Tiết 19, Bài 24: Vẽ tranh Đề tài ước mơ của em (Tiết 2)

1 – MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- HS biết vẽ tranh đề tài ước mơ của em với màu sắc đẹp.

- HS hiểu cách vẽ màu ở bài vẽ tranh đề tài ước mơ của em, hiểu ý nghĩa của ước mơ.

1.2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được bài vẽ màu tranh thể hiện ước mơ.

- HS thực hiện thành thạo cách vẽ màu trong tranh đề tài ước mơ của em, chọn màu.

1.3 Thái độ:

- Thói quen : Tạo cho học sinh thói quen vẽ màu theo ý tưởng sáng tạo.

- Tính cách : Học sinh có tính cách xây dựng ước mơ, mục đích của việc học tập một cách rõ ràng hơn.

2 – NỘI DUNG HỌC TẬP

- Quan sát tranh

- Cách vẽ màu.

3 – CHUẨN BỊ

3.1. Giáo viên:

- Một số tranh về đề tài khác nhau với màu sắc đẹp.

- Một số tranh đề tài thể hiện ước mơ của học sinh khóa trước.

3.2. Học sinh:

- Sưu tầm một số tranh về đề tài ước mơ.

- Bài vẽ nét từ tiết học trước, bút chì, tẩy, màu vẽ.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/09/2015 Lượt xem 1887Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 19, Bài 24: Vẽ tranh Đề tài ước mơ của em (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 – Tiết PPCT : 19
Ngày dạy :./../..
Bài: 24: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM
( Tiết 2 )
1 – MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- HS biết vẽ tranh đề tài ước mơ của em với màu sắc đẹp.
- HS hiểu cách vẽ màu ở bài vẽ tranh đề tài ước mơ của em, hiểu ý nghĩa của ước mơ.
1.2. Kỹ năng:
- HS thực hiện được bài vẽ màu tranh thể hiện ước mơ.
- HS thực hiện thành thạo cách vẽ màu trong tranh đề tài ước mơ của em, chọn màu.
1.3 Thái độ:
- Thói quen : Tạo cho học sinh thói quen vẽ màu theo ý tưởng sáng tạo.
- Tính cách : Học sinh có tính cách xây dựng ước mơ, mục đích của việc học tập một cách rõ ràng hơn. 
2 – NỘI DUNG HỌC TẬP
- Quan sát tranh
- Cách vẽ màu.
3 – CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên:
- Một số tranh về đề tài khác nhau với màu sắc đẹp.
- Một số tranh đề tài thể hiện ước mơ của học sinh khóa trước.
3.2. Học sinh:
- Sưu tầm một số tranh về đề tài ước mơ.
- Bài vẽ nét từ tiết học trước, bút chì, tẩy, màu vẽ.
4 – TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện
8a1: 8a2:.. 8a3:.
4.2. Kiểm tra miệng:
Câu 2: ( Câu hỏi kiểm tra bài cũ ) Giáo viên nhận xét bài cũ của học sinh?
Em hãy nhận xét về bố cục, nét vẽ trong bài tranh đề tài ước mơ của bạn?
HSTL : Học sinh trả lời theo cảm nhận riêng.
Câu 2 : ( Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học )
Giáo viên treo tranh màu và tranh chưa vẽ màu yêu cầu học sinh nhận xét xem bài nào đẹp ?
HSTL: Học sinh trả lời 
GV giới thiệu vào bài mới.
4.3. Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 1 : ( 5p )Hướng dẫn học sinh quan sát các tranh đề tài ước mơ đã vẽ màu:
Mục tiêu:
Kiến thức:HS biết quan sát tranh..
Kĩ năng: HS rút ra nhận xét nét đẹp tranh.
GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh mẫu giáo viên treo trên bảng.
? Em hãy quan sát và nhận xét về nội dung đề tài trên những bức tranh sau?
? Em thấy màu sắc được thể hiện trên những bức tranh đề tài ước mơ như thế nào?
? Màu sắc ở mảng chính, phụ trong bức tranh?
HS nhận xét.
GV củng cố: Các em nên thể hiện màu sắc theo ý thích, chú ý hình ảnh chính màu sắc luôn phải nổi bật, tươi sáng.
* Hoạt động 2: ( 7p) Hướng dẫn học sinh cách vẽ màu
Mục tiêu:
Kiến thức: HS biết cách vẽ màu vào tranh.
Kĩ năng: HS ứng dụng lý thuyết vào bài thực hành cụ thể, hình thành kĩ năng nhận biết cảm nhận màu sắc..
GV treo tranh và hướng dẫn học sinh cách vẽ màu.
Các em có thể vẽ màu vào mảng chính trước, mảng phụ sau và ngược lại. Nếu màu nền đậm thì màu mảng chính phải nhạt như vậy bức tranh mới nổi rõ trọng tâm.
- HS quan sát và lắng nghe.
Giáo viên gọi từng học sinh đứng lên và chọn màu cho mảng chính trong bài của mình.
- Học sinh trả lời.
GV lưu ý: Các em có thể vẽ màu theo gam nóng hoặc lạnh.
* Hoạt động 3: ( 23p) Hướng dẫn học sinh làm bài.
Mục tiêu:
Kiến thức:HS biết cách vẽ màu theo cảm nhận riêng
Kĩ năng: HS thực hành bài tốt.
Gv yêu cầu học sinh: Em hãy vẽ màu vào tranh đề tài thể hiện ươc mơ của mình.
HS vẽ bài
GV đi đến từng học sinh nhắc nhở và hướng dẫn HS yếu.
I - Quan sát và nhận xét tranh.
Màu sắc ở hình ảnh chính 
Màu sắc ở hình mảng phụ
Cách vẽ màu.
+ Lựa chọn gam màu chủ đạo cho bài vẽ của mình.
+ Vẽ màu vào hình ảnh chính trước.
+ Vẽ màu vào hình ảnh phụ và hoàn thiện bài vẽ.
Thực hành
Em hãy vẽ màu tranh đề tài ước mơ của em.
 4.4 Tổng kết
GV yêu cầu học sinh dừng bút và treo một số bài đã hoàn thành và chưa hoàn thành lên bảng yêu cầu học sinh nhận xét .
HS treo bài
GV yêu cầu nhận xét.
? Em hãy nhận xét bài nào đẹp và bài nào chưa đẹp? Tại sao?
HS nhận xét theo cảm nhận.
GV đánh giá bài và nhận xét chung tiết học.
4.5 Hướng dẫn học tập:
- Đối với bài học ở tiết này:
+ Bài nào chưa vẽ xong tiếp tục về nhà hoàn thiện bài vẽ nếu bạn nào chưa xong
+ Các em có thể vẽ thêm nhiều các bức tranh đề tài ước mơ khác nữa mà em thích.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài 18: Vẽ chân dung 
+ Giấy A4, bút chì, tẩy, Màu vẽ thông dụng.
5 – PHỤ LỤC
- SGK Mĩ thuật 8.
- SGV Mĩ thuật 8.
- Tranh minh họa đề tài ước mơ . 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 24. Vẽ tranh - Đề tài ước mơ của em.doc