Tiết 20: Tia phân giác của góc

Muốn quả cầu A khi được đẩy vào điểm O trên cạnh bàn khi bắn ra trúng quả cầu B thì phải xác định điểm O sao cho tia Ot (vuông góc với cạnh bàn tại O) là tia phân giác của góc AOB.

 

ppt 11 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 395Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 20: Tia phân giác của góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20Tia phân giác của một góc1Hồ Đông Sưu tầmyzxO6001200Cho tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho xOy = 1200, xOz = 600KIỂM TRA BÀI CŨa) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?b) Tính yOz ?c) So sánh xOz và yOz ?Bài giảia) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có:xOz < xOy ( 600 < 1200)Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.b) xOz + zOy = xOy 600 + zOy = 1200zOy = 1200 - 600zOy = 600c) xOz = zOy (= 600)2Hồ Đông Sưu tầmTIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC§ 6.1.Tia phân giác của một góc là gì?OxyzTia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhauOz là tia phân giác xOz = zOy Tia Oz nằm giữa tia Ox và Oycủa góc xOy3Hồ Đông Sưu tầmOtABMuốn quả cầu A khi được đẩy vào điểm O trên cạnh bàn khi bắn ra trúng quả cầu B thì phải xác định điểm O sao cho tia Ot (vuông góc với cạnh bàn tại O) là tia phân giác của góc AOB.4Hồ Đông Sưu tầmDựa vào định nghĩa, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trong các hình vẽ sau. Vì sao?OabcOnmpOABCOa không là tia phân giác của bOc vì aOb  aOcOm không là tia phân giác của nOp vì tia Om không nằm giữa tia On và tia OpOA là tia phân giác của BOC vìOA nằm giữa OB và OCAOB = AOC5Hồ Đông Sưu tầm2.Cách vẽ tia phân giác của một góc: a) Dùng thước đo góc:Ví dụ: Vẽ phân giác Oz của góc xOyTa có: xOz = zOyMà xOz + zOy = 700Suy ra xOz = 700: 2 = 350yOxz6Hồ Đông Sưu tầm2.Cách vẽ tia phân giác của một góc: a) Dùng thước đo góc:Ví dụ: Vẽ phân giác Oz của góc xOyTa có: xOz = zOyMà xOz + zOy = 700Suy ra xOz = 700: 2 = 350b) Gấp giấy:Nhận xét: Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.yxOzOz là tia phân giác của góc xOyxOz = zOy = xOy 27Hồ Đông Sưu tầm3. Chú ý:OxymnmnOxyĐường thẳng mn là đường phân giác của xOyĐường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.8Hồ Đông Sưu tầmBt 32/87 Sgk:Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Chọn câu đúng trong các câu sau:Ot là tia phân giác của góc xOy khi:a) xOt = yOt.b) xOt + tOy = xOy.c) xOt + tOy = xOy và xOt = yOt.d) xOt = yOt = xOy 2Diễn tả tia phân giác của góc bằng các cách khác nhau?Oz là tiacủa xOyxOz = zOy = xOy 2Oz nằm giữa Ox, OyxOz = zOyphân giác 9Hồ Đông Sưu tầmphân giác của góc xOy. Tính x’Ot.Bt 33/87/sgk:Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’ biết xOy = 1300. Gọi Ot là tiaGiải130°x'ytxx’Ot = ?OxOx’ – xOtx’Oy + yOtxOt = tOy = xOy 2?Ot là tia phân giác của góc xOyxOt = tOy = xOy 2= 650xOt = tOy = 1300 2Vì Ot nằm giữa Ox, Oy nênxOt + x’Ot = xOx’x’Ot = xOx’- xOtx’Ot = 1800 – 650x’Ot = 115010Hồ Đông Sưu tầmDẶN DÒ Học kỹ định nghĩa tia phân giác, đường phân giác của một góc. Bài tập về nhà: 30 , 34, 35 trang 87 Sgk11Hồ Đông Sưu tầm

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 6. Tia phân giác của góc (5).ppt