Sổ sinh hoạt tổ chuyên môn

QUY ĐỊNH

V/v sinh hoạt Tổ chuyên môn

 Căn cứ khoản 3, điều 16 Điều lệ Trường trung học được ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT;

 Căn cứ Kế hoạch số 01/2012-2013/KH-THA5 V/v tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của trường THCS Tân Hiệp A5;

Để thống nhất việc trình bày văn bản, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn giữa các tổ. Nay trường THCS Tân Hiệp A5 quy định V/v sinh hoạt TCM như sau:

1/. Số lần sinh hoạt tổ chuyên môn/ tháng:

Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ 2 tuần/lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu. (1 tháng 2 lần trong năm học).

2/. Một số gợi ý về nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn:

Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn phải có định hướng và theo một số quy định về công tác chuyên môn đồng thời tùy tình hình thực tế của địa phương, của trường và của đội ngũ giáo viên mà tổ chuyên môn có thể vận dụng sáng tạo, phong phú thêm cho phù hợp các nội dung.

 

doc 17 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 27/10/2018 Lượt xem 1178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sổ sinh hoạt tổ chuyên môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ù hợp các nội dung.
 2.1/ Sơ kết công tác của tổ chuyên môn trong tháng (từ ngày đến ngày )
- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống: Đánh giá về việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy chế ngành, quy định của trường, đảm bảo ngày giờ công lao động, tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái đội, ý thức phục vụ nhân dân và học sinh; ý thức và thực hiện chống các biểu hiện tiêu cực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Hoạt động và dạy học: Thực hiện phân phối chương trình, nội dung giảng dạy, dự giờ thăm lớp ( đánh giá về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, thực hiện thiết bị dạy học tự làm ), kết quả học tập của học sinh trong thời gian qua, đặc biệt chú ý đối tượng học sinh yếu, học sinh khuyết tật hòa nhập; việc kiểm tra, đánh giá một số môn học, hoạt động ngoại khóa
- Nhận xét về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của GV và học tập của học sinh, chú ý công tác vệ sinh học đường, an toàn thực phẩm
- Các hoạt động giáo dục phong trào theo chủ điểm.
- Một số công tác giáo dục khác như: Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức lớp những khó khăn của học sinh trong học tập; tham khảo những chuyên đề, những sáng kiến, kinh nghiệm tốt trong đổi mới phương pháp giảng dạy, trong việc soạn bài của giáo viên,
 2.2/Triển khai các nội dung thực hiện của tổ chuyên môn trong tháng (từ ngày - ):
- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống: Triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế của ngành, quy định của trường, ngày giờ công lao động: tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ, ý thức phục vụ nhân dân và học sinh; ý thức và thực hiện chống các biểu hiện tiêu cực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Hoạt động dạy và học: ( Trao đổi chuyên môn )
* Thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học, 
* Dạy lồng ghép Đạo đức Hồ Chí minh, nội dung An toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục dân số, giáo dục phòng-chống ma túy, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
* Trao đổi thống nhất về mục tiêu, kế hoạch bài học; nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học, đồ dùng dạy học cần thiết cho 2 tiết dạy mẫu: 
 → Chọn 2 tiết dạy khó (về nội dung mục tiêu, phân hoá đối tượng học sinh, về phương pháp, sử dụng đồ dùng dạy học nào, cách soạn giáo án,...), đồng thời phân công giáo viên dạy mẫu, giáo viên làm đồ dùng dạy học của 2 tiết dạy đó.
* Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 
