Tiết 16, Bài 15 - Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình) - Vũ Thị Phương Thảo

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết được cấu tạo của mẫu, biết được bố cục bài vẽ thế nào là đẹp và hợp lý.

- HS hiểu cách vẽ hình.

1.2 Kĩ năng:

- HS thực hiện được: Vẽ được hình gần giống với mẫu.

- HS thực hiện thành thạo: Vận dụng được phương pháp phối cảnh trong bài vẽ.

1.3 Thái độ:

- Thói quen: Thực hiện bài vẽ cẩn thận.

- Tính cách: HS nhận ra vẻ đẹp của mẫu và yêu thích vẽ theo mẫu.

* Hoạt động 2: HS biết được cấu tạo của mẫu, biết được bố cục bài vẽ thế nào là đẹp và hợp lý.

HS hiểu cách vẽ hình.

* Hoạt động 3: HS thực hiện được: Vẽ được hình gần giống với mẫu.

HS thực hiện thành thạo: Vận dụng được phương pháp phối cảnh trong bài vẽ.

 2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

- HS vẽ được hình gần giống mẫu

3.CHUẨN BỊ:

3.1 Giáo viên:

- Tranh ĐDDH MT6.

- Mẫu vẽ: Hình trụ và hình cầu ( chai và quả bóng).

- Một số bài vẽ ở các vị trí khác nhau.

- Một số bài vẽ có bố cục đẹp.

3.1 Học sinh:

- Quan sát các đồ vật có dạng tương đuơng (ở nhà).

