Thực hành Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện (Tuần 35, Tiết 51)

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức:

- Hiểu được cách vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện.

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý của một số mạch điện đơn giản trong nhà.

Kỹ năng:

- Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà.

Thái độ:

- Làm việc khoa học, nghiêm túc, an toàn điện

II. CHUẨN BỊ CỦA GV - HS:

1. Giáo viên: Nghiên cứu SGK bài 55, một số sơ đồ mạch điện cơ bản

- Chuẩn bị: Bảng kí hiệu quy ước, Mô hình mạch điện chiếu sáng đơn giản

2. Học sinh: Đọc và xem trước bài. .

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/09/2015 Lượt xem 2484Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thực hành Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện (Tuần 35, Tiết 51)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 35:
Ngày dạy: 
Tiết 51: thực hành vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện 
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 
I. Mục tiêu:
Kiến thức: 
- Hiểu được cách vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện.
- Vẽ được sơ đồ nguyên lý của một số mạch điện đơn giản trong nhà.
Kỹ năng:
- Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà.	
Thái độ:
- Làm việc khoa học, nghiêm túc, an toàn điện
II. Chuẩn bị của gv - hs:	
1. Giáo viên: Nghiên cứu SGK bài 55, một số sơ đồ mạch điện cơ bản
- Chuẩn bị: Bảng kí hiệu quy ước, Mô hình mạch điện chiếu sáng đơn giản
2. Học sinh: Đọc và xem trước bài.	.
III. Tiến trình dạy học:
1. Tổ chức: (1 phút)....................
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
3. Bài mới:
* Gới thiệu bài: (1 phút)
Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung	
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành (5 phút)
- GV: Nêu mục tiêu bài thực hành.
- GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm báo cáo việc chuẩn bị của từng nhóm.
- GV: Nêu mục tiêu cần đạt được của bài thực hành.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành. ( 30 phút)
- GV: Hướng dẫn học sinh thực hành bằng cách đặt câu hỏi?
- GV: Em hãy phân biệt mạch chính, mạch nhánh, dây trung hoà, dây fa?
- HS: Trả lời 
- GV: Hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm vẽ sơ đồ mạch điện hình 56.2 SGK.
- Xác đinh nguồn điện là xoay chiều hay 1 chiều.
- Xác đinh các điểm nối và điểm chéo nhau của dây dẫn.
- Kiểm tra lại sơ đồ nguyên lý mạch điện so với mạch điện thực tế.
- GV: Cho học sinh vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm 1 cầu dao, 1 cầu chì, 1 công tắc và 2 bóng đèn.
- GV: Hướng dẫn học sinh phân tích mạch điện.
- Phân tích mạch điện xoay chiều và 1 chiều.
- Phân tích dây pha và dây trung tính.
- Các kí hiệu điện.
- GV: Cho học sinh ôn lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt.
- GV: Yêu cầu học sinh lắp đặt theo các bước:
- Xác định đường dây nguồn
- Xác định vị trí đèn, bảng điện.
- Xác định vị trí thiết bị đóng, cắt.
- Nối dây theo sơ đồ nguyên lý
- Kiểm tra sơ đồ nguyên lý.
I. Chuẩn bị.
- SGK
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1.Phân tích mạch điện.
- Phân biệt mạch chính, mạch nhánh, dây pha, dây trung hoà.
+ Mạch chính:
- Dây fa và dây trung hoà Â Dẫn từ công tơ đi đến các phòng và được đặt ở trên cao.
+ Mạch nhánh: Rẽ từ mạch chính đi đến các thiết bị tiêu thụ điện ở từng phòng và được mắc song song với nhau.
2.Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện.
- Vẽ sơ đồ hình 56.2
4. Củng cố: ( 4 phút)
- GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh an toàn lao động. Thu báo cáo thực hành, về nhà chấm.
5. Dặn dò: ( 1 phút)
 - Về nhà tập vẽ sơ đồ thực tế mạch điện gia đình 
 - Về nhà đọc và xem trước bài 57 chuẩn bị bảng điện, mạch điện, để lắp mạch điện.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 56. Thực hành - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện.doc