Phiếu đánh giá tiết dạy ở bậc trung học

1. KỸ NĂNG

ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC 1.1. Giao việc rõ ràng, cụ thể.

 1.2. Điều hành đảm bảo nhịp độ giữa cá nhân hoặc các nhóm.

 1.3. Giám sát hoạt động học của học sinh trên lớp để hỗ trợ kịp thời và đáp ứng nhu cầu học sinh theo trình độ tiếp thu.

 1.4. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh.

2. NỘI DUNG

HỌC TẬP 2.1. Giáo viên xác định được các bước của hoạt động học có tính chất quan trọng trong chuỗi hoạt động học của học sinh nhằm hình thành kiến thức mới để tập trung vào hỗ trợ.

 2.2. Có sáng tạo trong điều chỉnh nội dung tài liệu học tập, phương pháp cho phù hợp với đặc điểm lớp học.

3. KỸ NĂNG

ĐÁNH GIÁ

HỌC SINH 3.1. Sử dụng các hình thức, công cụ đánh giá một cách hợp lí để hỗ trợ theo dõi tiến độ học tập học sinh và việc hoàn thành bài học của học sinh.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 03/04/2017 Lượt xem 756Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu đánh giá tiết dạy ở bậc trung học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 QUẢNG NAM
 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở BẬC TRUNG HỌC
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Các lĩnh vực
Tiêu chí đánh giá
Điểm tối đa
Điểm
đánh giá
1. KỸ NĂNG
ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC
1.1. Giao việc rõ ràng, cụ thể.
1
1.2. Điều hành đảm bảo nhịp độ giữa cá nhân hoặc các nhóm.
1
1.3. Giám sát hoạt động học của học sinh trên lớp để hỗ trợ kịp thời và đáp ứng nhu cầu học sinh theo trình độ tiếp thu.
1
1.4. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh.
1
2. NỘI DUNG
HỌC TẬP
2.1. Giáo viên xác định được các bước của hoạt động học có tính chất quan trọng trong chuỗi hoạt động học của học sinh nhằm hình thành kiến thức mới để tập trung vào hỗ trợ.
1
2.2. Có sáng tạo trong điều chỉnh nội dung tài liệu học tập, phương pháp cho phù hợp với đặc điểm lớp học.
2
3. KỸ NĂNG
ĐÁNH GIÁ
HỌC SINH
3.1. Sử dụng các hình thức, công cụ đánh giá một cách hợp lí để hỗ trợ theo dõi tiến độ học tập học sinh và việc hoàn thành bài học của học sinh.
2
3.2. Điều chỉnh nhịp độ học tập của học sinh và của các nhóm.
1
4. THÁI ĐỘ
SƯ PHẠM
4.1. Tác phong sư phạm chuẩn mực, gần gũi, ân cần với học sinh.
1
4.2. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.
1
4.3. Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập.
1
5. CHUẨN BỊ
 ĐỒ DÙNG VÀ
KHAI THÁC MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
5.1. Chuẩn bị đủ các phương tiện, đồ dùng cần thiết cho tiết học.
1
5.2. Chỉ dẫn học sinh tương tác với đồ dùng, thiết bị học tập.
1
6. HIỆU QUẢ
6.1. Tiến trình hợp lý, nhẹ nhàng; các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm học sinh trung học.
1
6.2. Học sinh tích cực, có tình cảm, thái độ đúng.
1
6.3. Học sinh hiểu kiến thức, có kỹ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
2
6.4. Học sinh tự tin, biết hợp tác, biết tự đánh giá và đánh giá, có kỹ năng điều hành. 
1
TỔNG ĐIỂM
...
XẾP LOẠI TIẾT DẠY	 	XẾP LOẠI 	 
* Loại Giỏi: 18 ® 20 điểm.
* Loại Khá: 14 ® 17.5 điểm. 	 
* Loại Trung bình: 10® 13.5 điểm.	
* Loại chưa đạt: dưới 10 điểm.
HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI DẠY	HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI DỰ	
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
 QUẢNG NAM
PHIẾU QUAN SÁT TIẾT DẠY Ở BẬC TRUNG HỌC 
	Người dạy: ....
	Tên bài dạy: ..
	Lớp: .. Ngày:  / .. / ........... Tiết: ..
	Người dự: ....
TG
GHI CHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC
THEO TIẾN TRÌNH
NHẬN XÉT
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
TG
GHI CHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC
THEO TIẾN TRÌNH
NHẬN XÉT
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
NHẬN XÉT CHUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docPhieu_danh_gia_gio_day_201516.doc