Tiết 17, Bài 13: Vẽ tranh Đề tài bộ đội (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

- H/s vẽ được 1 tranh đề tài bộ đội , hiểu được nội dung

- H/s rèn kỹ năng vẽ tranh

- H/s thể hiện tình cảm yêu quý bộ đội qua tranh vẽ

II. Những thông tin cơ bản:

1. Tài liệu - thiết bị: Sưu tầm tranh ảnh về bộ đội

2. Phương pháp:

- Quan sát, trực quan, vấn đáp ,gợi mở, luyện tập

III. Tiến trình dạy học:

* Tổ chức:

* Kiểm tra:

* Khởi động giới thiệu vào bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1095Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 17, Bài 13: Vẽ tranh Đề tài bộ đội (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày dạy: 27/12/2014
Tiết 17: Bài 13: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI - Tiết 2 
I. Mục tiêu:
- H/s vẽ được 1 tranh đề tài bộ đội , hiểu được nội dung 
- H/s rèn kỹ năng vẽ tranh 
- H/s thể hiện tình cảm yêu quý bộ đội qua tranh vẽ
II. Những thông tin cơ bản:
1. Tài liệu - thiết bị: Sưu tầm tranh ảnh về bộ đội
2. Phương pháp:
- Quan sát, trực quan, vấn đáp ,gợi mở, luyện tập 
III. Tiến trình dạy học:
* Tổ chức:
* Kiểm tra: 
* Khởi động giới thiệu vào bài mới:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Hoạt động 1
+ GV nêu lại yêu cầu cho học sinh xem 1 số tranh của hoc sinh năm trước để tham khảo về cách vẽ màu
GV yêu cầu HS nêu lại cách vẽ tranh.
Hoạt động 2
* GV treo bài h/s gọi học sinh nhận xét về tỷ lệ? Bố cục? Hình bài của bạn ?
GV cho h/s tự đánh giá
- GV nhận xét chung , dộng viên học sinh
* Bài tập về nhà: 
- Hoàn thành bài tập
- Chuẩn bị bài sau :Mẫu dạng hình trụ và hình cầu
Bài tập thực hành
+ Yêu cầu: Vẽ một tranh về đề tài bộ đội (Hoàn thành phần hình trên lớp)
+ H/s làm bài tập và hoàn thành tranh vẽ trên lớp bằng màu.
* Học sinh nêu lại cách vẽ
1. Tìm chọn nội dung đề tài
- Chọn nội dung mà mình thích nhất
2. Vẽ phác mảng hình:
- Vẽ hình người và cảnh vật cho phù hợp NDDT
- Tìm dáng, động tác của nhân vật ở tư thế khác nhau.
- Chú ý không sắp xếp dàn đều lộn xộn -> Mảng chính phụ tạo bố cục chặt chẽ hợp lý.
3. Vẽ màu:
- Phù hợp với đề tài màu tươi sáng rự rỡ làm nổi bật chủ đề tranh.
Đánh giá kết quả học tập
- GV xếp loại theo các mức:
- Lo¹i §¹t:- Néi dung râ rµng 
 - Bè côc chuÈn : 
 - H×nh vÏ ch¾c khoÎ 
 - Mµu s¾c phï hîp néi dung
- Lo¹i ch­a §¹t:-C¸c tr­êng hîp cßn l¹i
* H/s về nhà chuẩn bị bài tiếp theo.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Vẽ tranh - Đề tài Bộ đội.doc