Chương 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

Ruột khoang là một trong các ngành động vật đa bào bậc thấp, có cơ thể đối xứng tỏa tròn. Thủy tức, sứa, hải quỳ, san hô là những đại diện thường gặp của Ruột khoang.
Bài 8: Thủy tức

Bài 8: Thủy tức

9725 lượt xem