơi nội dung đội hình đội ngũ.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác cả bài, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng
45’
10
Chạy nhanh
19
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ. Trò chơi. Học xuất phát cao chạy nhanh 30m.
- Bóng chuyền: Làm quen với một số động tác bổ trợ. Trò chơi.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
Bóng chuyền
10
Chạy nhanh
20
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Trò chơi. Một số động tác bổ trợ đã học
- Bóng chuyền: Làm quen với một số động tác bổ trợ. Trò chơi.
- Chạy bền: Học một số bài tập, động tác bổ trợ
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, kỹ thuật.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác.
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
Bóng chuyền
Chạy bền
11
Chạy nhanh
21
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 40m.
- Bóng chuyền: Học tư thế chuẩn bị và kĩ thuật di chuyển
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
Bóng chuyền
Chạy bền
Chạy nhanh
22
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 40 - 50m.
- Bóng chuyền: Ôn luyện. Học kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay (trước mặt).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
Bóng chuyền
Chạy bền
12
Chạy nhanh
23
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 40 - 50m.
- Bóng chuyền: Ôn luyện lại các kĩ thuật đã học.
- Chạy bền: Trò chơi
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
Bóng chuyền
Chạy bền
Chạy nhanh
24
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 50-60
- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Học đệm bóng.
- Chạy bền: Trò chơi
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng,.
Bóng chuyền
Chạy bền
13
Chạy nhanh
25
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn tập. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 60m.- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Học kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng,.
15’
Bóng chuyền
Chạy bền
Chạy nhanh
26
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn tập. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 60m
- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Học một số điểm trong Luật bóng chuyền.
- Chạy bền: Học một số động tác bổ trợ.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng,.
Bóng chuyền
Chạy bền
14
Chạy nhanh
27
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn tập. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Đấu tập.
- Chạy bền: Học một số động tác bổ trợ.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng,.
Bóng chuyền
Chạy bền
14
Chạy nhanh
28
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn tập. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Đấu tập.
- Chạy bền: Ôn một số động tác bổ trợ.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng,.
Bóng chuyền
Chạy bền
15
Chạy nhanh
29
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn tập. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Đấu tập.
- Chạy bền: Ôn một số động tác bổ trợ.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc tập luyện
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng,.
Bóng chuyền
Chạy bền
15
Chạy nhanh
30
1. Kiến thức :
- Chạy nhanh: Ôn tập. Trò chơi. Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Đấu tập.
- Chạy bền: Ôn một số động tác bổ trợ.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, đúng thứ tự, nhịp, phương hướng và biên độ.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ. Bóng, lưới...
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng, cầu.
Bóng chuyền
Chạy bền
16
KIỂM TRA
Chạy nhanh
31
1. Kiến thức :
- Kiểm tra đánh giá quá trình học và luyện tập của học sinh ở trường cũng như ở nhà với nội dung chạy nhanh.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng các động tác, kỹ thuật.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, cờ.
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
45’
Bóng chuyền
32
1. Kiến thức :
- Bóng chuyền: Ôn luyện các kĩ thuật đã học. Đấu tập.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện đúng động tác, kỹ thuật
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
- GV: Còi, bóng... 
- HS: Giầy, quần áo gọn gàng.
 17
Ôn tập học kỳ I
33
1. Kiến thức : 
- ĐHĐN: Ôn tập kỹ thuật, động tác. 
- Bài thể dục: Ôn luyện bài thể dục.
- Chạy nhanh: Ôn tập kỹ thuật chạy nhanh và nâng cao thành tích 
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
17
Ôn tập học kỳ I
34
18
Kiểm tra học kỳ I
35
1. Kiến thức : 
- Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh với 1 nội dung đã học trong học kỳ I.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật 
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
Kiểm tra TCRLTT
36
1. Kiến thức : 
- Kiểm tra việc rèn luyện thân thể của học sinh trong học kỳ I.
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật đã học.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học
HỌC KỲ II 
Tuần
TÊN CHƯƠNG (Bài)
(2)
Số tiết
(3)
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI
(Tư tưởng, kiến thức, kỹ năng, tư duy)
(4)
Chuẩn bị của thầy và trò
(5)
Thực hành ngoại khóa
(6)
Kiểm tra
(7)
Ghi chú
(8)
Bài
PPCT
19
Bật nhảy
37
1. Kiến thức : 
- Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ. Đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang.
- Bóng chuyền: Ôn tung bắt bóng bằng 2 tay, TTCB. Trò chơi
- Chạy bền: Trò chơi
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật 
3. Thái độ :
- Giáo v

Tài liệu đính kèm:

  • docKE_HOACH_THE_DUC_6_9_CHUAN_HA_GIANG_1516.doc