Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng - Vũ Quang Thiện

Bài 5 : Trên tia Ox vẽ diểm A ; B

sao cho OA = 2cm; OB = 4cm

Điểm A có là trung điểm của OB

không? Vì sao ?

 Vì A ; B thuộc tia Ox mà .

Nên A nằm giữa O và B

Suy ra (1)

 AB =

Mà OB = 4cm ;OA = 2cm

 AB = .

Vậy OA = AB (2)

Từ (1) và (2) suy ra

A của OB

 

ppt 12 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 524Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng - Vũ Quang Thiện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Vò Quang ThiÖnchµo mõng c¸c thÇy, c¸c c« vÒ dù giê th¨m lípKiểm tra bài cũCâu 1 : khi nào thì M nằm giữa A và BKhi : AM + MB = AB Hoặc : M thuộc tia AB và AM < ABCâu 2 : Cho hình vẽ (AM = 2cm; AB = 4cm)ABM2cm4cm?Tính và so sánh AM và MBVì M nằm giữa A và B nên: AM + MB = AB Mà AM = 2cm AB = 4cm 2+ MB = 4 MB = 2cmVậy AM = MB ( M cách đều A và B)Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳngCâu 2 : Cho hình vẽ (AM = 2cm; AB = 4cm)ABM2cm4cm?Tính và so sánh AM và MBVì M nằm giữa A và B nên: AM + MB = AB Mà AM = 2cm AB = 4cm 2+ MB = 4 MB = 2cmVậy AM = MB1. Trung điểm của đoạn thẳngABM( M cách đều A và B)Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳngABMTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A và BTrung điểm M của đoạn thẳng AB còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng A BCó vô số điểm nằm giữa A và B nhưng chỉ có duy nhất một điểm nằm chính giữa ( trung điểm)EF* Định nghĩa M là trung điểm của đoạn thẳng AB AM + MB = ABAM = MBTiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳngBài 1 : Cho hình vẽ 1. Trung điểm của đoạn thẳngABM* Định nghĩa M là trung điểm của đoạn thẳng AB AM + MB = ABAM = MBBDC2,5cmA2,5cm2,5cm2,5cmĐiền vào chỗ chấm trong các phát biểu saua, C là trung điểm của. Vì ..b, C không là trung điểm của. Vì C không thuộc đoạn thẳng ABa, A không là trung điểm của BC Vì ..ABC nằm giữa B; D và CB = CDđoạn thẳng BDA không thuộc đoạn thẳng BCTiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳngABM* Định nghĩaAM + MB = ABAM = MBSuy ra AM + AM = AB2 AM = AB M là trung điểm của đoạn thẳng AB Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳngBài 2 : Chọn câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu trả lời sau : 1. Trung điểm của đoạn thẳngABM* Định nghĩa M là trung điểm của đoạn thẳng AB Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi a, IA = IB b, AI + IB = ABc, AI + IB = AB và IA = IBĐĐSSAM + MB = ABAM = MBTiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳngBài 3 : Cho M là trung điểm của AB biết AM = 3 cm . Tính AB ?1. Trung điểm của đoạn thẳngABM* Định nghĩa M là trung điểm của đoạn thẳng AB AM + MB = ABAM = MBVì M là trung điểm của AB nên: AB = 2. AMMà AM = 3 (cm) nên: AB = 2. 3 = 6 cmBài 4 : Cho M là trung điểm của AB biết AB = 5 cm . Tính AM ?Vì M là trung điểm của AB nên: AM = AB : 2 Mà AB = 5 cmNên AM = 5 : 2 = 2,5 cmTiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳngABM* Định nghĩa M là trung điểm của đoạn thẳng AB 2. Cách vẽ trung điểm đoạn thẳngBài 4 : Cho M là trung điểm của AB biết AB = 5 cm . Tính AM ?Vì M là trung điểm của AB nên: AM = AB : 2 Mà AB = 5 cmNên AM = 5 : 2 = 2,5 cmABMCách vẽ trung điểm M:Trên AB vẽ điểm M sao cho AM = 2,5 cmCách vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB Đo độ dài đoạn ABTrên tia AB xác định điểm M sao cho 2,5cmABMAM + MB = ABAM = MBTiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm đoạn thẳngABM* Định nghĩa M là trung điểm của đoạn thẳng AB 2. Cách vẽ trung điểm đoạn thẳngCách vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB Đo độ dài đoạn ABTrên tia AB xác định điểm M sao cho ABMAM + MB = ABAM = MBBài 5 : Trên tia Ox vẽ diểm A ; B sao cho OA = 2cm; OB = 4cmĐiểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao ?ABOx Vì A ; B thuộc tia Ox mà .Nên A nằm giữa O và BSuy ra (1) AB = Mà OB = 4cm ;OA = 2cm AB = .Vậy OA = AB (2)Từ (1) và (2) suy ra A  của OBOA < OBOA + AB = OBOB – OA4 – 2 = 2 cmlà trung điểmTiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm đoạn thẳngABM* Định nghĩa M là trung điểm của đoạn thẳng AB 2. Cách vẽ trung điểm đoạn thẳngCách vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB Đo độ dài đoạn ABTrên tia AB xác định điểm M sao cho ABMAM + MB = ABAM = MB? Có mấy cách để suy ra M là trung điểm của đoạn thẳng ABHướng dẫn về nhà- Học thuộc bài - Giải bài tập 60 → 64 Sgkch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Trung điểm của đoạn thẳng - Vũ Quang Thiện.ppt