Sơ đồ điện - Nguyễn Thị Minh Duyên

Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt.

Kể tên các phần tử có trong mạch điện hình bên ?

Cầu chì, ổ điện, dây pha, dây trung tính

Cho biết nguồn điện khi vào mạch sẽ đi như thế nào ?

 

ppt 15 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/09/2015 Lượt xem 1002Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sơ đồ điện - Nguyễn Thị Minh Duyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SƠ ĐỒ ĐIỆNNguyễn Thị Minh Duyên GV THỰC HIỆN Tiết 30Bài 44 Caâu 1 Nhöõng thiết bị đóng-cắt mạch điện làKIỂM TRA BÀI CŨa. Ổ điện, công tắc bấmc. Cầu chì, công tơ, phích cắm	b. Cầu dao, công tắcd. Bàn là, bóng đèn,nồi cơm điệnSai Chọn lại đi !Chính XácSai Chọn Lại điSai Chọn Lại đi Câu 2 Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây và điền vào chổ trống() trong câu sau, để nêu nguyên lí làm việc của công tắc:	Khi đóng công tắc, cực động.cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm.mạch điệntiếp xúctrước hởsong songKIỂM TRA BÀI CŨSai Chọn lại điSai chọn lại điSƠ ĐỒ ĐIỆN123abSơ đồ điện là gì ?Một số ký hiệu qui ước trong sơ đồ điện Phân loại sơ đồ điện Sơ đồ lắp đặt (Sơ đồ đấu dây )Sơ đồ nguyên lí .Hãy cho biết các phần tử có trong sơ đồ mạng điện và mạch điện sau:1Hãy cho biết các phần tử có trong sơ đồ mạng điện và mạch điện sau:23c) Dựa vào khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào trong hình 55.4 là Sơ đồ nguyên lí ? Sơ đồ lắp đặt ? Sơ Đồ Nguyên Lý Sơ Đồ Lắp Đặt a , bc , d2. Một số kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện : SGK/190Sơ đồ điện là gì ?Sơ đồ điện là hình biểu diễn qui ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện .ABA OĐèn Sợi ĐốtDây PhaDây Trung TínhCông Tắc Ba CựcCông TắcThường (hai cực)Cầu Chì3. Phân loại sơ đồ điện Sơ đồ nguyên lí :OALà sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt.Kể tên các phần tử có trong mạch điện hình bên ?Cầu chì, ổ điện, dây pha, dây trung tínhCho biết nguồn điện khi vào mạch sẽ đi như thế nào ?Nguồn điện đi qua cầu chì, qua ổ điệnb) Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ đấu dây) OAOAQuan sát 2 sơ đồ hình a và hình b cho biết điểm khác nhau giữa chúng ?Hình aHình bLà sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phân tử (thiết bị điện, đồ dùng điện, dây dẫn) của mạch điện.c) Dựa vào khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào trong hình 55.4 là Sơ đồ nguyên lí ? Sơ đồ lắp đặt ? Sơ Đồ Nguyên Lý Sơ Đồ Lắp Đặt a , bc , dc) Dựa vào khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào trong hình 55.4 là Sơ đồ nguyên lí ? Sơ đồ lắp đặt ? Sơ Đồ Nguyên Lý Sơ Đồ Lắp Đặt a , bc , dabdc1 Sơ đồ nguyên lý	Sơ đồ lắp đặt234 Sơ đồ nguyên lý	Sơ đồ lắp đặt	Cũng Cố	Câu hỏi 1 : Sơ đồ điện là gì ? Cho biết các sơ đồ điện ?Sơ đồ điện là hình biểu diễn qui ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện .Câu hỏi 2 : Sơ đồ nguyên lý có điểm khác nào so với sơ đồ lắp đặt ?Sơ đồ nguyên lýSơ đồ lắp đặtChỉ biểu thị các phần tử của mạch điệnThể hiện rõ vị trí lắp đặt các phần tử của mạch điệnSơ đồ nguyên lý mạch điện chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt của chúng trong thực tếSơ đồ lắp đặt mạch điện biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện trong thực tếGhi NhớDặn Dò- Trả lời các câu hỏi ở SGK/192Xem trước bài thực hành : vẽ sơ đồ nguyên lý và vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 55. Sơ đồ điện - Nguyễn Thị Minh Duyên - Trường THCS Thị Trấn Củ Chi.ppt