Tiết 16, Bài 15: Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình)

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức : HS biết được cấu tạo của mẫu, biết bố cục bài vẽ như thế nào là hợp lí, trình bày được cách vẽ hình theo mẫu có dạng hình trụ và hình cầu

2. Kĩ năng : HS vẽ được hình gần sát với mẫu

3. Thái độ : HS nhận ra vẻ đẹp của mẫu qua bố cục, nét vẽ; qua đó yêu thích vẽ theo mẫu

II. Chuẩn bị của gv và hs

1. Tài liệu tham khảo

2. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên:

+ Bài vẽ của HS năm trước.

+ Hình gợi ý các bước tiến hành vẽ theo mẫu dạng hình trụ và hình cầu

+ Mẫu vẽ : mẫu dạng hình trụ và hình cầu

- Học sinh:

 Vở ghi, giấy A4, bút chì, màu

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 917Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 16, Bài 15: Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/11
Ngày giảng: 6A 
 6B
Tiết 16 - bài 15: Vẽ theo mẫu.
Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
 ( Tiết 1 - Vẽ hình)
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức : hs biết được cấu tạo của mẫu, biết bố cục bài vẽ như thế nào là hợp lí, trình bày được cách vẽ hình theo mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
2. Kĩ năng : hs vẽ được hình gần sát với mẫu
3. Thái độ : hs nhận ra vẻ đẹp của mẫu qua bố cục, nét vẽ; qua đó yêu thích vẽ theo mẫu
II. Chuẩn bị của gv và hs
1. Tài liệu tham khảo
2. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên:
+ Bài vẽ của hs năm trước.
+ Hình gợi ý các bước tiến hành vẽ theo mẫu dạng hình trụ và hình cầu
+ Mẫu vẽ : mẫu dạng hình trụ và hình cầu
- Học sinh: 
 Vở ghi, giấy A4, bút chì, màu
3. Phương pháp dạy học
- Phương pháp trực quan, vấn đáp
- Phương pháp thảo luận nhóm
4. Kĩ thuật dạy học
 Kĩ thuật động não
III. Các hoạt động dạy - học
1. ổn định tổ chức.(1p)
2. Kiểm tra (3p)
- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS
3. Bài mới
* giới thiệu bài(1’): GV giới thiệu bài trực tiếp
Hoạt động của gv và hs
Nội dung và minh họa
*Hoạt động 1: hướng dẫn hs tự hình thành kiến thức (15’)
I. HD quan sát, nhận xét(7’)
+ GV yêu cầu hs lên bảng bày mẫu.
+ HS bày mẫu, hs khác nhận xét.
+ GV nhận xét và sửa lại mẫu, yêu cầu hs quan sát.
H : Em hãy nhận xét đặc điểm của mẫu( vị trí, tỉ lệ, cấu tạo, màu sắc).
+ HS nhận xét.
H : Cách xác địn khung hình chung và khung hình riêng của mẫu ?
+ HS trả lời, gv nhận xét
+ GV treo bài vẽ của hs năm trước, yêu cầu hs quan sát, nhận xét.
H: Em hãy nhận xét về bố cục, hình vẽ, đường nét của những bài vẽ trên ?
+ HS trả lời.
- GV kết luận:
II. Hướng dẫn hs cách vẽ.(8’)
+ GV yêu cầu hs đọc nhanh thông tin trong SGK và nhớ lại kiến thức đã học, thảo luận nhóm 4 trong 3 phút trả lời.
H : nêu các bước tiến hành bài vẽ theo mẫu ghép ?
+ HS thảo luận trả lời.
+ GV treo trực quan, giới thiệu các bước vẽ theo mẫu dạng hình trụ và hình cầu
+ HS nghe và ghi chép.
H: Em hãy nhắc lại các bước tiến hành bài vẽ theo mẫu dạng hình trụ và hình cầu?
+ HS trả lời
+ GV nhận xét 
=> Phải thường xuyên nhìn mẫu đối chiếu với hình vẽ để bài vẽ cho sát mẫu.
*Hoat động 2: Hướng dẫn hs thực hành.(20’)
+ GV nêu yêu cầu
+ HS quan sát mẫu, vẽ bài
+ GV bao quát chung nhắc nhở hs làm bài và gợi ý cách làm cụ thể cho những em còn lúng túng.
+ GV lưu ý hs nhìn mẫu để vẽ.
* Dành cho HSKT: GV yêu cầu HSKT vẽ bài như những HS khác nhưng khi đánh giá thì ở mức độ thấp hơn
I. Quan sát , nhận xét.
- Mẫu vẽ gồm : hình trụ và hình cầu.
+ Vị trí : hình trụ ở phía sau
+ Tỉ lệ : 
+ Cấu tạo : 
II. Cách vẽ.
+ Bước 1 :Vẽ khung hình chung và khung hình riêng.
+ Bước 2 : Ước lượng các tỉ lệ của mãu và vẽ phác hình bằng nét thẳng.
+ Bước 3 : Vẽ hình chi tiết.
III.Thực hành
- Em hãy quan sát và vẽ mẫu dạng hình trụ và hình cầu bằng bút chì đen trên giấy A4.
4. Củng cố đánh giá kết quả học tập của hs (4’).
- GV thu một số bài vẽ của hs treo lên bảng, gợi ý hs nhận xét về:
 + bố cục
 + hình vẽ
 + Tỉ lệ
 + đường nét.
- HS nhận xét và tự xếp loại theo ý mình, gv nhận xét chung và kết luận cho điểm một số bài.
5. Bài tập về nhà (1’)
- đọc trước bài 16 
- Quan sát độ đậm nhạt ở đồ vật có độ cong (lọ, chai..) ở quả có dạng hình cầu.
- Giờ sau chuẩn bị: bài vẽ hình, bút chì, tẩy để vẽ đậm nhạt bằng chì đen.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình).doc