Tiết 15: Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 12: Vẽ đậm nhạt)

I.Mục tiêu.

*Kiến thức: - Học sinh biết phân biệt các độ đậm nhạt ở hình trụ và hình cầu: đậm, đậm vừa, nhạt và sáng.

*Kỹ năng: Học sinh phân biệt các mảng đạm nhạt theo cấu trúc của hình trụ và hình cầu.

*Thái độ:- Học sinh vẽ được đậm nhạt gần giống với mẫu.

II.Chuẩn bị.

1.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên; - Bảng minh hạo hướng dẫn vẽ đậm nhạt.

- Bảng hướng dẫn ở đồ dùng dạy học.

Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh.

2.Phương pháp dạy học:

III. Tiến trình dạy học.

1.Tổ chức

 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.

3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 922Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 15: Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 12: Vẽ đậm nhạt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày dạy: 13/12/2014
Tiết 15: Vẽ theo mẫu: mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
 (Tiết 2: vẽ đậm nhạt)
I.Mục tiêu.
*Kiến thức: - Học sinh biết phân biệt các độ đậm nhạt ở hình trụ và hình cầu: đậm, đậm vừa, nhạt và sáng.
*Kỹ năng: Học sinh phân biệt các mảng đạm nhạt theo cấu trúc của hình trụ và hình cầu.
*Thái độ:- Học sinh vẽ được đậm nhạt gần giống với mẫu.
II.Chuẩn bị.
1.Đồ dùng dạy học:
Giáo viên; - Bảng minh hạo hướng dẫn vẽ đậm nhạt.
- Bảng hướng dẫn ở đồ dùng dạy học.
Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh.
2.Phương pháp dạy học:
III. Tiến trình dạy học.
1.Tổ chức 
 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.
3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Thiết bị tài liệu
Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát đậm nhạt ở hình trụ, cầu.
GV giới thiệu;
+ ảnh chụp cái hộp và quả;
+ Hình vẽ đậm nhạt cái hộp và quả;
+ Hình vẽ đậm nhạt ở hình lăng trụ.
GV kết luận: vẽ đậm nhạt không nên vẽ như ảnh.
GV đặt câu hỏi: Vẽ đậm nhạt như thế nào. Đồng thời hướng dẫn HS quan sát mẫu để nhận ra;
+ Hướng ánh sáng tới mẫu.
+ Nơi đậm nhất, đậm vừa, nhạt, sáng.
Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ.
GV hướng dẫn ở hình minh họa.
+Vẽ phác các mảng đậm nhạt theo cấu trúc của chúng;
-Hình trụ mảng đậm nhạt dọc theo thân.
-Hình cầu theo chiều cong.
+Tuỳ theo ánh sáng các mảng đậm nhạt không giống nhau.
+Diến tả mảng đậm trước, nhạt sau.
 Hoạt động 3. Hướng dẫn học sinh làm bài.
GV.giúp HS phân mảng đậm nhạt, so sánh tương quan đậm nhạt.
Hoạt động 4. Đánh giá kết quả 
học tập .
GV chuẩn bị một số bài vẽ đạt và chưa đạt, gợi ý học sinh nhận xét về bố cục, hình vẽ, nét vẽ.
HDVN. 
Tập quan sát độ đậm nhạt ở các đồ vật có mặt cong.
Chuẩn bị bài sau
I. Quan sát, nhận xét.
+Hình1 là ảnh chụp độ đậm nhạt khó phân biệt ranh giới.
+ Hình 2 là hình vẽ độ đậm nhạt tương đối rõ hơn.
+ Hình 3 độ đậm nhạt dễ phân biệt ranh giới.
II. Cách vẽ.
Học sinh quan sát giáo viên hướng dẫn từng bước
Đối chiếu bài vẽ với mẫu và điều chỉnh khi giáo viên góp ý.
Hoàn thành bài vẽ.
Học sinh phát biểu ý kiến của mình và tự xếp hạng;Giỏi, khá, trung bình.
Mẫu hình hộp và quả tròn
Hình minh họa cách vẽ
Bài vẽ của học sinh
Băng dán bảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 16. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt).doc