* Thực hiện chuyên đề, thao giảng trong tổ.
* Lên lịch dự giờ, thăm lớp.
* Phong trào thiết bị dạy học tự làm của tổ.
* Kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, rèn luyện học sinh giỏi, HS năng khiếu.
* Hoạt động ngoại khóa xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Các công tác giáo dục khác
Phân công dạy dự giờ, phân công làm ĐDDH, phân công khác,....
2.3/. Thành viên trong tổ trao đổi, góp ý những nội dung trên.
2.4/. Tổ trưởng giải trình những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết của các thành viên trong tổ đồng thời kết luận một số vấn đề cần thống nhất trong tổ.
2.5/. Nêu các ý kiến đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường, chính quyền địa phương. ( Nếu có ).
 2.6/. Duyệt giáo án (Bài soạn, kế hoạch bài học).
3/ Hướng dẫn nội dung họp chuyên môn/ tháng: 
Nội dung họp lần một:
Yêu cầu mỗi giáo viên phải mang theo SGK, SGV và những tài liệu cần thiết cho việc thảo luận trong họp tổ.
a). Mỗi giáo viên phải phát biểu nhận xét về nội dung, phương pháp. Khi tất cả mọi người của một khối, một nhóm phát biểu xong, tổ trưởng sẽ hướng dẫn thảo luận các vấn đề khúc mắc được nêu ra ở trên. Thống nhất để rút ra những bài học kinh nghiệm, có thể điều chỉnh ngay trong tháng tới, hoặc chỉ để rút kinh nghiệm cho những năm tới.
b). Thực hiện theo quy trình trên, nhưng với nội dung là phát biểu, thảo luận những nội dung khó, mới, cần thống nhất trong nhóm, trong tổ để thực hiện các bài giảng trong tháng tới.
c). Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho tháng tới:
 Phân công cụ thể tên giáo viên phải đọc kỹ sách giáo khoa, sách giáo viên, các tài liệu có liên quan phần bài giảng của tháng tiếp theo, để báo cáo trước tổ trong kỳ họp tổ tháng tới.
 Phân công viết chuyên đề và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu đổi mới PP dạy học. 	
d). Các nội dung cần thiết khác của Tổ, phổ biến công văn của cấp trên, rút kinh nghiệm các tiết dạy.
Hoặc tổ chức dự giờ chung, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm  
Hoặc thực hiện c/đề hoặc thực hiện thao giảng (quy trình thực hiện như đã thống nhất) 
Nội dung họp lần thứ hai:
a). Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên trong tháng qua (GV-GV), ghi biên bản người kiểm tra, nếu khi ban Chuyên môn kiểm tra phát hiện lỗi mà người của Tổ không phát hiện ra lỗi (lỗi lớn như sai mẫu giáo án, hay thiếu tiết  ) thì hạ một bậc thi đua của người kiểm tra.
 b). Kiểm điểm công tác tháng qua, đặc biệt thực hiện nề nếp chuyên môn của mỗi người.
c). Bàn biện pháp thực hiện tháng tới.
d). Giải quyết các vấn đề chuyên môn (nếu có), rút kinh nghiệm các tiết dạy.
e). Góp ý cho BGH và các tổ trưởng của trường kiến nghị (nếu có).
 g). Triển khai kế hoạch hoạt động tháng tới 
Sau khi dự giờ hoặc có những vấn đề chuyên môn cần thiết, tổ trưởng có thể triệu tập hội ý tổ bất thường.
Các nhóm chuyên môn cố gắng hội ý thường xuyên để trao đổi các vấn đề chuyên môn cần thiết, đảm bảo sự thống nhất trong giảng dạy của nhà trường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY ĐỊNH 
V/v ghi chép, bảo quản sổ ghi biên bản họp Tổ chuyên môn
Năm học 2012 – 2013
 ..
 1/ Sổ ghi biên bản họp TCM (Sổ nghị quyết TCM) là một loại hồ sơ của tổ. Tổ trưởng giao cho thư ký ghi chép trước mỗi cuộc họp chuyên môn của tổ.
 2/ Thư ký của tổ có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, ngắn gọn nghị quyết của tổ chuyên môn.
 3/ Cuộc họp tháng 8/ lần 1 thông qua Phân công CM, Quy chế TCM, Quy định, , kế hoạch nhiệm vụ năm học của tổ, 
 4/ Cuộc họp tháng 12, tháng 5/ lần 2 đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học/ tổ, thực hiện Quy chế dân chủ, ;
 5/ Cuộc họp tháng 12/ lần 3 nhận xét, đánh giá, xếp loại theo biểu điểm thi đua.
