Tiết 20+21, Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm - Trần Đăng Lưu

i. mục tiêu

1. kiến thức

- học sinh quan sát cấu tạo đặc trưng của một số đại diện thân mềm.

- phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu tạo trong.

2. kĩ năng

- rèn kĩ sử dụng kính lúp.

- kĩ năng quan sát đối chiếu mẫu vật với hình vẽ.

3. thái độ

- giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận.

ii. chuẩn bị

- mẫu trai, mực mổ sẵn.

- mẫu trai, ốc, mực để quan sát cấu tạo ngoài.

- tranh, mô hình cấu tạo trong của trai mực.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 2700Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 20+21, Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm - Trần Đăng Lưu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
 Tiết 20 + 21.
Bài 20: Thực hành
Quan sát một số thân mềm
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Học sinh quan sát cấu tạo đặc trưng của một số đại diện thân mềm.
- Phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu tạo trong.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ sử dụng kính lúp.
- Kĩ năng quan sát đối chiếu mẫu vật với hình vẽ.
3. Thái độ
- Giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ
- Mẫu trai, mực mổ sẵn.
- Mẫu trai, ốc, mực để quan sát cấu tạo ngoài.
- Tranh, mô hình cấu tạo trong của trai mực.
III. hoạt động dạy – học
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Bài học
Hoạt động 1: Tổ chức thực hành 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV nêu yêu cầu của tiết thực hành như SGK.
- Phân chia nhóm thực hành và kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.
- HS trình bày sự chuẩn bị của mình.
Hoạt động 2: Tiến trình thực hành 
Bước 1: GV hướng dẫn nội dung quan sát:
a. Quan sát cấu tạo vỏ:
- Trai : 	+ Đầu, đuôi
	+ Đỉnh, vòng tăng trưởng
	+ Bản lề
- ốc: quan sát mai mực, đối chiếu hình 20.2 SGK trang 68 để nhận biết các bộ phận, chú thích bằng số vào hình.
- Mực: quan sát mai mực, đối chiếu hình 20.3 SGK trang 69 để chú thích số vào hình.
b. Quan sát cấu tạo ngoài:
- Trai: quan sát mẫu vật phân biệt:
	+ áo trai
	+ Khoang áo, mang
	+ Thân trai, chân trai
	+ Cơ khép vỏ.
Đối chiếu mẫu vật với hình 20.4 SGK trang 69, điền chú thích vào hình.
- ốc: Quan sát mẫu vật, nhận biết các bộ phận: tua, mắt, lỗ miệng, chân, thân, lỗ thở.
- Bằng kiến thức đã học chú htích bằng số vào hình 20.5 SGK trang 69.
c. Quan sát cấu tạo trong 
- GV cho HS quan sát mẫu mổ sẵn cấu tạo trong của mực.
- Đối chiếu mẫu mổ với tranh vẽ, phân biệt các cơ quan.
- Thảo luận trong nhóm và điền số vào ô trống của chú thích hình 20.6 SGK trang 70.
Bước 2: HS tiến hành quan sát:
- HS tiến hành quan sát theo các nội dung đã hướng dẫn.
- GV đi tới các nhóm kiểm tra việc thực hiện của SH, hỗ trợ các nhóm yếu.
- HS quan sát đến đâu ghi chép đến đó.
Bước 3: Viết thu hoạch
- Hoàn thành chú thích các hình 20 (1-6).
- Hoàn thành bảng thu hoạch (theo mẫu trang 70 SGK).
4. Củng cố - dặn dò: 
a.Củng cụ́
- Nhận xét tinh thần, thái độ của các nhóm trong giờ thực hành.
- Kết quả bài thu hoạch sẽ là kết quả tường trình.
GV công bố đáp án đúng, các nhóm sửa chữa đánh giá chéo.
TT
 Động vật có đặc điểm tương ứng
Đặc điểm cần quan sát
ốc
Trai
Mực
1
Số lớp cấu tạo vỏ
3
3
1
2
Số chân (hay tua)
1
1
10
3
Số mắt
2
không
2
4
Có giác bám
không
không
5
Có lông trên tua miệng
không
không
có
6
Dạ dày, ruột, gan, túi mực.
có
có
có
- Các nhóm thu dọn vệ sinh.
b,Dặn dò.
- Tìm hiểu vai trò của thân mềm.
- Kẻ bảng 1, 2 trang 72 SGK vào vở.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 20. Thực hành- Quan sát một số thân mềm - Trần Đăng Lưu - Trường PTDTBT THCS Pắc Ma.doc