Thiết lập ma trận đề thi Lịch sử 6 2013 - 2014

1. Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập

 Trình bày những biểu hiện mới trong nông nghiệp ở các thế kỉ I-VI Sau khi khởi nghĩa giành được thắng lợi Lí Bí đã làm những việc gì Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 282Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết lập ma trận đề thi Lịch sử 6 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ THI LỊCH SỬ 6 2013-2014
Tên Chủ đề (nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập
Trình bày những biểu hiện mới trong nông nghiệp ở các thế kỉ I-VI
Sau khi khởi nghĩa giành được thắng lợi Lí Bí đã làm những việc gì 
Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 1 
3 điểm
Số câu 1
3,5điểm
Số câu 1 
Số điểm 2
Số câu 3
8,5điểm = 85% 
2. Bước ngoặt lịch sử đầu TK X
Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại?
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu1
1,5điểm
Số câu1
1,5 điểm=15 % 
Tổng số câu 
Tổng số điểm,Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 3=30 %
Số câu:1
Số điểm: 3,5=35%
Số câu:1+1
Số điểm: 2+1,5=3,5=35 %
Số câu: 4
Số điểm: 10=100%
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian làm bài: 60 phút
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (2 điểm) Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc ? 
Câu 2: (3 điểm) Trình bày những biểu hiện mới trong nông nghiệp ở các thế kỉ I-VI? 
Câu 3: (3,5 điểm) Sau khi khởi nghĩa giành được thắng lợi Lí Bí đã làm những việc gì? 
Câu 4: (1,5 điểm) Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại? 
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN:LỊCH SỬ 6
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: (2 điểm) Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc? 
Từ sau năm 179 TCN (0,5đ) nước ta liên tục chịu sự thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc (1,5đ)
Câu 2: (3 điểm) Trình bày những biểu hiện mới trong nông nghiệp ở các thế kỉ I-VI?
Dùng trâu bò để cày bừa (0,5đ), đào kênh (0,5đ), đắp đê (0,5đ), trồng lúa 2 vụ (0,5đ), chăn nuôi (0,5đ), biết kĩ thuật “lấy côn trùng diệt côn trùng” (0,5đ). 
Câu 3: (3,5 điểm) Sau khi khởi nghĩa giành được thắng lợi Lí Bí đã làm những việc gì? 
Lên ngôi Hoàng đế (0,5đ), đặt tên nước Vạn Xuân (0,5đ), dựng kinh đô ở Tô Lịch (0,5đ), đặt niên hiệu là Thiên Đức (0,5đ), lập triều đình với 2 ban văn võ( 0,5đ), Tinh Thiều đứng đầu ban văn (0,5đ), Phạm Tu đứng đầu ban võ (0,5đ) 
Câu 4: (1,5 điểm) Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại? Bố trí bãi cọc ngầm(0,5đ). Vì: Với chiến thắng Bạch Đằng, nhân dân ta đã đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ quốc. 
-----//-----

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA HKII SU 6 13-14.doc