Tiết 08: Kiểm tra (bài số 1) lớp 7 - Môn: Công nghệ (Đề 2)

Tiết 8: KIỂM TRA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức. Củng cố lại những kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 6.

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng làm việc độc lập.

3. Thái độ. Có ý thức tự giác trong công việc của mình.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Kiểm tra đánh giá

III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: chuẩn bị đề bài và hướng dẫn chấm điểm.

2. Học sinh. Chuẩn bị giấy, bút để làm bài kiểm tra.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp.

2. Thông báo nội quy làm bài kiểm tra.

3. Phát đề kiểm tra.

4. Học sinh làm bài kiểm tra.

5. Học sinh thu bài kiểm tra và nộp lại cho Gv.

6. Nhận xét đánh giá: Giáo viên nhận xét về tinh thần, thái độ của học sinh trong giờ làm bài kiểm tra.

7. Dặn dò: Về nhà xem lại sách vở để so sánh với bài làm của mình.

 

doc 4 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 08: Kiểm tra (bài số 1) lớp 7 - Môn: Công nghệ (Đề 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15 – 10 – 2015	 Ngày dạy: 20 – 10 – 2015
Tiết 8: 	KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức. Củng cố lại những kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 6.
2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng làm việc độc lập.
3. Thái độ. Có ý thức tự giác trong công việc của mình.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Kiểm tra đánh giá
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: chuẩn bị đề bài và hướng dẫn chấm điểm.
2. Học sinh. Chuẩn bị giấy, bút để làm bài kiểm tra.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp.
2. Thông báo nội quy làm bài kiểm tra.
3. Phát đề kiểm tra.
4. Học sinh làm bài kiểm tra.
5. Học sinh thu bài kiểm tra và nộp lại cho Gv.
6. Nhận xét đánh giá: Giáo viên nhận xét về tinh thần, thái độ của học sinh trong giờ làm bài kiểm tra.
7. Dặn dò: Về nhà xem lại sách vở để so sánh với bài làm của mình.
MA TRẬN 
 Cấp độ 
 Tên 
Chủ đề 
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1: 
Đất trồng và vai trò của đất trồng
Biết khái niệm, vai trò
Kỹ thuật làm đất
Độ phì nhiêu của đất là gì?
 Số câu 
 Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
3,0
30%
1
1,0
10 %
 4
4,5
45%
Chủ đề 2
Phân bón
Biết khái niệm, vai trò, tác dụng của từng loại phân
Phân bón là gì? Kể tên được các loại phân bón. Tác dụng của từng loại phân
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
5
2,5
25%
1
3,0
15%
 6
5,5
55%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3,0
30%
1
3,0
30%
2
4,0
40%
10
10
100%
PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 08: KIỂM TRA (BÀI SỐ 1) 
LỚP 7 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn: CÔNG NGHỆ
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên HS: 
Lớp: ..
Điểm:
Lời phê:
Đề chính thức
I/ Trắc nghiệm: (3 điểm). Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc: 
 A. Phân lân	B. Phân chuồng 	C. Phân xanh	D. Phân đạm
Câu 2. Đất xám bạc màu là:
A. Đất chứa nhiều chất dinh dưỡng	C. Đất có nồng độ muối cao
B. Đất nghèo chất dinh dưỡng	D. Đất chua
Câu 3. Phân lân, phân đạm, phân kali, phân NPK ... thuộc nhóm phân bón:
 A . Phân hóa học	B. Phân vi sinh 	C. Phân chuồng 	D. Phân hữu cơ
Câu 4. Phân chuồng, phân bắc, phân rác thuộc nhóm phân:
 A. Phân vi sinh 	B. Phân hóa học	 	C. Phân hữu cơ 	D. Phân tổng hợp 
Câu 5. Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất:
A. Đất đồi dốc 	B. Đất chua	C. Đất phèn	D. Đất mặn
Câu 6. Ưu điểm của cách bón theo hàng là:
A. Cây dễ sử dụng, dụng cụ đơn giản	B. Tiết kiệm phân bón
C. Cần dụng cụ phức tạp	D. Sử dụng nhiều phân bón
II/ Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (3,0 điểm) 
	Làm đất nhằm mục đích gì? Làm đất gồm những công việc nào?
Câu 8: (3,0 điểm) 
 Phân bón là gì? Gồm những loại nào? Bón phân vào đất có tác dụng gì?
Câu 9: (1,0 điểm) Độ phì nhiêu của đất là gì?
 Bài làm:
PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 08: KIỂM TRA (BÀI SỐ 1) 
LỚP 7 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn: CÔNG NGHỆ
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:
 I/ Phần trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
B
A
C
B
A
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
II.Tự luận: (7điểm)
Câu
 Đáp án
Biểu điểm
4
Làm đất nhằm mục đích gì? Làm đất gồm những công việc nào?
(3,0điểm)
- Làm đất là khâu kĩ thuật quan trọng có tác dụng làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.
2,0
- Các công việc làm đất gồm: Cày, bừa, đập đất, lên luống.
1,0
5
Phân bón là gì? Gồm những loại nào? Bón phân vào đất có tác dụng gì?
(3,0điểm)
- Phân bón là thức ăn con người bổ sung cho cây trồng, trong phân có chứa các chất dinh dưỡng như N, P, K. 
1,0
- Gồm : + Phân hữu cơ
 + Phân hóa học
 + Phân vi sinh vật
1,5
- Bón phân làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. 
0,5
6
Độ phì nhiêu của đất là gì?
(1,5điểm)
Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất có thể cho cây trồng có năng suất cao. Tuy nhiên muốn có năng suất cao thì phải có đủ các điều kiện: đất phì nhiêu, thời tiết thuận lợi, giống tốt và chăm sóc tốt.
1,5
----------Hết----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 8 KT CONG NGHE 7 DE 2.doc