Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng - Dương Thị Hào

• HHãy gọi tên các điểm.

a) Nằm giữa hai điểm M và P

b) Không nằm giữa hai điểm hai điểm N và Q

c) Nằm giữa hai điểm M và Q

 

ppt 8 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 545Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng - Dương Thị Hào", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS CHU ĐIỆN Môn Toán 6Tiết 2: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG GV: DƯƠNG THỊ HÀOBA ĐIỂM THẲNG HÀNG 1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng?2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hànga(SGK/105)ABCDBa điểm A,B,C thẳng hàng Ba điểm M,D,N không thẳng hàng aMNEĐiểm N nằm giữa 2 điểm M, ENhận xét: SGK/106 Kiểm tra bài cũ : MNEEm co ùnhận xét gì về ba điểm A, B, C ? bEEm co ùnhận xét gì về ba điểm A, D, C ? 1VNABCDEGHãy gọi tên tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.b) Hãy gọi tên hai bộ ba điểm không thẳng hàng.A, E, B – B, D, C – G, E, D A, C, D – A, C, EĐĐiền vào chỗ trống:a)Điểm . . . . . Nằm giữa hai điểm M và N.b) Hai điểm R và N nằm . . . .. . . . . . . . . Đối với điểm Mc) Hai điểm . . . . . . . . Nằm khác phía đối với . . . . . . . . .MRNRCùng phía RM, NTrong ba điểm thẳng hàng có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại HHãy gọi tên các điểm.a) Nằm giữa hai điểm M và P b) Không nằm giữa hai điểm hai điểm N và Qc) Nằm giữa hai điểm M và QMNPQa: N: M: N và PNNHÓM 1,3BBa điểm M, N, P thẳng hàng sao cho điểm N nằm giữa 2 điểm M và P NNHÓM 2,4BBa điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B không nằm giữa 2 điểm A và C Em hãy vẽ MPNTH1pMNTH2BCATH1ABCTH2ĐĐiểm nào nằm giữa hai điểm còn lại trong hình sau: Đố vui: MNQKhông có khái niệm điểm nằm giữa khi ba điểm không thẳng hàng Bài tập về nhà Bài 10, 13 trang 106,107 SGK Về nhà học bài và làm bài đầy đủ .Coi trước bài :ĐƯỞNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Cho Tiết sau 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 2. Ba điểm thẳng hàng - Dương Thị Hào - Trường THCS Chu Điện.ppt