Tiết 18, Bài 18: Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông

1. MỤC TIÊU:

 1.1. Kiến thức:

- Học sinh biết được cách trang trí hình vuông cơ bản, ứng dụng.

- Học sinh hiểu cách trang trí hình vuông đơn giản.

 1.2. Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được sử dụng các họa tiết dân tộc vào trang trí hìng vuông.

- Học sinh thực hiện thành thạo cách sắp xếp và tìm họa tiết trang trí.

 1.3. Thái độ :

- Thói quen: Học sinh có thói quen cảm nhận vẻ đẹp từ các đồ vật được trang trí hình vuông.

- Tính cách: Thêm yêu thích bộ môn từ đó ứng dụng làm đẹp vào cuộc sống.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Quan sát, nhận xét

- Cách trang trí hình vuông.

3. CHUẨN BỊ

 3.1. Giáo Viên :

 - Tranh minh họa đồ vật có trang trí.

 - Một số bài trang trí của học sinh khóa trước.

3.2. Học Sinh:

- Một số đồ vật hính vuông có trang trí họa tiết.

 - Giấy, chì, tẩy, thước kẻ, compa, màu.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1302Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 18, Bài 18: Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19 Tiết PPCT: 18 
Ngày dạy:.././.
Bài 18: Vẽ trang trí
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
1. MỤC TIÊU:
 1.1. Kiến thức:
- Học sinh biết được cách trang trí hình vuông cơ bản, ứng dụng.
- Học sinh hiểu cách trang trí hình vuông đơn giản.
 1.2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được sử dụng các họa tiết dân tộc vào trang trí hìng vuông.
- Học sinh thực hiện thành thạo cách sắp xếp và tìm họa tiết trang trí.
 1.3. Thái độ :
- Thói quen: Học sinh có thói quen cảm nhận vẻ đẹp từ các đồ vật được trang trí hình vuông.
- Tính cách: Thêm yêu thích bộ môn từ đó ứng dụng làm đẹp vào cuộc sống.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Quan sát, nhận xét
- Cách trang trí hình vuông. 
3. CHUẨN BỊ
 3.1. Giáo Viên : 
 - Tranh minh họa đồ vật có trang trí.
 - Một số bài trang trí của học sinh khóa trước.
3.2. Học Sinh:
- Một số đồ vật hính vuông có trang trí họa tiết.
 - Giấy, chì, tẩy, thước kẻ, compa, màu.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
 6A1: 6A2:.. 6A3:. 6A4:
 4.2. Kiểm tra miệng.
Câu 1: Câu hỏi kiểm tra bài cũ.
GV Gọi 3 hoặc 4 học sinh nộp bài vẽ nhận xét xếp loại.
Bố cục ?
Hình vẽ?õ
Đậm nhạt?
Câu 2: Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học
GV treo hình ảnh 2 chiếc túi hình vuông: Một túi có sử dụng trang trí và một túi không trang trí yêu cầu học sinh nhận xét 
? Em hãy nhận xét túi nào đẹp ?
HS trả lời 
GV nhận định.
 4.3. Tiến trình bài học 
 Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 1: (5p ) Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét
Mục tiêu:
- Kiến thức: Học sinh biết quan sát vật và hình ảnh.
- Kĩ năng: Học sinh rút ra nhận xét.
- Giáo viên cho học sinh xem vật mẫu gạch hình vuông, khăn tay.
? Nhận xét sự khác nhau (giống nhau) giữa các cách trang trí hình vuông (giống hình vuông, khác họa tiết )
? Bố cục, hình vẽ, màu sắc như thế nào (bố cục chặc chẽ, hình vẽ cân đối, màu sắc nổi bậc )
? Hãy kể một số cách trang trí cơ bản
 ( đối xứng, mảng hình không đều )
? Mảng trọng tâm của hình ở đâu (trọng tâm ở giữa )
? Những hình vẽ giống nhau thì vẽ như thế nào ( vẽ bằng nhau )
? Còn hình giống nhau thì tô như thế nào 
( tô màu giống nhau )
GV kết luận: Trang trí hình vuông cơ bản phải kẽ trục đối xứng và sau đó vẽ họa tiết. Cuối cùng chúng ta tô màu để nổi bật trọng tâm.
* Hoạt động 2: ( 7p ) Hướng dẫn học sinh cách trang trí hình vuông cơ bản
Mục tiêu:
Kiến thức: Học sinh biết cách trang trí hính vuông cô bản.
Kĩ năng: Tư duy ứng dụng lý thuyết vào thực hành.
? Để vẽ được hình vuông trước tiên ta xác định cái gì ( xác định bố cục )
? Để cho có sự cân đối ta làm gì ( kẽ trục ngang và trục dọc )
? Ta làm gì sau khi tìm được các mảng hình ( tìm họa tiết )
Giáo viên: chúng ta có thể tìm các họa tiết như hoa lá, chim muông, .Sau chophù hợp với mảng hình cần trang trí.
? Sau khi chúng ta điền họa tiết vào khoảng trống ta làm gì tiếp theo ( ta vẽ màu )
? Các họa tiết giống nhau thì chúng ta vẽ màu như thế nào ( vẽ màu giống nhau )
? Vẽ màu cần chú ý mảng nào nhiều nhất ( mảng chính )
GV kết luận: Chúng ta có thể tìm đậm nhạt bằng chì nhưng phải đảm bảo 3 sắc độ: đậm, vừa, nhạt và dựa vào đó để lên màu. Màu sắc phải hìa hòa làm rõ trọng tâm.
* Hoạt động 3: (23p ) Hướng dẫn học sinh làm bài
Mục tiêu:
Kiến thức: Học sinh biết yêu cầu cần đạt của bài.
Kĩ năng: Học sinh thực hiện bài tốt.
GV nêu cầu của bài làm
HS làm bài theo ý thích
GV quan sát theo dõi và hướng dẫn học sinh tìm họa tiết cho phù hợp
GV lưu ý cho học sinh vẽ màu để làm nổi bậc trọng tâm
I. Quan sát, nhận xét
Sắp xếp họa tiết trang trí đối xứng qua trục.
Họa tiết trang trí ở góc thường giống nhau về hình dáng và màu sắc.
Mảng hình không đều.
II. Cách trang trí hình vuông
1. Tìm bố cục
2. Tìm họa tiết
3. Vẽ màu
III Thực hành:
Trang trí một hình vuông có cạnh là 12cm. màu sắc tự do
4.4 Tổng kếtá:
GV treo 3-4 bài làm của học sinh lên bảng
HS quan sát nhận xét: 
+ Bố cục
+ Họa tiết
+ Màu sắc
4.5 Hướng dẫn học tậpø:
 - Đối với bài học ở tiết này: Về nhà hoàn thành bài vẽ
 - Đối với bài học ở tiết học sau: Chuẩn bị bài 19: “TRANH DÂN GIAN ”
+ Chuẩn bị giấy vẽ, viết chì, màu vẽ
5. PHỤ LỤC
- SGK Mĩ thuật lớp 6.
- SGV Mĩ thuật lớp 6.
- Tranh minh họa trang trí hình vuông.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 18. Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông (2).doc