 6/ Cuộc họp tháng 01/lần 1 thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, 
 7/ Cuộc họp tháng 5/ lần 3 nhận xét, đánh giá, xếp loại GV theo:
Chuẩn HT, P.HT - (TT số: 29/2009/TT-BGDĐT);
Chuẩn NN giáo viên – (TT Số: 30/2009/TT-BGDĐT);
Đánh giá, xếp loại CC, VC - (Q.định 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC);
Đánh giá, xếp loại GV, P.HT- (Q. định Số: 06/2006/QĐ-BNV);
Đánh giá, xếp loại theo cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là ” ;
Biểu điểm thi đua;
Đề nghị khen thưởng. (có mẫu kèm theo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /
BIÊN BẢN
Họp tổ chuyên môn tháng 8/ lần 1
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ giờ phút, ngày tháng năm 201 ; tại phòng học số . Chúng tôi tổ chức họp tổ chuyên môn lần 1 tháng /201 . 
 Thành phần tham dự:	+ Tổng số: 
	+ Vắng: ....................................
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
1/ Phân công chuyên môn: (có bảng kèm theo)
2/ Sinh hoạt quy chế của Tổ chuyên môn: (có quy chế kèm theo)
3/ Sinh hoạt quy định về vở ghi, SGK của học sinh: (có văn bản kèm theo)
4/ Sinh hoạt về Quy định sinh hoạt tổ chuyên môn: (có văn bản kèm theo)
5/ Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học: (có kế hoạch kèm theo);
6/ Triển khai công văn:
	 Nhiệm vụ, trách nhiệm của GV ..../ Điểu lệ trường TrH ban hành theo TT12;
 Công văn số 17 về dạy thêm, học thêm (cò văn bản kèm the)
7/ Kế hoạch hoạt động tháng 8 (từ ngày đến ngày )
 Cuộc họp kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
.........................................
THƯ KÝ
.........................................
Chữ ký của từng thành viên trong tổ:
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.........................
.........................
........................ ........................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.........................
.........................
........................ ........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 
BIÊN BẢN
Họp tổ chuyên môn tháng / lần 1
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ giờ phút, ngày tháng năm 201 ; tại phòng học số . Chúng tôi tổ chức họp tổ chuyên môn lần 1 tháng /201 . 
 Thành phần tham dự:	+ Tổng số: 
	+ Vắng: ....................................
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
1/ Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ từ ngày tới ngày 
1.1/. Tư tưởng chính trị; đạo đức nghề nghiệp; ứng xử với HS, đồng nghiệp; lối sống, tác phong:
1.2/. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
a/. Duy trì số lượng HS: 
b/. Đánh giá tiến độ thực hiện chương trình: Theo kế hoạch quy định đang dạy tuần: 
 Môn
 Lớp 
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
6
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9
Đang dạy ở tuần
c/. Nền nếp, chất lượng dạy và học (qua dự giờ): 
- Ý thức học tập của HS: ............................................................................................................................
- Trình bày vở ghi: (có đúng quy định?): .................................................................................................
- Kết quả học tập của HS: điểm KT/sổ điểm (bài KT khi dự giờ/tháng 9, 01)- Tỷ lệ đạt điểm 5,0 trở lên
Môn
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8a
8b
8c
9a
9b
9c
d/ Kết quả giảng dạy của GV qua dự giờ: Tổng số giờ dự: ........: - Giỏi: ........; Khá: .......; TB: ....
 - Ưu điểm: ...............................................................................................................................................
Khuyết điểm:
e/ Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:
1.3/ Đánh giá về thực hiện hồ sơ giáo viên:
(1)/ Bài soạn:
 - Ưu điểm: ...............................................................................................................................................
