Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - Năm học 2012-2013

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

Hiểu và nắm vũng những nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dan được quy định trong HIến pháp của Nhà nước ta.

2. Thái độ

Có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác, có ý thức cảnh giác trong việc giữ gìn và bảo vệ chỗ ở của mình cũng như chỗ ở của người khác.

3. Kĩ năng

Biết phan biệt đâu là những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân. Biết bảo vệ chỗ ở của mình và không xâm phạm đến chỗ ở của người khác. Biết phê phán, tố cáo những ai làm trái pháp luật, xâm phạm đến chỗ ở của người khác.

B. PHƯƠNG PHÁP

Phân tích, xử lý tình huống

Thảo luận lớp, thảo luận nhóm

Trò chơi sắm vai.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 1596Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:7/4/2013
 Ngày dạy : 10/4/2013
Tiết 31
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Hiểu và nắm vũng những nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dan được quy định trong HIến pháp của Nhà nước ta.
2. Thái độ
Có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác, có ý thức cảnh giác trong việc giữ gìn và bảo vệ chỗ ở của mình cũng như chỗ ở của người khác.
3. Kĩ năng
Biết phan biệt đâu là những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân. Biết bảo vệ chỗ ở của mình và không xâm phạm đến chỗ ở của người khác. Biết phê phán, tố cáo những ai làm trái pháp luật, xâm phạm đến chỗ ở của người khác.
B. PHƯƠNG PHÁP
Phân tích, xử lý tình huống
Thảo luận lớp, thảo luận nhóm
Trò chơi sắm vai.
C. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Hiến pháp 1992
Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988
TRanh Bài 17 trong Bộ tranh GĐC 6 do Công ty Thiết bị giáo dục I sản xuất.
D. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1. Ổn định 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 5’
1. Pháp luật nước ta đã quy định như thế nào về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?
2. Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của con người mà em biết?
3. Khi thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải làm gì và làm như thế nào?
3. Bài mới: 2’
Giới thiệu bài:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của Nhà nước ta. Vậy công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nghĩa là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
HS thảo luận, phân tích tình huống
* Cách thực hiện
GV: Đề nghị 2 HS đọc tình huống trong sách giáo khoa.
GV: Nêu câu hỏi cho HS thảo luận
- Chuyện gì xảy ra với gia đình bà Hoà? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ và đã hành động như thế nào?
HS: Thảo luận, phát biểu ý kiến.
GV: Ghi nhanh ý kiến của HS lên bảng
HS: Bổ sung ý kiến
GV: Nhận xét, chốt lại ý cơ bản.
- Theo em bà Hoà hành động như vậy là đúng hay sai, vì sao?
HS: Trao đổi, tranh luận (có thể có ý kiến khác nhau như sau):
1. bà Hoà cứ xông vào lục lọi, khám xét nhà T.
2. Bà Hoà đi báo chính quyền địa phương.
3. Bà Hoà bỏ về chịu mất quạt
4. Bà Hoà không được vào khám nhà T
GV: Hướng dẫn HS xác định ý kiến đúng và đi đến kết luận.
- Theo em bà Hoà nên làm thế nào để có thể xác minh được nhà T lấy trộm tài sản của mình mà không vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác?
- HS: TRao đổi ý kiến
- HS : Bổ sung ý kiến
GV: Chốt vấn đề
GV: Giới thiệu điều 124 - Bộ luật Hình sự 1999
HS: Đọc to, cả lớp cùng theo dõi
Học sinh tìm hiểu nội dung bài học
HS nắm vững được nội dung cơ bản của quyền bất khả xam phạm về chỗ ở.
- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?
- Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân?
- Người vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào?
- Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
- Đại diện các nhóm trình bày
- Lớp trao đổi bổi sung.
GV: Kết luận về nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
HS: Đọc lại nội dung cơ bản của bài tập SGK:
Tình huống 1:Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện. Em sẽ làm gì trong tình huống này?
Tình huống 2:Nhà hang xóm không có ai ở nhà, nhưng lại thấy có khói bốc lên ở trong nhà, có thể là một cái gì đó bị cháy. Em sẽ làm gì?
GV: Chia lớp làm 
4. Củng cố: 4’
Hệ thống kiến thức đã học.
5. Hướng dẫn về nhà:1’
Học bài
Chuẩn bị trước bài 18
1. Tình huống (SGK - Trang 55) 15’ 
-. Gia đình bà Hoà:
* mất con gà mái hoa mơ đang độ đẻ trứng.
+ Bà Hoà nghĩ: Chỉ có nhà T lấy trộm
+Bà Hoà chửi đổng suốt ngày
* Mất quạt bàn
+ Bà Hoà nghĩ: Nhà T lấy cắp chiếc quạt
+ Bà chạy sang nhà T đòi khám nhà, mẹ con T không cho, bà Hoà nghi ngờ và cứ xông vào khám
- Hành động của bà Hoà xông vào khám nhà T là sai, là vi phạm pháp luật
* Nội dung điều 73 - Hiến pháp 1992 “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chổơ. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép..”
- Bà Hoà
- Quan sát, theo dõi
- Cần báo với chính quyền địa phương để nhờ can thiệp.
- Không được tự ý xông vào lục lọi khám xét nhà người khác. Làm như vậy là vi phạm pháp luật
2. Nội dung bài học (SGk - tr 55)10’
a. Quyền bất khả xam phạm về cỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân.
b. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trờng hợp pháp luật cho phép.
- Chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác. Phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình và phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật xam phạm đến chỗ ở của người khác.
3.Học sinh làm bài tập SGK:7’

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở năm 2013.doc