Tiết 14: Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1: Vẽ hình)

I.Mục tiêu.

*Kiến thức:Học sinh biết được cấu tạo của mẫu, biết bố cucụ bài vẽ thế nào là đẹp và hợp lí

*Kỹ năng: Học sinh biết cách vẽ hình và vẽ được hình gân với mẫu.

*Thái độ: Nhận ra được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật từ đó thêm yêu mến thiên nhiên tươi đẹp.

II.Chuẩn bị.

1.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên; - Hình gợi ý cách vẽ màu, tranh tĩnh vật của các họa sỹ.

- Mẫu lọ hoa và quả.

Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh.

2.Phương pháp dạy học: Trực quan, quan sát, luyện tập.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 928Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 14: Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1: Vẽ hình)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày dạy: 06/12/2014
Tiết 14: Vẽ theo mẫu: mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
 ( Tiết 1: vẽ hình)
I.Mục tiêu.
*Kiến thức:Học sinh biết được cấu tạo của mẫu, biết bố cucụ bài vẽ thế nào là đẹp và hợp lí
*Kỹ năng: Học sinh biết cách vẽ hình và vẽ được hình gân với mẫu.
*Thái độ: Nhận ra được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật từ đó thêm yêu mến thiên nhiên tươi đẹp.
II.Chuẩn bị.
1.Đồ dùng dạy học:
Giáo viên; - Hình gợi ý cách vẽ màu, tranh tĩnh vật của các họa sỹ.
- Mẫu lọ hoa và quả.
Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh.
2.Phương pháp dạy học: Trực quan, quan sát, luyện tập.
III. Tiến trình dạy học.
1.Tổ chức 
 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.
3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Thiết bị tài liệu
Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét.
GV bày mẫu ở vài vị trí khác nhau, để học sinh nhận xét tìm ra bố cục hợp lý.
Hình trụ và hình cầu nhìn chính diện.
Hình trụ và hình cầu nhìn cách xa nhau nhìn chính diện.
Hình cầu đặt trên hình trụ.
GV kết luận: ở góc độ nhìn như hình (c) và (d) bố cục bài vẽ nhìn rõ và đẹp hơn.
GV cho học sinh quan sát và nhận xét mẫu;
? Tỷ lệ của khung hình.
? Độ đậm, độ nhạt của mẫu.
Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ.
GV hướng dẫn ở hình minh họa.
Hoạt động 3. Hướng dẫn học sinh làm bài.
GV. Quan sát chung, nhắc nhở học sinh làm bài có thể bổ sung một số kiến thức nếu thấy học sinh đa số chưa rõ;
Cách ước lượng tỷ lệ và vẽ khung hình.
Xác định tỷ lệ bộ phận.
Cách vẽ nét vẽ hình.
Hoạt động 4. Đánh giá kết quả 
học tập .
GV chuẩn bị một số bài vẽ đạt và chưa đạt, gợi ý học sinh nhận xét về bố cục, hình vẽ, nét vẽ.
 Sau khi học sinh nhận xét giáo viên bổ sung và củng cố về cách vẽ hình.
HDVN. 
Làm bài tập ở SGK
Chuẩn bị bài sau
I. Quan sát, nhận xét.
Học sinh quan sát tìm ra bố cục đẹp.
 a b
 c 
Học sinh ước lượng chiều cao, rộng của mẫu chung, và từng mẫu.
II. Cách vẽ.
Học sinh quan sát giáo viên hướng dẫn từng bước;
Vẽ khung hình chung, sau đó vẽ khung hình riêng của từng vật mẫu.
Ước lượng tỷ lệ từng bộ phận của mẫu
Vẽ nét chính bằng những đường thẳng mờ.
Nhìn mẫu vẽ chi tiết.
Vẽ đậm nhạt sáng tối.
Đối chiếu bài vẽ với mẫu và điều chỉnh khi giáo viên góp ý.
Hoàn thành bài vẽ.
Học sinh nhận xét theo ý mình về;
Tỷ lệ khung hình chung, riêng, bố cục bài vẽ.
Hình vẽ, nét vẽ.
Mẫu hình hộp và quả tròn
Hình minh họa cách vẽ
Bài vẽ của học sinh
Băng dán bảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình) (2).doc