Tiết 11, Bài 10: Tự lập - Năm học 2013-2014

I. Mục tiờu.

1.Về kiến thức .

- Hs nêu được một số biểu hiện của tính tự lập .

-Giải thích được bản chất của tính tự lập

- Phân tích được ý nghĩa của tính tự lập đối với bản thân, gia đình và xã hội.

2 . Về kỹ năng.

Học sinh biết tự lập trong học tập, lao động và trong sinh hoạt cá nhân .

3. Về thái độ .

Học sinh thích sống độc lập , không đồng tình với lối sống dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

II. Chuẩn bị.

Gv : Sgk,Stk, bảng phụ .

Hs : chuẩn bị bài ở nhà

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 16/09/2015 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 11, Bài 10: Tự lập - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 3/11/2013
Ngày dạy: 5/11/2013
Tiết 11
BÀI 10: TỰ LẬP
I. Mục tiờu. 
1.Về kiến thức .
- Hs nêu được một số biểu hiện của tính tự lập .
-Giải thích được bản chất của tính tự lập 
- Phân tích được ý nghĩa của tính tự lập đối với bản thân, gia đình và xã hội.
2 . Về kỹ năng.
Học sinh biết tự lập trong học tập, lao động và trong sinh hoạt cá nhân .
3. Về thái độ .
Học sinh thích sống độc lập , không đồng tình với lối sống dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.
II. Chuẩn bị.
Gv : Sgk,Stk, bảng phụ .
Hs : chuẩn bị bài ở nhà 
III. Tiến trỡnh dạy học.
1. ổn định tổ chức.
 Kiểm tra sĩ số :
2. Kiểm tra bài cũ.
? HSK-G: Hóy nờu những tiờu chuẩn xõy dựng cộng đồng dõn cư cú nếp sống văn húa? Em hãy kể về gương tốt ở khu dân cư ở quê em tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ?
? HSTB-Y: Hóy nờu những việc làm của bản thõn thể hiện gúp phần xõy dựng nếp sống văn húa nơi em ở?
3. Bài mới 
Hoạt động của thầy và trũ
GV tổ chức cho học sinh đọc phân vai nội dung phần đặt vần đề.
Một HS đọc lời dẫn, một HS vai Bác Hồ một HS vai anh Lê.
GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau : 
Nhúm 1. Câu 1. Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng ?
=>Bác làm được việc đó vì: 
- Bác có lòng yêu nước 
- Có lòng quyêt tâm, tin vào sức lực của mình tự nuôi sống mình bằng hai bàn tay trắng.
Nhúm 2.Câu 2. Em có suy nghĩ và nhận xét gì về những hành động của anh Lê ?
=>- Anh Lê là người yêu nước 
- Vì quá phiờu lưu mạo hiểm anh không đủ can đảm đi cùng Bác 
Nhúm 3. Câu 3. Suy nghĩ của em qua câu chuyện trên ?
=>Bác là người không sợ khó khăn, gian khổ, có ý chí tự lập cao .
Nhúm 4.Câu 4. Qua đây em rút ra được bài học gì cho bản thân ?
=> Phải quyết tâm không ngại khó khăn , có ý chí tự lập trong học tập và rèn luyện .
Việc làm đú của Bỏc thể hiện phẩm chất khụng sợ khú khăn gian khổ và tự lập cao của Bỏc.
Các nhóm tổ chức thảo luận và cử đại diện trình bày .
GV chia cột trên bảng cho HS lên điền.
?Từ việc làm của Bỏc em hiểu như thế nào là tự lập?
?Tìm những biểu hiện trái với tính tự lập .
- Nhút nhát, lo sợ, ngại khó, ỷ lại dựa dẫm, phụ thuộc người khác.
Thảo luận nhúm
?Hóy tỡm những biểu hiện của tớnh tự lập trong học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày?
Trong học tập
Trong lao động
Công việc
 hàng ngày 
- Tự mình đi đến lớp
- Tự làm BT
- Học thuộc bài khi lên bảng 
- Tự chuẩn bị bài khi đến lớp
- Tự mình vệ sinh thân thể 
- Trực nhật lớp một mình 
- Hoàn thành công việc được giao 
- Nỗ lực vươn lên xoá đói giảm nghèo
-Tự giặt quần áo 
-Tự chuẩn 
bị bữa ăn 
sáng
-Tự mình hoàn thiện công việc
 được giao ở cơ quan
-Làm BT2 / 26 -> GV chốt
-Từ BT2 em hiểu tự lập cú ý nghĩa ntn đối với đời sống của mỗi cỏ nhõn và tập thể?
? Từ việc nhận thức trờn, theo em cần rốn luyện?
Nờu những việc làm cụ thể?(BT1/26)
HS: 
-Chia nhúm thảo luận
-Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày
GV: Chốt lại vấn đề chớnh
Nội dung kiến thức
I- Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
1.Tự lập:
+ Tự làm lấy, tự giải quyết, lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mỡnh
+ Khụng trụng chờ, dựa dẫm, ỷ lại
2 .ý nghĩa
- Thể hiện sự tự tin, bản lĩnh vượt khú, ý chớ, nỗ lực phấn đấu vươn lờn của con người.
- Giỳp con người dễ dàng đạt tới thành cụng trong cuộc sống
- Được mọi người kớnh trọng
3.R ốn luyờn
- Trong học tập:
+ Tự học, tự tỡm tũi, nghiờn cứu
+ Tự chuẩn bị đồ dựng học tập
- Trong cuộc sống sinh hoạt, lao động:
+ Giỳp đỡ gia đỡnh trong những cụng việc hàng ngày
+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao
+ Tớch cực tham gia vào cỏc hoạt động của tập thể.
*Củng cố:	
 Tỡm biểu hiện tớnh tự lập trong học tập, lao động, cụng việc hằng ngày thể hiện bằng bản đồ tư duy.
4. Hướng dẫn về nhà.
Học bài
Làm BT4/27
Xem trước bài 11

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 10. Tự lập (2).doc