Tiết 17, Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ - Bùi Thị Như Hoa - Năm học 2013-2014

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức: Biết được:

- Biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit, axit, bazơ, muối.

2. Kĩ năng:

- Lập sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.

- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá.

- Phân biệt một số hợp chất vô cơ cụ thể.

- Tính thành phần phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của hỗn hợp chất rắn, hỗn hợp lỏng, hỗn hợp khí.

3. Thái độ:

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.

4. Trọng tâm:

- Mối quan hệ hai chiều giữa các loại hợp chất vô cơ.

- Kĩ năng thực hiện các phương trình hóa học.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 18/09/2015 Lượt xem 556Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 17, Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ - Bùi Thị Như Hoa - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 9 Ngày soạn:12/10/2013
Tiết : 17 Ngày dạy: 15/10/2013
Bài 12: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 
1. Kiến thức: Biết được: 
- Biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit, axit, bazơ, muối.
2. Kĩ năng: 
- Lập sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.
- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá.
- Phân biệt một số hợp chất vô cơ cụ thể.
- Tính thành phần phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của hỗn hợp chất rắn, hỗn hợp lỏng, hỗn hợp khí.
3. Thái độ:
- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.
4. Trọng tâm:
- Mối quan hệ hai chiều giữa các loại hợp chất vô cơ. 
- Kĩ năng thực hiện các phương trình hóa học.
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên: Bảng phụ về mối quan hệ giữa các loại hợp chất ,bảng phụ ghi bài tập .
b. Học sinh: Học lại các kiến thức đã học từ đầu năm đến nay .
2. Phương pháp: Hỏi đáp – Làm việc nhóm – Kết hợp tìm hiểu SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định lớp (1’): 9A5............................................................................................................. 
2. Kiểm tra bài cũ (5’):
 - HS: Cho các dung dịch của các chất NaOH,HCl,Na2CO3,CO2,H2O.Cho biết số lượng các cặp chất có thể phản ứng với nhau từng đôi một là bao nhiêu? Viết các PTHH xảy ra nếu có.
3. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:Giữa các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối có sự chuyển đổi hoá học với nhau như thế nào? Điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì?Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ (10’)
- GV: Treo bảng phụ vẽ sơ đồ chưa điền đầy đủ các mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.
- GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận nhóm trong 5’ điền các thông tin còn thiếu.
- GV: Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày.
-GV: Nhận xét, đánh giá .
- HS: Theo dõi sơ đồ.
- HS:Thảo luận theo nhóm.
- HS: Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- HS: Lắng nghe, ghi nhớ và ghi vở. 
I. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:
1. oxit bazơ + axit 
2. oxit axit + bazơ
3. oxit bazơ + nước
4. phân huỷ các bazơ không tan
5. oxit axit + nước (trừ SiO2) 
6. bazơ + muối
7. muối + bazơ
8. muối + axit
9. axit + bazơ ( oxit bazơ, muối , kim loại)
Hoạt động 2: Những phản ứng hoá học minh hoạ(15’)
- GV: Yêu cầu cứ 2 nhóm viết PTHH minh hoạ cho 3 mối quan hệ ở sơ đồ phần 1 và gọi các nhóm lên viết.
- GV:Yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét.
- GV: Nhận xét,đánh giá.
- HS: Đại diện các nhóm lến viết phương trình phản ứng minh hoạ.
- HS: nhận xét
- HS: Lắng nghe và sửa bài.
II. Những phản ứng hoá học minh hoạ
1.ZnO + H2SO4 "ZnSO4 + H2O
2.CO2 + 2NaOH " Na2CO3 + H2O
3.CaO + H2O " Ca(OH)2
4. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
5. P2O5 + 3H2O " 2 H3PO4
6. KOH + HCl " KCl + H2O
7. CuCl2 + 2NaOH " 2KCl + Cu(OH)2
8. AgNO3 + HCl "AgCl + HNO3
9. 6HCl + Al2O3 " 2AlCl3 + 3H2O
4. Củng cố – Dặn dò (13’):
a. Củng cố:
-GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 2,3 SGK/ 41.
- GV: Treo bài tập củng cố.
Bài tập 1: Có 4 lọ không nhãn đựng các dung dịch sau đây: KOH, HCl, K2SO4, KCl. Hãy dùng phương pháp hóa học để nhận biết các chất có trong mỗi lọ. 
Bài tập 2: Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là CaCO3 và CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl, sinh ra được 224 ml khí (đktc).
-Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 	
- GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập củng cố.
b. Dặn dò:
- Ôn tập lại kiến thức chương I để tiết sau học bài“Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ”
- Bài tập về nhà:2,3,4 SGK/ 41
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ - Bùi Thị Như Hoa - Trường THCS Liêng Trang (năm 20.doc