Tiết 21, Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Văn Nghĩa

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học

Gv nêu tác dụng của việc gieo hạt và mục tiêu của bài dạy .

Hoạt động 2 : Tìm hiểu các cách kích thích hạt giống nảy mầm

Gv yêu cầu Hs đọc sgk và nêu lên cách sử lí hạt giống .

Hãy cho biết mục đích cơ bản của các biện pháp kĩ thuật xử lí hạt giống trước khi gieo?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 1924Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 21, Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Văn Nghĩa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 21:
Ngày soạn:21-1-2008
Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN
GIEO ƯƠM CÂY RỪNG
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: -Biết cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm.
Kỹ năng : - Biết được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng
 -Hiểu dược các công việc chăm sóc chủ yếu ở vườn gieo ươm cây rừng. 
Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng quy trình.
II./ Các công việc chuẩn bị: 
Nghiên cứu kĩ nội dung bài 24 sgk và tài liệu có liên quan .
Phóng to hình 37 và 38 sgk 
III./ Các hoạt động dạy và học:
Ổn định:
Kiểm tra: -Hãy cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì? 
 -Từ đất hoang để có được đất vườn ươm, ta cần phải làm những công việc gì? 
3) Bài mới :
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> Kích thích hạt giống cât rừng nảy mầm:
đốt hạt 
( sgk )
 2- Tác động bằng lực:
- vỏ hạt dày và khó thấm nước
3- Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm.
II> Gieo hạt 
Thời vụ gieo hạt (sgk ) 
Quy trình gieo hạt
 (sgk ) 
III> Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng:
(sgk )
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
Gv nêu tác dụng của việc gieo hạt và mục tiêu của bài dạy .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu các cách kích thích hạt giống nảy mầm 
Gv yêu cầu Hs đọc sgk và nêu lên cách sử lí hạt giống .
Hãy cho biết mục đích cơ bản của các biện pháp kĩ thuật xử lí hạt giống trước khi gieo?
Hoạt động 3: tiến hành gieo hạt :
Gieo hạt đúng thời vụ có tầm quan trọng như thế nào? Vào những tháng nào trong năm 
Nêu quy trình gieo hạt .
Hoạt động 4 : Tìm hiểu cách chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
Nêu các nguyên nhân gây tác hại đến cây rừng khi gieo ươm?
Yêu cầu Hs quan sát hình 38sgk 
Hãy nêu mục đích từng biện pháp chăm sóc ở vườn gieo ươm 
Theo em, cần phải có các biện pháp chăm sóc nào nữa? 
Hạt đã nứt nanh đem gieo tỉ lệ nảy mầm thấp, em có thể cho biết do những nguyên nhân nào? 
Đọc sgk 
Nêu cách xử lí hạt giống bằng nước ấm ở phần trồng trọt .
Làm mềm lớp vỏ dày và cứng để dễ thấm nước 
Có tầm quan trọng quyết định tới số lượng cây mầm thu được 
Nêu quy trình gieo hạt như sgk 
Do thời tiết, thiếu thức ăn, sâu, bệnh. Chuột và con trùng
Quan sát 
Thảo luận nhóm để trả lời .
Tỉa cây, cấy cây
Do thời tiết, sâu bệnh con trùng gây hại .
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
 1 -Củng cố: Gọi Hs đọc phần “ Ghi nhớ ”.
Gv hệ thống tóm tắt nội dung và cho Hs nhắc lại 
2-Hướng dẫn học ở nhà 
- Bài vừa học: 
 Năm được cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm, biết được thời vụ, quy trình và cộng việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng . 
Trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 62 sgk 
- Bài sắp học: 
 Đọc kỹ nội dungt bài 25 sgk và chuẩn bị như mục I sgk trang 63 
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng (Tiết 21).doc