Khuyết điểm:
(2)/ Sổ điểm cá nhân: (vào điểm đúng quy định: bài KT NV 45’ ... sau 2 tuần KT, bài KT môn ≠ sau 1 tuần)
(3) Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần -Lịch báo giảng:
(4) Sổ sinh hoạt chuyên môn (theo quy định):
( 5) Sổ dự giờ (đã quy định ở mục 5):
 (6) Sổ bồi dưỡng thường xuyên: theo quy định tại TT30, 31, 33
1.4/ . Đánh giá về các hoạt động GDNGLL; công tác chủ nhiệm lớp; phối hợp thực hiện hoạt động Đoàn – Đội; công tác lao động vệ sinh, trang trí lớp học:
2/. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng /201 (từ ngày - ngày )
2.1/. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua.
2.2/. Chuyên môn: 
a/ Duy trì sĩ số HS: ...
b/ Thực hiện chương trình: từ tuần ............ tới tuần ............; 
 Kiểm tra 15’ (tuần/môn/lớp): .................................................................................................
 Kiểm tra 45’ (tuần/môn/lớp): .................................................................................................
c/ Dự giờ, TTTD, TTCĐ, thực hiện chuyên đề, dạy mẫu: theo lịch, kế hoạch (kèm theo)
d/ Hoạt động dạy và học: (Trao đổi chuyên môn)
* Thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học: 
* Dạy lồng ghép Đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung An toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục dân số, giáo dục phòng-chống ma túy, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
* Trao đổi thống nhất về mục tiêu, kế hoạch bài học; nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học, đồ dùng dạy học cần thiết: 
2.3/ Công tác khác:
2.4/ Thành viên trong tổ trao đổi, góp ý những nội dung trên:
2.5/. Tổ trưởng giải trình những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết của các thành viên trong tổ đồng thời kết luận một số vấn đề cần thống nhất trong tổ.
2.6/. Nêu các ý kiến đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường, chính quyền địa phương (Nếu có)
3/ Triển khai công văn (nếu có): 
Kết thúc cuộc họp lúc giờ, phút cùng ngày.
Chữ ký của GV dự họp
TTCM
THƯ KÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /
BIÊN BẢN
Họp tổ chuyên môn tháng / lần 2
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ giờ phút, ngày tháng năm 201 ; tại phòng học số . Chúng tôi tổ chức họp tổ chuyên môn lần 1 tháng /201 . 
 Thành phần tham dự:	+ Tổng số: 
	+ Vắng: ....................................
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:
1/ Thực hiện dạy mẫu hoặc chuyên đề hoặc thao giảng ...:
Thực hiện: .......................................................................... theo kế hoạch ...........................
Kế hoạch, biên bản kèm theo
2/ Nhận xét chung sau khi dự giờ tháng /201 (có phiếu dự giờ kèm theo) 
3/ Kiểm tra giáo án trong tháng qua (GV-GV):
tt
Tên GV k.tra
Tên GV được k.tra
Nhận xét chung
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4/ Kế hoạch hoạt động tới kỳ họp lần sau (nhắc lại)
5/ Triển khai công văn (nếu có)
 Cuộc họp kết thúc lúc giờ, phút cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG
THƯ KÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Thảo luận, rút kinh nghiệm thực hiện chuyên đề 
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ giờ phút, ngày tháng năm 201 ; tại phòng học số . Chúng tôi tổ chức thực hiện chuyên đề. 
 Thành phần tham dự:	+ Tổng số: 
	+ Vắng: ....................................
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: Thảo luận, rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề:
Giáo viên thực hiện chuyên đề: .......................................................................................
Tên chuyên đề: .....................................................................................................
