Tiết 20, Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng - Văn Nghĩa - Trần Kiệt

a-Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp

-Gv nêu đặc điểm của đất lâm nghiệp

-Yêu cầu Hs nêu cách làm đất tơi xốp đã học ở phần trồng trọt.

-Yêu cầu Hs đọc phần quy trình kĩ thuật trong sgk .

-Cần lưu ý cho Hs về an toàn lao động khi tiếp xúc với công cụ, hoá chất

b- Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:

-Dựa vào hình 36 sgk và kiến thức đã học trong phần trồng trọt em hãy nêu kĩ thuật và quy trình lên luống đất, bầu đất!

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 2491Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 20, Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng - Văn Nghĩa - Trần Kiệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20:
Ngày soạn:15-1-2008
Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: -Hiểu được các điều kiện khi lập vườn gieo ươm 
Kỹ năng : -Hiểu được các công việc cơ bản trong quy trình làm đất hoang và cách tạo nền đất để gieo ươm cây . 
Thái độ - Rèn luyện tính làm việc theo quy trình 
II./ Các công việc chuẩn bị: 
 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 23 sgk, tài liệu có liên quan 
-Phóng to hình 36sgk và sơ đồ 5 sgk 
III./ Các hoạt động dạy và học:
Ổn định:
Kiểm tra: -Nêu vai trò của rừng và tình hình rừng ở Việt Nam .
Nêu nhiệm vụ của trồng rừng .
Bài mới
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I/Lập vườn gieo ươm cây rừng:
1-Điều kiện lập vườn gieo ươm 
+Đất các pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại .
+Độ pH từ 6 đến 7
Mặt đất bằng hay hơi dốc (từ 2t-40)
+Gần nguồn nước và nơi trồng rừng .
2- Phân chia đất trong vườn gieo ươm:
( sgk )
II/ Làm đất gieo ươm cây rừng:
1- Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo kĩ thuật sau:
(sgk )
2- Tạo nền đất gieo ươm cây rừng 
a- Luống đất
(sgk )
b- Bầu đất:
( sgk )
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu đặc điểm của đất lâm nghiệp và khĩ thuật tạo cây giống
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về lập vườn gieo ươm cây rừng:
-Vườn ươm thường đặt ở đâu?
-Khi lập vườn ươm cần chú ý đến những yêu cầu kĩ thuật nào? 
-Gv kết luận như sgk 
-Gv yêu cầu Hs quan sát sơ đồ 5 sgk 
-Hãy nêu các khu vực trong vườn ươm!
-Việc phân chia đất vườn ươm cần phải chú ý đền vấn đế gì?
-Để bảo vệ vườn ươm ta làm cách nào? 
-Gv nêu qui mô các loại vườn ươm .
Hoạt động 3 : Tìm hiểu về cách làm đất gieo ươm cây rừng 
a-Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp
-Gv nêu đặc điểm của đất lâm nghiệp 
-Yêu cầu Hs nêu cách làm đất tơi xốp đã học ở phần trồng trọt.
-Yêu cầu Hs đọc phần quy trình kĩ thuật trong sgk .
-Cần lưu ý cho Hs về an toàn lao động khi tiếp xúc với công cụ, hoá chất
b- Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:
-Dựa vào hình 36 sgk và kiến thức đã học trong phần trồng trọt em hãy nêu kĩ thuật và quy trình lên luống đất, bầu đất!
-Ở địa phương em, vỏ bầu được làm bằng nguyên liệu nào khác?
-Gieo hạt trên bầu có ưu điểm gì so với gieo hạt trên luống?
-Đặt ở nơi đất thích hợp cho cây giống phát triển tốt vv
-Nêu yêu cầu kĩ thuật như sgk 
-Quan sát.
 -Nêu như sgk: khu gieo hạt, khu cấy cây khu đất dự trữ, khu kho vvgần nguồn nước tưới, thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất.
-Ngăn chặn trâu bò thả rông, thú rừng vv, làm thêm hàng rào kẽm gai và tròng cây xen dày kín như cây xanh, cây dứa
-Chú ý nghe
-Nêu cách làm đất trong phần trồng trọt.
-Đọc trong sgk 
-So sánh hai quy trình làm đất để phân biệt sự khác nhau .
-Kích thước luống, phân bón lót, hướng luống.
-Cấu tạo của vỏ bầu và ruột bầu
-Ống nhựa, ống nứa, đất nhào trộn với rơm rạ tạo thành vỏ bầu
-Không bị rửa trôi, cây đủ thức ăn, bộ rễ không bị tổn thương .
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
 1- Củng cố: -Gọi Hs đọc phần ”Ghi nhớ” của bài 
 -Gv tóm tắc nội dung bài học. Hs nhắc lại 
2-Hướng dẫn học ở nhà 
 Bài vừa học : -Nắm được cách lập vườn ươm cây rừng và cách làm đất gieo ươm cây rừng 
Trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 59 sgk 
Bài sắp học B: -đọc kĩ nội dung bài 24sgk 
 -Tìm hiểu cách gieo hạt và cách chăm sóc cây rừng ở địa phương em .
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng (tiết 20).doc