Tiết 21, Bài 13: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :-Xác định được công dân là dân của một nước, mang quốc tịch các nước đó. Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

 2 . Kỹ năng :-Nghiên cứu ,liên hệ .

 3 . Thái độ :- Tự hào là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

 - Biết cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người công dân có ích cho đất nước, thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV :Tranh bài 13.

III. PHƯƠNG PHÁP:

 Nêu vấn đề, thảo luận, vấn đáp, giải thích

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 783Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 21, Bài 13: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 18/01/2010
Ngaứy daùy: 20/01/ 2010 Tiết 21- Bài 13
Công dân nước cộng hoà xhcn Việt Nam.
(Tiết 1)
I. Mục tiêu :
 1 . Kiến thức :-Xác định được công dân là dân của một nước, mang quốc tịch các nước đó. Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.
 2 . Kỹ năng :-Nghiên cứu ,liên hệ .
 3 . Thái độ :- Tự hào là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.
 - Biết cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người công dân có ích cho đất nước, thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân.
II. đồ dùng dạy học:
 - GV :Tranh bài 13.
III. phương pháp:
 Nêu vấn đề, thảo luận, vấn đáp, giải thích
IV. Tổ chức giờ học:
 1. Khởi động (6’)
 *OÅn định tổ chức:
 * Kiểm tra đầu giờ :
 ? Nêu nội dung các nhóm quyền trẻ em?
 * Vào bài : Gv liên hệ từ mọt số càu thủ nhạp quốc tịch để vào bài .
 2. Các hoạt động: (34’)
Hoạt động 1 (17’):Tình huống
 * Mục tiêu : Xác định được công dân là dân của một nước, mang quốc tịch các nước đó. Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.
* Đồ dùng dạy học :Tranh bài 13
- Yêu cầu học sinh đọc tình huống.
? Bạn Alia nói đúng không? Vì sao.
? Theo em 4 trường hợp sau trường hợp nào là công dân Việt Nam.
- Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam.
 - Trẻ em khi sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là người nước ngoài.
 - Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là người nước ngoài.
- Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam không rõ bố mẹ là ai.
- Yêu cầu học sinh đọc truyện.
? Qua câu truyện trên em có suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh , người công dân đối với đất nước.
Hoạt động 2 (17’):Nội dung bài học:
* Mục tiêu : Rút ra dược nội dung bài học
? Công dân là gì.
? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của mỗi nước.
? Những ai có quốc tịch Việt Nam.
? Mọi công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước.
? Trách nhiệm của nhà nước đối với công dân.
? Nhà nước có trách nhiệm gì đối với trẻ em Việt Nam.
1. Tình huống:
- Đúng.Vì bố Alia là người Việt Nam thì Alia có thể là người mang quốc tịch Việt Nam.
- “1”là công dân Việt Nam theo nguyên tắc huyết thống.
-“2” và “3” Theo sự thoả thuận của bố mẹ là lấy quốc tịch theo ai.
- “4” Mang quốc tịch Việt Nam theo nguyên tắc nơi sinh.
2. Truyện đọc: “Cô gái vàng của thể thao Việt Nam”
- Nguyễn Thuý Hiền là một công dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đem lại vinh quang cho nền thể thao nước nhà và đó cũng là sự vinh quang của cô và gia đình cô.
- Phải luôn luôn vượt khó để học tập tốt và mong muốn trở thành những công dân mẫu mực đem lại niềm vinh quang cho bản thân, gia đình và xã hội.
3. Nội dung bài học:
a. Công dân là gì?
- Công dân là dân của một nước.
- Căn cứ vào quốc tịch để xác định công dân của một nước.
- Mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch Việt Nam.
b. Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước:
- Mọi công dân phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước.
c. Trách nhiệm của nhà nước đối với công dân:
- Nhà nước bảo vệ và bảo đảm, tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
- Tạo mọi điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. 
 3. Tổng kết - Hướng dẫn về nhà: (5’)
 * Tổng kết 
 - Giáo viên hệ thống nội dung bài học.
 *Hướng dẫn về nhà: 
 - Chuẩn bị phần còn lại.
................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (4).doc