...................................................................................................
Thời gian thực hiện chuyên đề:.............................................................................
Giáo viên dạy minh họa: .................................................................................................
Bài dạy minh họa: ................................................................................................
...................................................................................................
Thời gian dạy minh họa:......................................................................................
Thảo luận, rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề, tiết dạy minh họa:
 Cuộc họp kết thúc lúc giờ, phút cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
.........................................
THƯ KÝ
.........................................
Chữ ký của từng thành viên trong tổ:
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.........................
.........................
........................ ........................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.........................
.........................
........................ ........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Nhận xét, đánh giá, xếp loại tiết dạy 
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ giờ phút, ngày tháng năm 201 ; tại phòng học số . Chúng tôi tổ chức họp nhận xét, đánh giá, xếp loại tiết dạy. 
 Thành phần tham dự:	+ Tổng số: 
	+ Vắng: ....................................
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: Nhận xét, đánh giá, xếp loại tiết dạy (tiết dạy có 2/3 GV trong tổ dự):
1/ GV dạy: ............................................................ môn dạy: ................; ngày dạy: ...................
	Bài dạy: .......................................................................... ........................; tiết (PPCT): .......;
	Nhận xét của GV dự giờ: 
 Cuộc họp kết thúc lúc giờ, phút cùng ngày.
Chữ ký của GV dự họp
TTCM
THƯ KÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2012/BB-TCM
BIÊN BẢN
Họp tổ chuyên môn tháng / lần 2
 (V/v đánh giá thực hiện: các cuộc vận động, phong trào thi đua và quy chế dân chủ)
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ giờ phút, ngày tháng năm 201 ; tại phòng học số . Chúng tôi tổ chức họp đánh giá thực hiện: các cuộc vận động, phong trào thi đua và quy chế dân chủ HKI
 Thành phần tham dự:	+ Tổng số: 
	+ Vắng: ....................................
NỘI DUNG :
1/ Kết quả thực hiện cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
2/ Kết quả thực hiện cuộc vận động : “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” 
3/ Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: 
4/ Kết quả thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo theo QĐ số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16/4/2008
4.1- / Phẩm chất chính trị: 
4.2/ Đạo đức nghề nghiệp: 
4.3/ Lối sống, tác phong: 
4.4/ Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo: 
5/ Đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của từng bộ phận trong nhà trường (Quy chế dân chủ)
5.1/ Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng: đã - Đã xây dựng, tổ chức từng bộ phận hoạt động.
5.2/ Tổ trưởng chuyên môn -Xây dựng và chỉ đạo GV trong tổ cùng thực hiện kế hoạch 
5.3/ Các trưởng ban hoạt động ngoài giờ – Tổng phụ trách 
Tổng Phụ trách: 
Trưởng Ban HĐGVNG (Thể thao, Văn thể và lao động) đã lập và thực hiện đầy đủ kế hoạch.
Tài vụ: Thực hiện nghiêm túc việc chi trả lương,cho cán bộ GV
5.4/ Thiết bị – Thí nghiệm, Thư viện: 
5.5/ Nhân viên Văn thư: 
5.6/ : Nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường đã :
