Tiết 13, Bài 13: Đề tài Bộ đội (Tiết 1)

Có thể vẽ về anh bộ đội với những hình ảnh:

Bộ đội (BĐ) đứng gác, BĐ chiến đấu, BĐ bắn máy bay, BĐ về thăm nhà, cảnh hân hoan mừng chiến thắng

* BĐ dạy học, BĐ lao động giúp dân, BĐ sinh hoạt ca hát

* BĐ luyện tập trên thao trường

* Vẽ chân dung anh hoặc cô BĐ

 

ppt 16 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1517Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 13, Bài 13: Đề tài Bộ đội (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜCâu hỏi:KIỂM TRA MIỆNG Gọi tên các màu ở các hình dưới đây?H1: Trắng, Đen, Lục, ĐỏH2: Đen, Vàng, Đỏ, Trắng, Lam, Xanh lá mạ, Lục, Tím, Hồng, CamH1H2Các hình ảnh này nói về ai?Bài 13: ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI.(Tiết 1)Tiết: 13Tuần: 13BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi.Các chú bộ đội đang tập luyện trên thao trườngCác chú bộ đội đang tập luyện trên thao trườngĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)BÀI 13Những sinh hoạt giải trí thường ngàyKhi thiên tai, bão lũBµI: 13vÏ tranhĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)BÀI 13I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi.Có thể vẽ về anh bộ đội với những hình ảnh:Bộ đội (BĐ) đứng gác, BĐ chiến đấu, BĐ bắn máy bay, BĐ về thăm nhà, cảnh hân hoan mừng chiến thắng* BĐ dạy học, BĐ lao động giúp dân, BĐ sinh hoạt ca hát* BĐ luyện tập trên thao trường* Vẽ chân dung anh hoặc cô BĐBÀI 13LỤC QUÂNHẢI QUÂNPHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂNBIÊN PHÒNGCÁC QUÂN CHỦNGĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi.BÀI 13HẢI QUÂNBIÊN PHÒNGPHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂNLỤC QUÂNHÌNH ẢNH CÁC QUÂN CHỦNGĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)BÀI 13Các binh chủng trong Lục quân là: Công binh, Thông tin liên lạc, Đặc công, Hoá học, Tăng thiết giáp, Pháo binh.Các binh chủng trong Hải quân: Hải quân đánh bộ, Tên lửa-Pháo bờ biển, Không quân Hải quân, Tàu ngầm.Các binh chủng trong Phòng không - Không quân: Radar, Không quân, Tên lửa, Pháo phòng không...ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)BÀI 13TĂNG THIẾT GIÁPBỘ BINHPHÁO BINHĐẶC CÔNGVD: MỘT SỐ BINH CHỦNG THUỘC LỤC QUÂNĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)Bµi 13Vũ khí và phương tiện chiến đấuĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)- Bước 2: Tìm bố cục (xếp đặt mảng chính, mảng phụ)Bước 3: Dựa vào các mảng để vẽ hình ( hình dáng tĩnh, động của mỗi người và cảnh vật xung quanh)- Bước 4: Vẽ màu tươi sáng cho phù hợp với nội dung bức tranh.- Bước 1: Chọn nội dung đề tàiII.CÁCH VẼBµi 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀIBµi 13III. THùC HµNH. Em h·y vÏ mét bøc tranh vÒ ®Ò tµi bé ®éi (VÏ h×nh)ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1)II.CÁCH VẼI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀIHÖÔÙNG DAÃN HOÏC TẬPVề nhà các em tiếp tục tìm hiểu về đề tài Bộ đội.Chuẩn bị dụng cụ cho bài 14: Vẽ tranh đề tài chú bộ đội (Vẽ màu)

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 13. Vẽ tranh - Đề tài Bộ đội.ppt