- Dụng cụ học tập.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 847Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 16, Bài 15 - Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình) - Vũ Thị Phương Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16
Tiết PPCT: 16	
Ngày dạy: 26 / 11	
BÀI 15 – VẼ THEO MẪU
MẪU CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU
(TIẾT 1 – VẼ HÌNH)
š{›
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
HS biết được cấu tạo của mẫu, biết được bố cục bài vẽ thế nào là đẹp và hợp lý.
HS hiểu cách vẽ hình.
Kĩ năng:
HS thực hiện được: Vẽ được hình gần giống với mẫu.
HS thực hiện thành thạo: Vận dụng được phương pháp phối cảnh trong bài vẽ.
Thái độ:
- Thói quen: Thực hiện bài vẽ cẩn thận.
Tính cách: HS nhận ra vẻ đẹp của mẫu và yêu thích vẽ theo mẫu.
* Hoạt động 2: HS biết được cấu tạo của mẫu, biết được bố cục bài vẽ thế nào là đẹp và hợp lý.
HS hiểu cách vẽ hình.
* Hoạt động 3: HS thực hiện được: Vẽ được hình gần giống với mẫu.
HS thực hiện thành thạo: Vận dụng được phương pháp phối cảnh trong bài vẽ.
 2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
HS vẽ được hình gần giống mẫu
3.CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
Tranh ĐDDH MT6.
Mẫu vẽ: Hình trụ và hình cầu ( chai và quả bóng).
Một số bài vẽ ở các vị trí khác nhau.
Một số bài vẽ có bố cục đẹp.
Học sinh:
Quan sát các đồ vật có dạng tương đuơng (ở nhà).
Dụng cụ học tập.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện:
GV kiểm tra sĩ số
Kiểm tra miệng:
GV nhận xét bài thi HKI. Tuyên dương bài vẽ tốt, khuyến khích HS có bài vẽ chưa tốt.
GV kiểm tra DCHT của HS.
? Tiết này chúng ta học bài gì? ( Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu ( t1))
Tiến trình bài học:
 Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Vào bài: Hôm nay chúng ta sẽ vẽ hình trụ và hình cầu. Qua bài học này chúng ta sẽ có những kinh nghiệm và hướng để thực hiện những bài vẽ tương tự sau này như: ấm tích, phích nước, lọ hoa,.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét cấu tạo mẫu:(10)
_ Đặt mẫu vừa tầm mắt HS, hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. Đặt câu hỏi:
Đặc điểm của hình trụ là gì?
Hình cầu có gì đặc biệt?
_ Giới thiệu 3, 4 bài vẽ có bố cục khác nhau cho HS quan sát và nhận xét.
Hình nào có bố cục hợp lý nhất?
Vì sao?
_ GV bổ sung ý kiến trả lời của HS (dựa vào từng hình nhận xét cụ thể). Phân tích các vị trí bố cục đẹp và chưa đẹp cho HS 
nhận biết.
_ GV hướng dẫn HS quan sát, xác định khung hình từ góc nhìn của bản thân, minh họa bảng cho HS quan sát.
_ Gv hướng dẫn HS quan sát hướng sáng để có các nét vẽ đậm nhạt chính xác.
Độ đậm nhất của mẫu là ở vật nào?
Vì sao em biết?
_ HS quan sát và trả lời theo từng vị trí của mình.
_ Qua quan sát, ta nhận biết đặc điểm và khung hình chung từ nhiều góc nhìn. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ hình:(15)
_ Yêu cầu HS nhớ lại cách vẽ theo mẫu đã học.
_ GV minh họa bảng từng bước cho HS quan sát:
Bước 1: Vẽ phác khung hình chung.
_ Yêu cầu HS đo bằng que hoặc ước lượng bằng mắt, chiều ngang rộng nhất so với chiều dài nhất, xác định khung ở dạng nào.
_ Dựa vào tỉ lệ khung hình, bố cục vào giấy cho cân đối, có thể chọn đặt giấy ngang hoặc dọc sao cho đẹp.
Bước 2: Vẽ phác khung hình từng mẫu.
_ So sánh tỉ lệ để phác khung hình từng mẫu:
Xem vật nào đặt trước. Tìm điểm đặt của của vật mẫu. Điểm nào bị che khuất.
So sánh chiều cao hình trụ với hình cầu.
Bước 3: Quan sát mẫu, ước lượng tỉ lệ các bộ phận, vẽ phác các nét thẳng mờ.
_ Hướng dẫn HS chia tỉ lệ trên vật mẫu.
_ Xác định vị trí tỉ lệ mẫu trên bài vẽ.
_ Vẽ phác các nét thẳng.
Bước 4: Vẽ hoàn chỉnh hình.
_ Dựa vào các nét đã phác, hoàn chỉnh hình.
_ Quan sát, đối chiếu lại cho đúng tỉ lệ.
_ Chú ý các nét đậm nhạt cho đúng.
*Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành:(15)
GV theo dõi, yêu cầu HS: quan sát mẫu, ước lượng tỉ lệ và thực hành theo hướng dẫn.
HS làm bài.
HS vẽ được mẫu dạng hình trụ và hình cầu.
I.Quan sát, nhận xét:
II.Cách vẽ hình:
_ Vẽ phác khung hình chung.
_ Vẽ phác khung hình từng mẫu.
_ Quan sát, ước lượng tỉ lệ các bộ phận, vẽ phác nét thẳng.
_ Quan sát, so sánh vẽ chi tiết cho giống mẫu. 
III.Thực hành:
Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. (vẽ hình).
Tổng kết:
GV thu và treo bài, yêu cầu HS nhận xét: 
? Bố cục? – Thuận mắt, hài hòa.
? Hình vẽ? – Đúng tỉ lệ.
HS nhận xét
GV nhận xét bổ sung
GV nêu hướng khắc phục cái chưa đẹp và phát huy cái đẹp.
GV đánh giá đạt và xếp loại tiết học.
Hướng dẫn học tập:
 Đối với bài học ở tiết này:
	_ Không làm bài nếu không có mẫu.
 - Vẽ các mẫu khác.
 Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
	_ Quan sát đậm nhạt của mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
 - Chuẩn bị: Bài vẽ tiết 1, ĐDDH: Chì, tẩy.
 5.PHỤ LỤC: ( nếu có)

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình) - Vũ Thị Phương Thảo - Trường.doc