Thực hành: Bài 47: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

I) CHUẨN BỊ:

- Một hộp sữa đặc Ngôi sao Phương Nam

- Một hộp sữa chua có đường (hoặc không đường), chọn sữa chua của Vinamilk

- Một bình đun siêu tốc

- Một cái nồi

- Một cái thìa, đôi đũa

- 30→40 bao nilon loại nhỏ, thun cột để đựng sữa chua sau khi thành phẩm (có thể dùng hộp nhựa để đựng).

 

doc 7 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 338Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thực hành: Bài 47: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thöïc haønh:
Baøi 47: LAØM SÖÕA CHUA HOAËC SÖÕA ÑAÄU 
 NAØNH (ÑAÄU TÖÔNG) BAÈNG PHÖÔNG 
 PHAÙP ÑÔN GIAÛN
Nhoùm thöïc hieän: NHOÙM 3
LÔÙP: 10A20
CAÙC THAØNH VIEÂN THAM GIA THÖÏC HIEÄN
1) Dương Tuyết Nga	Mã số: 23
2) Huỳnh Trúc Linh	Mã số: 19
3) Đỗ Thị Thảo	Mã số: 36
4) Nguyễn Thái Hà	Mã số: 10
5) Nguyễn Ngọc Đan Thanh	Mã số: 34
6) Võ Tấn Tài	Mã số: 33
I) CHUẨN BỊ:
- Một hộp sữa đặc Ngôi sao Phương Nam
- Một hộp sữa chua có đường (hoặc không đường), chọn sữa chua của Vinamilk	
- Một bình đun siêu tốc
- Một cái nồi 
- Một cái thìa, đôi đũa
- 30→40 bao nilon loại nhỏ, thun cột để đựng sữa chua sau khi thành phẩm (có thể dùng hộp nhựa để đựng).
II) THỰC HIỆN:
Bước 1: Mở nắp hộp sữa đặc bằng dao cẩn thận hoặc bằng đổ khui nếu có rồi cho tất cả vào nồi
Dùng muỗng (thìa) quét phần sữa còn đọng lại trong hộp, không để dư
Bước 2: Dùng hộp sữa đặc vừa sử dụng rửa sạch và đong đủ 2 lon nước từ từ cho vào nồi
 Vừa cho nước vào đồng thời vừa khuấy đều nồi sao cho nước và lớp sữa đặc bên dưới trộn lẫn vào nhau
Bước 3: Sử dụng bình đun siêu tốc rồi cẩn thận cho nước sôi vào lon sữa đặc, sau đó đổ từ từ vào nồi
 Lần đầu cho từ từ 1/3 nước trong lon vào nồi rồi khuấy đều
 Lần sau cho 2/3 và thực hiện thao tác khuấy đều, cứ thực hiện cho đến khi hết 
 phần nước sôi trong lon
Bước 4: Mở nắp hộp sữa chua Vinamilk cho vào nồi để lấy men và khuấy đều
Bước 5: Nếm vừa miệng rồi cho sữa chua vừa thực hiện vào bao nilon để ủ 8 tiếng không cần bỏ lạnh
Hoaøn taát vaø thaønh phaåm

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_47_Thuc_hanh_Lam_sua_chua_hoac_sua_dau_nanh_dau_tuong_bang_phuong_phap_don_gian.doc