Tiết 1, Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được các vai trò của trồng trọt đối với đời sống của con người, lấy được ví dụ minh họa.

- Nêu được các vai trò của trồng trọt đối với việc phát triển ngành chăn nuôi, ngành công nghiệp chế biến, ngành thương mại, lấy ví dụ minh họa.

- Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản của ngành Trồng trọt.

- Nêu và giải thích được các biện pháp thực hiện nhiệm vụ tăng số lượng sản phẩm trồng trọt, tăng chất lượng sản phẩm trồng trọt.

- Trồng trọt có vai trò rất lớn trong điều hòa không khí và cải tạo môi trường.

- Để phát triển trồng trọt, tăng sản lượng nông sản, vừa bảo vệ tránh làm mất cân bằng sinh thái môi trường biển và vùng ven biển.

2. Kỹ năng:

- Quan sát và nhìn nhận được vấn đề.

- Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.

3. Thái độ:

- Coi trọng việc sản xuất trồng trọt.

- Có ý thức vận dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 08/09/2015 Lượt xem 16834Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 1, Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	PHẦN 1: TRỒNG TRỌT
Ngày soạn:..
Ngày dạy:.
Tuần 1
Tiết 1
 Chương I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT
Bài 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Nêu được các vai trò của trồng trọt đối với đời sống của con người, lấy được ví dụ minh họa.
Nêu được các vai trò của trồng trọt đối với việc phát triển ngành chăn nuôi, ngành công nghiệp chế biến, ngành thương mại, lấy ví dụ minh họa.
Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản của ngành Trồng trọt.
Nêu và giải thích được các biện pháp thực hiện nhiệm vụ tăng số lượng sản phẩm trồng trọt, tăng chất lượng sản phẩm trồng trọt.
Trồng trọt có vai trò rất lớn trong điều hòa không khí và cải tạo môi trường.
Để phát triển trồng trọt, tăng sản lượng nông sản, vừa bảo vệ tránh làm mất cân bằng sinh thái môi trường biển và vùng ven biển.
Kỹ năng: 
Quan sát và nhìn nhận được vấn đề.
Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.
Thái độ:
Coi trọng việc sản xuất trồng trọt.
Có ý thức vận dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt.
CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
Hình 1 SGK phóng to trang 5.
Bảng phụ lục về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt.
Học sinh:	Xem trước bài 1 sách giáo khoa.
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
1’
15’
11’
12’
Ổn định tổ chức lớp: 
Kiểm tra bài cũ: 
Bài mới:
I. Vai trò của trồng trọt:
 Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản xuất khẩu.
II. Nhiệm vụ của trồng trọt:
 Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì?
Khai hoang, lấn biển
Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Aùp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt.
- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo 
à Giới thiệu bài mới: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nền nông nghiệp ở nước ta. Vậy trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ như thế nào? chúng ta học bài này sẽ rõ. 
* Hoạt động 1
Giáo viên giới thiệu hình 1 SGK và nêu câu hỏi:
 + Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Nhìn vào hình 1 hãy chỉ rõ: hình nào là cung cấp lương thực, thực phẩm?
Gọi HS khác nhận xét, bổ sung
Giải thích thêm hình để học sinh rõ thêm về từng vai trò của trồng trọt.
Thế nào là cây lương thực, thực phẩm, cây nguyên liệu cho công nghiệp:
Yêu cầu HS hãy kể một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương.
Hiện nay nước ta đứng hàng thứ mấy về xuất khẩu gạo?
Những sản phẩm nào của trồng trọt có giá trị xuất khẩu cao hiện nay mà em biết?
Chốt ý, ghi bảng.
* Hoạt động 2
Yêu cầu học sinh chia nhóm và tiến hành thảo luận để xác định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt?
Gọi đại diện nhóm trả lời và cho nhóm khác nhận xét, bổ sung
Tại sao nhiệm vụ 3, 5 không phải là nhiệm vụ trồng trọt?
Giảng rõ thêm về từng nhiệm vụ của trồng trọt.
Tiểu kết, ghi bảng
* Hoạt động 3
Yêu cầu HS kẻ bảng vào tập và hoàn thành nội dung của bảng:
Một số biện pháp
Mục đích
Khai hoang, lấn biển
Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Aùp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt
Tăng diện tích đất canh tác
Tăng sản lượng nông sản
Tăng năng suất cây trồng
 + Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì?
 + Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng nhằm mục đích gì?
 + Aùp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt nhằm mục đích gì?
GV giải thích kỹ từng biện pháp:
 + Tận dụng các vùng đất bãi bồi, vùng đất bị bỏ hoang mà có thể khai thác để trồng trọt được
 + Ngày nay nông dân đã áp dụng mạnh những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong trồng trọt 
Lớp trưởng báo cáo 
Chý ý lắng nghe và suy nghĩ
Học sinh lắng nghe và trả lời:
à Vai trò của trồng trọt là:
Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.(hình a)
Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi.(hình b)
Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. (hình c)
Cung cấp nông sản xuất khẩu. (hình d)
Nhận xét, bổ sung
Học sinh lắng nghe.
Học sinh trả lời:
 + Cây lương thực là cây trồng cho chất bột như: lúa, ngô, khoai, sắn,
 + Cây thực phẩm như rau, quả,
 + Cây công nghiệp là những cây cho sản phẩm làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến như: mía, bông, cà phê, 
Học sinh liên hệ thực tế địa phương trả lời.
Đứng hàng thứ 2 thế giới sau Thái Lan
Lương thực, các loại nông sản đóng hộp,
HS ghi bài
Học sinh chia nhóm, thảo luận và trả lời: 
Đại diện nhóm trả lời và nhóm khác nhận xét, bổ sung
Đó là các nhiệm vụ 1,2,4,6.
à Vì trong trồng trọt không cung cấp được những sản phẩm đó:
Nhiệm vụ 3, 5: Thuộc lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp.
Học sinh lắng nghe.
Học sinh ghi bài
HS kẻ bảng vào tập và hoàn thành nội dung của bảng.
Chý ý nghe và suy nghĩ
4’
Củng cố: 
- Nội dung hoạt động 1
- Nội dung hoạt động 2
- Nội dung hoạt động 3
Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế của nước ta?
Nhiệm vụ của trồng trọt là gì?
Sử dụng những biện pháp gì để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt?
HS trả lời nội dung hoạt động 1
HS trả lời nội dung hoạt động 2
HS trả lời nội dung hoạt động 3
Dặn dò: (1 phút )
Về nhà học bài và trả lời câu hỏi ở cuối bài 1.
Xem trước nội dung phần II của bài 2 và phần II của bài 3 SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.doc