5.7/ Công khai hóa các hoạt động của nhà trường: 
5.8/ Công khai tài chính: 
5.9/ Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo : 
Kết thúc cuộc họp lúc giờ, phút cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
.........................................
THƯ KÝ
.........................................
Chữ ký của từng thành viên trong tổ:
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.........................
.........................
........................ ........................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.........................
.........................
........................ ........................
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Hiệp A, ngày tháng 12 năm 2012
BÁO CÁO
V/v thực hiện kế hoạch hoạt động học kỳ I năm học 2012 – 2013
Căn cứ kế hoạch hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I năm học 2012 – 2013 của tổ .... Tổ  báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động học kỳ I năm học 2012 – 2013 như sau: 
I/.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
1/. Thuận lợi: 
2/. Khó khăn: 
II/. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH :  
 1/.  Thực hiện nhiệm vụ năm học :  
1.1/ Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” :
1.2/ Đẩy mạnh phong trào thi đua : “Dạy tốt – học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” 
1.3/ Thực hiện chương trình : 
1.4/ Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ, giáo án)
1.5/ Thực hiện giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: 
2/. Về việc đổi mới phương pháp giảng dạy :
 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau:
2.1/Khâu soạn bài:  
2.2/ Khâu lên lớp:  Mục tiêu đề ra: giúp HS nắm được kiến thức cơ bản.
2.3/ Khâu hướng dẫn HS chuẩn bị bài:
3/. Những hoạt động nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho GV :
3.1/ Hoạt động thao giảng:
3.2/ Hoạt động sinh hoạt chuyên đề:
3.3/ Hoạt động dự giờ, ứng dụng CNTT :
4/. Bồi dưỡng HS giỏi :
5./ Phụ đạo học sinh học yếu, kém 
6/. Thực hiện tốt quy định về kiểm tra – đánh giá – thúc đẩy trong hoạt động CM
6.1/ Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: (thanh tra toàn diện)
6.2/ Kiểm tra chuyên đề:
6.3/ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: theo quy định của BGH.
7/. Hoạt động hỗ trợ : 
IV/ Những chỉ tiêu chuyên môn và chỉ tiêu thi đua:
1/.Các chỉ tiêu về chuyên môn:
1.1/Chất  lượng giáo dục môn 
Môn 
XL
K.6
K.7
K.8
K.9
Môn 
XL
K.6
K.7
K.8
K.9
Số HS
Số HS
G
G
K
K
Tb
Tb
Y
Y
Kém
Kém
TC
TC
Môn 
XL
K.6
K.7
K.8
K.9
Môn 
XL
K.6
K.7
K.8
K.9
Số HS
Số HS
G
G
K
K
Tb
Tb
Y
Y
Kém
Kém
TC
TC
1.2/ Chất lượng chuyên môn:
	- Hồ sơ giáo án:+ Loại tốt: . ;+ Loại khá: ; + Loại trung bình: . %
	- Giờ dạy:	 + Loại tốt: % ; 	+ Loại khá: .. %;	 + Loại trung bình: . %
2/ Chỉ tiêu thi đua:
1/. Đối với học sinh: Học sinh giỏi các cấp đạt : 
2/.  Đối với GV:  
- GVDG cấp trường: .
Xếp loại thi đua(theo biểu điểm CĐ): 
Loại A: ; - Loại B: 
 Tổ trưởng
HƯỚNG DẪN
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BÀI SOẠN
Stt 
Tiêu chí
Kết quả
(điểm)
NỘI DUNG: 6 ĐIỂM
1
Soạn đúng, đủ theo PPCT và thời gian quy định của bộ (1 điểm - 0 điểm )
2
Thể hiện đầy đủ, hệ thống, chính xác các kiến thức cơ bản theo yêu cầu của tiết dạy (3điểm - 2 điểm - 1 điểm)
3
Khắc sâu và làm nổi bật được kiến thức trọng tâm (2điểm-1 điểm- 0 điểm)
PHƯƠNG PHÁP: 6 ĐIỂM
4
Bài soạn được trình bày khoa học. Bố cục rõ ràng, hợp lý, chặt chẽ (2đ- 1 đ)
5
Thể hiện rõ công việc cụ thể của thầy và trò (2điểm- 1điểm)
6
Hệ thống câu hỏi hợp lý, có tác dụng phát triển tư duy, kích thích được HS, gây hứng thú cho các em ở cả ba đối tượng (2điểm - 1 điểm)
HÌNH THỨC: 3 ĐIỂM
7
G/án được trình bày sạch đẹp, hình vẽ rõ ràng, có tính thẩm mỹ (

Tài liệu đính kèm:

  • docSO_SINH_HOAT_TO_CHUYEN_MON.doc