Tiết 18: Số đo góc (Tuần 22)

Bài tập 15 : Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia có chung gốc ( gốc trùng với trục quay của hai kim ). Tại mỗi mổi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Góc lúc 2 giờ có số đo bằng 600

Góc lúc 3 giờ có số đo bằng 900

Góc lúc 5 giờ có số đo bằng 1500

Góc lúc 6 giờ có số đo bằng 1800

Góc lúc 10 giờ có số đo bằng 600

 

ppt 18 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 476Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 18: Số đo góc (Tuần 22)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ : Đọc tên và kí hiệu các góc ở hình BADCTuần 22 Tiết 18BàiSố đo góc1. Đo góc :OxyxOy = 1050OxyxOy = 1050?1 Đo độ mở của cái kéo ( h 11sgk ), của com pa (h 12 sgk) :Hình 11: 600Hình 12: 550OxyIuvxOy = uIv3503502. So sánh hai góc :OstIqpsOt > pIq hay pIq < sOt1400350Vậy để so sánh hai góc ta làm thế nào ?2. So sánh hai góc :Ta so sánh các số đo của chúng .?2 Ở hình, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem góc BAI và IAC có bằng nhau không ?AB500200CIBAI < IAC3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù :Oyx900Góc vuôngGóc nhọnOyxOyxGóc tùxOy1800Góc bẹtBài tập 11 Nhìn hình 18 sgk . Đọc số đo các góc xOy, xOz, xOtOxyztxOy = 500xOz = 1000xOt = 1200Hình 18Bài tập 12. Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy 600600600Hình 19Bài tập 13 : Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20ILK900450450ILK = 900 IKL = 450 LIK = 450 Hình 20Bài tập 14 : Xem hình 21 sgk. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt.Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.Giải1, 5 : góc vuông 9002 : góc bẹt 18003 : góc nhọn 6804 góc tù : 13506 : góc nhọn 340Bài tập 15 : Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia có chung gốc ( gốc trùng với trục quay của hai kim ). Tại mỗi mổi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.GiảiGóc lúc 2 giờ có số đo bằng 600Góc lúc 3 giờ có số đo bằng 900Góc lúc 5 giờ có số đo bằng 1500Góc lúc 6 giờ có số đo bằng 1800Góc lúc 10 giờ có số đo bằng 600Bài tập 16 : Khi hai tia Ox và Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là 00. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ.GiảiGóc lúc 12 giờ là 00Bài 17 : Hãy dùng thước đo hình 22 sgk để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai GiảiSai 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 3. Số đo góc (5).ppt