Tiết 20: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1 - Vẽ hình)

I- MỤC TIÊU

 - HS biết được cấu tạo của cái bình đựng nước, cái hộp & bố cục của bài vẽ

 - HS vẽ được hình có tỷ lệ gần giống với mẫu

II- CHUẨN BỊ

 1/ Đồ dùng dạy học

 - Hình vẽ minh hoậ hướng dẫn các bước vẽ hình ở các hướng với nhau.

 - Hình minh hoạ hướng dẫn cáh vẽ ( ĐDDH).

 - Một số bài vẽ của hoạ sĩ , học sinh.

 2/ Phương pháp dạy- học

 - Quan sát, luyện tập.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 926Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 20: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1 - Vẽ hình)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	Ngày giảng : 23 / 01/2007
Tiết 20: Mẫu có hai đồ vật
 Vẽ theo mẫu ( Tiết 1- Vẽ hình)
I- Mục tiêu 
	- HS biết được cấu tạo của cái bình đựng nước, cái hộp & bố cục của bài vẽ
	- HS vẽ được hình có tỷ lệ gần giống với mẫu
II- Chuẩn bị
	1/ Đồ dùng dạy học
	- Hình vẽ minh hoậ hướng dẫn các bước vẽ hình ở các hướng với nhau.
	- Hình minh hoạ hướng dẫn cáh vẽ ( ĐDDH).
	- Một số bài vẽ của hoạ sĩ , học sinh.
	2/ Phương pháp dạy- học
	- Quan sát, luyện tập.
III- Tiến trình dạy học 
	1/ ổn định lớp
	2/ Bài mới
Hoạt động của GV - Nội dung
Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Bầy mẫu
- Giới thiệu một số mẫu & gợi ý cách bầy mẫu ở vị trí dễ vẽ.
- Mẫu đặt vừa tầm mắt HS ( Có thể bầy mẫu theo nhóm.)
- Bầy mẫu ( ở vị trí khác nhau )
- Tóm tắt các nhận xét của HS.
* Bầy mẫu 
- Quan sát, nhận biết
- Nhận xét đặc điểm của mẫu.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét.
- Hướng dẫn HS quan sát mẫu ở một vài vị trí khác nhau
? Cái bình gồm những bộ phận nào
? Tỷ lệ của miệng so với đáy bình.
..
I/ Quan sát nhận xét
- Quan sát mẫu và trả lời câu hỏi
* Hoạt động 3: Hướng dẫn HS cách vẽ
- Hướng dẫn ở mẫu và ĐDDH MT8. để HS nhận ra:
+ Đặc điểm của mẫu ở các vị trí khác nhau.
+ Khung hình của mẫu
+ Điểm đặt của mẫu
II/ Cách vẽ
- Quan sát mẫu để nhận ra đặc điểm của mẫu qua gợi ý của GV.
* Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh làm bài.
- Cất ĐDDH, xoá hình minh hoạ trên bảng, nhắc HS gấp SGK
- Theo dõi, giúp đỡ học sinh quan sát mẫu và vẽ theo cách GV đã hướng dẫn.
III/ Thực hành
- Quan sát mẫu và hoàn thiện bài vẽ
* Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh làm bài.
- Cất ĐDDH, xoá hình minh hoạ trên bảng, nhắc HS gấp SGK
- Theo dõi, giúp đỡ học sinh quan sát mẫu và vẽ theo cách GV đã hướng dẫn.
III/ Thực hành
- Quan sát mẫu và hoàn thiện bài vẽ
* Đánh giá kết quả học tập
- Đặt một số bài vẽ khá & hướng dẫn HS nhận xét về : 
+ Bố cục; tỉ lệ; hình vẽ
* Bài tập về nhà
- Quan sát độ đậmm nhạt của đồ vật dạng hình trụ và hình hộp
- Chuẩn bị bài học sau
- Phát biểu ý kiến và tự đánh giá xếp loại bài vẽ
- Ghi chép vào vở.
J Hình minh hoạ trên bảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 20. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1 - Vẽ hình) (2).doc