Thứ tự trong tập hợp - Phạm Thị Lựa

Đọc sgk và cho biết số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b khi nào ?

Dựa vào trục số trả lời ?1

- Đọc chú ý sgk

So sánh ?

- Đọc nhận xét sgk

Nêu lên các nhận xét

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 759Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thứ tự trong tập hợp - Phạm Thị Lựa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Số học 6 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Tiết 
Phạm Thị Lựa --- o0o --- Ngày dạy: 
I- Mục tiêu bài dạy
- Biết so sánh hai số nguyên, tìm được giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
II- Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra
Lấy ví dụ về các số nguyên âm, nguyên dương ?
2. Bài mới 
 Phương pháp 
 Nội dung
Đọc sgk và cho biết số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b khi nào ?
Dựa vào trục số trả lời ?1
- Đọc chú ý sgk
So sánh ?
- Đọc nhận xét sgk
Nêu lên các nhận xét 
- Thế nào là giá trị tuyệt đối của một số nguyên a ?
Cho ví dụ ?
- Đọc nhận xét
Sắp xếp các số theo thứ tự
x là các số nguyên nên x = ?
1. So sánh hai số nguyên
Khi biểu diễn trên trục số(nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b
?1 Điểm -5 ở bên trái điểm -3
* Chú ý :
Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b
?2
a, 2 -7 ; c, -4 < 2
d, -6 -2 ; g, 0 < 3
* Nhận xét :
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.
2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
Ví dụ : =13, =20, =75
* Nhận xét : 
Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.
Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
Bài 12(sgk-tr73)
a, -17, -2, 0, 1, 2, 5
b, 2001, 15, 7, 0, -8, -101
Bài 13(sgk-tr73)
a, -5 < x < 0 
Các số nguyên x là : -4,-3,-2,-1
b, Các số nguyên x là : -2,-1,0,1,2
3, Củng cố
Vận dụng kiến thức vừa học để trả lời các câu hỏi và bài tập
4, Hướng dẫn về nhà
- Nắm được cách so sánh hai số nguyên
- Hoàn thành các bài tập trong sgk và sbt
5, Nhận xét cho điểm
 III- Nhận xét bài giảng
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Phạm Thị Lựa.doc