Tiết 2, Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo)

I)MỤC TI ÊU:

1.Kiến thức: Biết được cách đo độ dài.

2.Kỹ năng: Vận dụng được thao tác đo độ dài.

3.Thái độ: Có thái độ trung thực tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác trong khi thực hành.

II) CHUẨN BỊ

1.GV: Thước dây. thước kẻ, thước mét, Hvẽ 2.1;2.2;2.3,bảng phụ

2.HS: Thước dây. thước kẻ,

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 423Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 2, Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Lớp	 ngày giảng tiết	 sĩ số	vắng
 Lớp	 ngày giảng tiết	 sĩ số	 vắng
 Lớp	 ngày giảng	 tiết	 sĩ số	 vắng
Lớp	 ngày giảng tiết	 sĩ số	 vắng
Tiết 2 
 Bài 2 ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo)
I)MỤC TI ÊU:
1.Kiến thức: Biết được cách đo độ dài.
2.Kỹ năng: Vận dụng được thao tác đo độ dài.
3.Thái độ: Có thái độ trung thực tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác trong khi thực hành.
II) CHUẨN BỊ
1.GV: Thước dây. thước kẻ, thước mét, Hvẽ 2.1;2.2;2.3,bảng phụ
2.HS: Thước dây. thước kẻ, 
III) TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: KIỂM TRA BÀI CŨ, TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP(7ph)
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
?Hãy kể tên các đơn vị đo độ dài và cho biết Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gi?
Áp dụng: Đổi đơn vị sau:
1,2km=.......m 15dm=..........m
123mm=.....cm 1300cm=........km	
? GHĐ và ĐCNN của thước là gi?
Áp dụng làm bài 1-2.3/sbt-4
- Gv nx, kluận,cho điểm.
-01 hs lên bảng
- 01 hs
-Hs nx, bsung,đánh giá điểm cho bạn
HĐ 2: THẢO LUẬN VỀ CÁCH ĐO ĐỘ DÀI(15ph)
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
GHI BẢNG
- Y/c hs nhớ lại bài thực hành ở tiết trước, thảo luận theo nhóm (2bàn 1nhóm) để hoàn thành C1→C5 trong 5ph trên phiếu nhóm
- Hết giờ , Gv y/c các nhóm báo cáo kết quả của từng câu hỏi
- GV nx,đánh giá độ chính xác của từng nhóm và nhấn mạnh kiến thức.
- H/s chia nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên,thực hiện y/c 
 - ĐD các nhóm trả lời
- ĐD nhóm khác nx,bs
- hs chú ý lắng nghe
I) Cách đo độ dài
C1
C2:Chiều dài bàn học- thước dây
 Bề dày sách - thước kẻ
C3
C4
C5
HĐ 3 : RÚT RA KẾT LUẬN(8ph)
- Gọi 01 hs nêu y/c câu C6
- Y/c hs hoạt động cá nhân thực hiện câu C6 trên phiếu cá nhân trong 4ph
- Hết giờ, y/c hs đổi phiếu, qsát đáp án + thang điểm , chấm điểm cho bạn( Mỗi ý đúng được 2đ)
- GV thống kê điểm, nx,thu lại phiếu
- 01 hs
- Hs hoạt động cá nhân
- hs thực hiện y/c
-H/s đổi lại phiếu
- Hs chú ý lắng nghe
* Rút ra kết luận
C6: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
a) (1)-Độ dài
b) (2)- GHĐ	 (3)- ĐCNN
c) (4)- Dọc theo 
 (5)- Ngang bằng với
d) (6)- Vuông góc
e) (7)- Gần nhất
HĐ 4: VẬN DỤNG(12ph)
- Y/c hs thảo luận thực hiện các câu C7→C9
?C7
?C8
?C9
-Y/c hs thực hiện C10 theo bàn.(2 hs đo cho nhau để kq chính xác)
- Gv thống nhất kết quả giữa các nhóm
- Hs thảo luận
- 01hs
- o1 hs
- 01 hs
- hs nx , bổ sung (n/c)
- 01hs đọc C10
- Hs thực hiện và đưa ra kết luận
II) Vận dụng
C7: C
C8: C
C9: (1);(2);(3): 7cm
C10:
HĐ 5: CỦNG CỐ,DẶN DÒ, HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ(3ph)
* Củng cố:
-Qua nội dung 2 bài cần nắm được những kiến thức cơ bản nào?
- Y/c hs đọc ghi nhớ /sgk- 11
? Đo chiều dài cuốn vở: Em ước lượng là bao nhiêu và nên chọn dụng cụ đo là gì, có ĐCNN là bao nhiêu?
* Dặn dò:
- Học bài 
- làm bài tập 1-2.8→1-2.13/sbt-5,6
- GV nx giờ học
- 01-03 hs
- 01hs
- hs thực hiện và trả lời
- Hs ghi vở
* BVN: 1-2.8→1-2.13/sbt-5,6

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Đo độ dài (tiếp theo) (2).doc